Bron:Ben Norton, 
Multipolarista 2 augustus 2022 ~~~

President Ortega gaf een toespraak tijdens een evenement op 2 augustus ter gelegenheid van het jubileum van de Nicaraguaanse luchtmacht.

Hij had soortgelijke opmerkingen gemaakt op 19 juli, ter gelegenheid van de 43e verjaardag van de Sandinistische Revolutie

Multipolarista heeft uittreksels van President Ortega’s toespraak vertaald en deze uittreksels hieronder gepubliceerd.

Ortega merkte op dat we leven in een “wereld die van explosie naar explosie gaat.” En hij vervolgde:

“Het zijn explosies die deel uitmaken van een geboorte – een nieuwe orde wordt geboren in de wereld die het imperialisme begraaft, de kolonialisten begraaft, en de weg opent naar een democratie van naties, een multipolaire wereld die zich op verschillende manieren manifesteert.”

“We zien de initiatieven ontstaan in verschillende regio’s. We zien dat het Noord-Amerikaanse imperialisme koste wat kost zijn hegemonie probeert te handhaven, zelfs met het risico dat zijn eigen economie tot zinken wordt gebracht.”

“Omdat zij denken dat zij hun hegemonie nog kunnen handhaven en moeten verdedigen, gaan zij zichzelf te gronde richten. Ze laten zichzelf ten onder gaan en brengen het Noord-Amerikaanse volk grote schade toe.

“Met alle sancties die zijn opgelegd aan de Russische Federatie, die een rechtvaardige oorlog voert tegen het fascisme in Oekraïne, vernietigen ze de Europese economie. De NAVO te probeert de Russische Federatie te vernietigen.”

“Ze willen ook de Volksrepubliek China vernietigen, omdat ze hen zien als de twee grote mogendheden die hen al aan het inhalen zijn, qua ontwikkeling, qua wetenschap, qua technologie”.

“Ze zijn tegen de Russische Federatie. Maar Rusland vecht terug tegen het fascisme. Het fascisme is niet verdwenen met de val van de bunker in Berlijn, waar de eersten die aankwamen, de soldaten van het Rode Leger waren. Zij plantten de vlag waar de commandopost van de tiran Hitler had gestaan.”

“Het fascisme heeft zijn wortels achtergelaten en is ingebed in sommige Europese landen, en het is verankerd in de Noord-Amerikaanse samenleving. Oekraïne heeft vandaag een fascistische regering.”

“Terwijl deze situatie de rijkste landen treft, treft het eveneens de hele mensheid en de wereldeconomie. Maar het Noord-Amerikaanse imperium trekt zich er niets van aan, denkend dat zijn kracht zo groot is dat het zal kunnen winnen door de wereld te vertrappen en te vernietigen.”

“Wat we duidelijk zien is, is de krankzinnige houding waarmee de Verenigde Staten agressies uitvoert tegen de Volksrepubliek China. Welke schade heeft de Volksrepubliek China de volkeren van de wereld berokkend? Welke schade heeft de Volksrepubliek China toegebracht aan de volkeren van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, van Afrika, van Azië?”

“Dezelfde ideologen van het imperialisme zeggen dat wat hen zorgen baart, is dat de Volksrepubliek China deze volkeren voordelen biedt, en zij voelen dat zij de macht verliezen om deze volkeren in slavernij te houden. Ze zijn geërgerd en boos, omdat de Volksrepubliek China miljarden investeert in Afrika, in Azië, in Latijns-Amerika.”

“Het zijn investeringen voor de ontwikkeling van onze volkeren. Ja, voor de Verenigde Staten is dat slecht. Maar waarom doen zij niet hetzelfde? Waarom doen ze geen investeringen? Waarom hebben zij ze die investeringen nooit gedaan op dezelfde voorwaarden als die van de Volksrepubliek China?”

“Het is echt waanzin dat ze de Volksrepubliek China aanvallen, gewoon omdat het een groeiende macht is, die niemand kwaad doet”.

“Ze lanceren uitdagingen en provocaties. Deze ochtend (2 augustus), wanneer een topvertegenwoordiger van de regering van de Verenigde Staten, Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, met de arrogantie naar Taiwan reist. Het is een daad van invasie!”

“Invasies organiseren dat zit in het bloed van het yankee imperium. Het zegt: ‘Hier kom ik! Hier ben ik!’ Ze vinden dat ze het recht hebben om een gebied binnen te vallen dat ze goed kennen, ondanks de overeenkomsten en de resoluties die werden aangenomen in de Verenigde Naties, toen ze het eens werden over het erkennen van slechts één China.”

“Maar diep van binnen waren ze het er niet mee eens. Het bewijs is de huidige provocatie die we hen zien starten. Want het bezoek van een van de hoogste autoriteiten van de Noord-Amerikaanse staat komt neer op een inval van de Verenigde Staten die binnenvalt met een regeringsvliegtuig”.

“Zij (Pelosi) maakt deel uit van de regering. Ze vertrouwt erop dat de Volksrepubliek China niet zal doen wat zij zelf doen: haar vliegtuig met een drone aan te vallen. Omdat ze gewend zijn om overal drone-aanvallen te lanceren, doden.”

