Bron: Mision Verdad – May 27, 2020 (SP)
orinocotribune 28 mei 2020 (EN) ~~~ 

De partij onder leiding van Leopoldo López is al jaren geen echte politieke partij. En als ze nog steeds verbonden is aan bepaalde institutionele verbanden zoals de Nationale Vergadering, zelfs in de tijd dat die weinig respect had, dan is dat omdat er iets van de schijn moet worden opgehouden. Maar Voluntad Popular (VP) is de organisatie die de terroristische fase van de anti-Chavista politieke agenda het meest berucht heeft geleid.

De doelstellingen van de VP zijn gebonden aan extremistische politieke groeperingen in Washington en Florida in de Verenigde Staten, en zelfs aan bedrijfs- en academische belangen, die verlangen naar de dood van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en leden van de regering van Nicolas Maduro.

De meest opmerkelijke actoren van de VP zijn Leopoldo López en Carlos Vecchio , voortvluchtigen voor de Venezolaanse justitie: De eerste, de onbetwiste leider, is een afgestudeerde van het Kennedy College van Harvard University, een campus die dient als managementopleiding voor het establishment in de VS. De andere is een advocaat wiens meest prominente werkgever het bedrijf ExxonMobil was (is?), die zelf een uitgesproken voorstander is van deze Amerikaanse oliemaatschappij, en wel zozeer dat hij ‘een mislukte rechtszaak’ heeft aangespannen tegen de herstructurering van de olie-industrie onder leiding van Hugo Chávez.

Juan Guaidó is geboren en getogen onder de vlag van VP, wat een verklaring is voor de aangenomen titel “interim-president” van een denkbeeldige regering die alleen gesteund wordt door een macht die Washington op internationaal niveau uitstraalt, een situatie die overigens niet genoeg bleek om regimeverandering in Venezuela te bewerkstelligen (wat veel zegt over het verval van de VS).

De organisatie onder leiding van López is op die manier verbonden met bepaalde machtsgroepen in de Verenigde Staten die hun manier van doen hebben: het inhuren van de ergste elementen van de samenleving om hun doelstellingen uit te voeren (denk aan Pérez Venta de stripper), het uitvoeren van plannen die alleen maar leiden tot destabilisatie en chaos door middel van geweld.

Leopoldo López met María Corina Machado en José Pérez Venta, een moordzuchtige slager die deel uitmaakte van zijn beveiligers tijdens “La Salida” in 2014. Foto: Bestand

Dossier van een terroristische organisatie (ondersteund door de drugshandelaren)

Deze maandag, 25 mei, heeft de Venezolaanse procureur-generaal, Tarek William Saab, voor de Constitutionele Kamer van het Hooggerechtshof (TSJ) gevraagd om de VP uit te roepen tot “criminele organisatie voor terroristische doeleinden” onder de interpretatie van de artikelen 31 en 32 van de Institutionele Wet tegen Georganiseerde Criminaliteit en Financiering van het Terrorisme.

Voor de gevestigde media en in verband met de doelstellingen van de VP lijkt het een schandaal, maar er is voldoende bewijs om het als “criminele organisatie voor terroristische doeleinden” aan te merken. Er is nauwelijks een enkele poging tot staatsgreep of aanval op de legitieme instellingen van Venezuela geweest, waar López’s partij geen deel van uitmaakte, op intellectueel of materieel niveau.

Het VP dossier heeft zijn donkerste hoofdstukken met terroristische daden van 2014 en 2017, toen de Venezolaanse oppositie het model van de kleurenrevolutie gebruikte dat eerder in het voormalige Joegoslavië, Oekraïne en vele andere landen werd uitgeprobeerd, om “regime-change” in het land af te dwingen.

We moeten niet vergeten dat in 2014 43 Venezolanen stierven en nog eens 870 gewond raakten na de oproep tot “La Salida” door de VP samen met María Corina Machado. Dat jaar werd Leopoldo López gearresteerd en vervolgd voor zijn verantwoordelijkheid bij ontketenen van de kleurenrevolutie.