“Ze lanceerden een drone aanval op onze broeder Nicolás Maduro in Venezuela, tijdens een ceremonie. Ze wilden alle ministers, ambtenaren, legercommandanten die bij Nicolás waren en de ceremonie voorzaten, aanvallen. Dat zijn de praktijken van de Verenigde Staten.”

“Nu voeren ze weer drone-aanvallen uit in Afghanistan, en scheppen ze op dat ze een drone-aanval hebben uitgevoerd waarbij ze een leider hebben gedood die ze als een terrorist bestempelen. Nadat ze Afghanistan ontvluchtten, nadat ze daar overeenkomsten ondertekenden dat deze praktijken zouden ophouden, komen ze opnieuw in de huidige situatie en hebben bloed nodig. Dus lanceren ze de drone aanval, en de cowboy schept er over op.”

“En zoals ik al zei, ze stuurden het vliegtuig wetende dat de broeders van de Volksrepubliek China geen terroristen zijn, en dat ze niet van plan waren om dat vliegtuig neer te schieten, of te raken met een drone.””Een daad van arrogantie, een poging om opnieuw te bevestigen dat zij de absolute macht zijn, dat zij de absolute macht blijven die de Russische Federatie gaat vernietigen en die de landen van de Europese Unie vernietigt, die de economie vernietigt, die de handel vernietigt, die zelfs hun mogelijkheid om te leven vernietigt, omdat de winter eraan komt en er verwarming nodig is. Met andere woorden, het (de Verenigde Staten) stelt de mensen bloot aan de dood.”

“We zijn er zeker van dat het Chinese volk sterk is en de veel historische ervaringen heeft onder het leiderschap van president Xi Jinping. We zijn er zeker van dat zij het juiste antwoord zullen weten te geven. De Volksrepubliek China zal zich versterken en de hegemonie van het imperialisme, die de Amerikaanse regering koste wat kost in stand probeert te houden, zal verzwakken.”

“Ze moeten leren om te respecteren. De Verenigde Staten moeten leren respect te hebben voor alle volkeren van de wereld, als zij willen dat zij hen respecteren. Ondertussen zal de strijd doorgaan.

“Zoals ik al zei, te midden van al deze geweldsexplosies die overal plaatsvinden, deze economische spanningen, spanningen rond brandstoffen, spanningen rond voedsel. Doorheen de grote spanningen die zich op dit moment opstapelen hier wordt een nieuwe wereld wordt geboren, en die nieuwe wereld zal een democratische wereld zijn, waar er respect zal zijn tussen naties, waar er samenwerking zal zijn tussen naties, waar er geen dreiging zal zijn tussen naties.”

“Beste broeders en zusters, beste kameraden, laten we doorgaan met onze inspanning, met de taken die u elke dag uitvoert, zodat wij bijdragen aan het smeden van deze nieuwe wereld. Onze zandkorrel voor die nieuwe wereld leveren wij vanuit Nicaragua.”Ortega benadrukt belang van Latijns-Amerikaanse integratie

In dezelfde toespraak op 2 augustus benadrukte president Daniel Ortega dat het leger van Nicaragua, dat werd heropgericht na de Sandinistische Revolutie van 1979 die hij mede leidde, “werd geboren in het tumult van de strijd voor zelfbeschikking, voor onafhankelijkheid, voor soevereiniteit. In navolging van onze generaal Sandino.”

Ortega gebruikte het jubileum evenement om Latijns Amerika op te roepen zich te verenigen:

“Dit zijn tijden die vragen om volledige samenwerking. Vandaag de dag is er meer dan ooit behoefte aan de integratie van Midden-Amerika, hier in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Dit integratieproces wordt verwezenlijkt in de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) en het ALBA (Bolivariaanse Alliantie).”

“”De ALBA was de brug die het opende, geïnspireerd door onze broer, commandant Hugo Chávez, en door Fidel (Castro); de brug die werd geopend met een geest van solidariteit, een geest van het ontwikkelen van partnerschap, samenwerking, rekening houdend met de onevenwichtigheden tussen onze landen.”

“Op geen enkel moment werd het ALBA beschouwd als een mercantilistisch project, maar als een project vol humanisme, vol solidariteit, vol liefde. Het imperialisme vond dat natuurlijk niet leuk.”

“Het ALBA brengt voordelen voor de meest verarmde volkeren van deze regio, zonder enige voorwaarden, zowel voor Midden-Amerika als voor de broeders van het Caribisch gebied. Er zijn zoveel voorbeelden van die voordelen.”

“Vervolgens probeerde het imperialisme het ALBA te vernietigen, waardoor de armste mensen in onze regio werden getroffen, omdat het imperialisme niet in staat was om een onvoorwaardelijke samenwerking voor te stellen die het ALBA heeft geboden, die de Bolivariaanse Revolutie heeft geboden aan onze volkeren, zelfs met de VS dat duizend keer machtiger is, zowel economische als financieel, dan Venezuela, dan Cuba.”