Vervolgens, met Freddy Guevara in de voorhoede van de landelijke coördinatie, en bij López’ afwezigheid als zichtbaar leider, speelde VP een fundamentele rol in de gewapende fase van de 2017 guarimbas, het financieren, organiseren en leiden van onregelmatige groepen met Amerikaans geld, gekanaliseerd via een netwerk van NGO’s. Er waren meer dan 130 doden en meer dan 135 miljoen dollar aan materiële verliezen.

Freddy Guevara stond aan het hoofd van een groot deel van de schoktroepen, guarimbero’s en terroristen die deelnamen aan de maandenlange gewapende opstand tegen de Nicolás Maduro-regering. Foto: Pedro Mattey / AVN

Het jaar 2016 was niet zonder terroristische en gewelddadige samenzweringen van hun kant. In het midden van het jaar werden twee van hun militanten gearresteerd met geld om terroristen te bevoorraden en mensen te betalen om deel te nemen aan plunderingen en stedelijke onlusten in verschillende delen van het land. Yon Goicochea werd gevangen genomen met explosieven voor een door de oppositie opgeroepen demonstratie.

Tijdens al deze fasen had de VP de steun en financiering van de regering van de Verenigde Staten. Zo kon Luis Florido (toenmalig plaatsvervangend vicepresident van VP) met hulp van (OAS voorzitter) Luis Almagro in 2017 in Washington DC verschillende bijeenkomsten houden om de diplomatieke sabotage tegen Venezuela te coördineren en geld te sluizen naar de schatkist van de corrupte oppositieleiders.

De opkomst van het Guaidó-plan in 2019, staatsgreepexperiment van het Witte Huis, luidde echter een nieuwe periode van onregelmatig geweld in, afgewisseld met financiële piraterij en plundering van Venezolaanse bezittingen in het buitenland.

VP heeft ongebruikelijke bedragen ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken: Met de goedkeuring van de TRUTH Act in december 2019 kregen de militanten van de partij 400 miljoen dollar extra voor destabiliserende doeleinden in Venezuela.

Misschien wel de meest schandalige referentie is toen de relatie met het Colombiaanse drugsparamilitarisme werd toegevoegd aan het terroristische activiteiten dossier, toen Guaidó op doorreis was naar Cúcuta, bewaakt door Los Rastrojos en onder de bescherming van de Colombiaanse regering van president Iván Duque in februari 2019.

Procureur-generaal Tarek William Saab onderzoekt Juan Guaidó op banden met Colombiaanse drugsparamilitaire groeperingen. Foto: EFE.

De partij van López is actief in operaties die door de Venezolaanse staat zijn ontmanteld. Om een paar dingen te noemen: Guaidó en López stonden zelf in de voorhoede van een couppoging in 2019 die een mislukte klus bleek te zijn; en aan het eind van het jaar werd bekend dat een aantal van de leden en de politie die ze omkochten, probeerden een FANB-hoofdkwartier in de staat Sucre te bestormen om wapens te stelen en aan terroristische cellen te leveren.

Nu, na de huurlingeninvasie van 3 en 4 mei, met kennis van de details van de overeenkomst met de aannemer Silvercorp, waarin de figuur van Guaidó wordt opgevat als “opperbevelhebber” van de gefrustreerde Operatie Gideon, is er een helder beeld de hele terroristische en criminele route van de VP.

Dit is een dossier dat zal worden geëvalueerd door de TSJ om VP’s verantwoordelijkheden te bepalen in verschillende misdaden tegen de natie gedurende 10 jaar als een organisatie geïntroduceerd in de Venezolaanse politiek op een nominale manier, ook al heeft het besloten om te kiezen voor een terroristische organisatie die wordt gesteund door de Colombiaanse drugshandelaren.

Dat de Amerikaanse media en politici (en hun marionetten in Zuid-Amerika) voortdurend de handen en gezichten van hun leden wassen, betekent niet dat ze niet voldoen aan het profiel van terroristen. Deze karakterisering hebben ze terecht verdiend.

Topfoto: Juan Guaidó en Leopoldo López tijdens de couppoging in 2019. Foto: Manaure Quintero / Reuters