Hoe Venezuela Nicaragua hielp energie-infrastructuur te ontwikkelen

Op de verjaardag van 2 augustus prees president Daniel Ortega Venezuela voor de “genereuze houding” die het aan de dag legde met zijn Petro Caribisch-programma, dat Nicaragua tegen zeer lage prijzen van energie voorziet.

Ortega herinnerde eraan dat, nadat het Sandinistische Front democratisch aan de macht was gekomen door de verkiezingen van 2006 te winnen, de Venezolaanse president Hugo Chávez Nicaragua hielp om energie programma’s te ontwikkelen, elektriciteitscentrales te bouwen en infrastructuur aan te leggen om de toegang tot elektriciteit in arme en arbeiders buurten uit te breiden. Buurten, die in de steek waren gelaten door de VS gesteunde rechtse neoliberale regimes die Nicaragua van 1990 tot 2007 bestuurden.

“Op dat moment vroeg Chávez niet om garanties, noch tekenden we een contract om later te betalen voor de centrales,”

“Geen enkel kapitalistisch land, geen enkele kapitalistische regering in de wereld heeft ons dat soort samenwerking aangeboden, niet aan hun buurlanden, niet aan de Afrikaanse volkeren die door hen veroverd en tot slaaf gemaakt waren,”

“De pro-imperialistische kapitalisten hebben geen moeite gedaan om te investeren in energiecentrales toen zij 17 jaar aan de macht waren in de regering.”

De Nicaraguaanse president vervolgde: “We kunnen het nooit vergeten, dat in 2006, nadat een derde neoliberale regering ons land geregeerd had, onder de voogdij van de Noord-Amerikaanse regering, analfabetisme, armoede, honger zich hadden verveelvoudigd; onderwijs en gezondheidszorg geprivatiseerd; en de openbare projecten die wij sinds de triomf van de revolutie hadden ontwikkeld, gestaakt waren. “Het waren regeringen die slechts dachten aan de versterking en de verrijking van een minderheid.”

“Ze gaven ook niet om het land,” zei Ortega. “De energiedienst begon te verdwijnen in ons land. Ja, het is ongelooflijk, maar de energiedienst verdween omdat ze zich ten koste van alles wilden verrijken. Ze investeerden niet in energie. Al vanaf 2006, toen de derde neoliberale regering in Nicaragua aan de macht was, hadden we elke dag black-outs. De fabrieken werden lamgelegd, de economische activiteit werd getroffen, iedereen werd getroffen. Als er geen energie is, zinkt een land gewoon weg.”

“Natuurlijk waren de Verenigde Staten niet bereid om de mensen te helpen’ voegde hij eraan toe. “Alleen een revolutie met een echt groot hart, zoals de Bolivariaanse Revolutie, zou op die manier handelen.”

Ortega dankt Sovjet-Unie en Rusland voor steun aan Nicaragua

President Daniel Ortega benadrukte in zijn toespraak van 2 augustus ook het belang van Nicaragua’s alliantie met de voormalige Sovjet-Unie en de Russische Federatie vandaag.

“We hebben altijd gerekend op de onschatbare samenwerking, sinds de triomf van de (Sandinistische) Revolutie, samenwerking op alle gebieden die ons werd gegeven door een andere revolutie: de Oktoberrevolutie (in Rusland),” zei hij.

“Te midden van de tegenstellingen, te midden van de pesterijen, te midden van de blokkade, te midden van de contrarevolutie die op gang werd gebracht tegen de (Sandinistische) Revolutie, stond de Sovjet-Unie en later Rusland aan onze kant.”

De Nicaraguaanse president legde uit:

“Er waren twee buitengewone momenten in onze geschiedenis: de onschatbare samenwerking van het Russische volk, geleid door wat toen de Sovjet-Unie was, en vervolgens, in deze nieuwe fase, de onschatbare samenwerking van de Bolivariaanse Revolutie, geleid door commandant Hugo Chávez.”

“En in deze nieuwe fase hebben we ons, zoals verwacht, opnieuw verbonden met de Russische Federatie. Dit was normaal dat we ons verbonden met een gevoel van samenwerking, een gevoel van vriendschap,”.

“Wanneer hebben de Verenigde Staten tarwe gedoneerd? Nooit! Ze hebben het op de markt gegooid. De broeders van de Russische Federatie hebben tarwe geschonken aan ons volk.

“Hier werden gedurende de 17 jaar van neoliberale regeringen de voertuigen van het openbaar vervoer niet gemoderniseerd en werd het openbaar vervoer totaal verwoest. De Russische Federatie heeft toen met ons samengewerkt om het openbaar vervoer te moderniseren, alsook Mexico – een samenwerking die wij altijd hebben gewaardeerd, van het Mexicaanse volk en van de Mexicaanse regering”.

De Nicaraguaanse leider verwees naar het feit dat Rusland in 2021 550 nieuwe bussen heeft geleverd, zodat de Centraal-Amerikaanse natie haar openbaar vervoer kon hernieuwen. 250 van deze bussen waren schenkingen van het Russische volk aan het Nicaraguaanse volk.

Eerdere Ben Norton’s Videobericht van deze samenvatting

Eerdere berichten in dit archief (subarchieven: ‘ww3’ en ‘caribic’)

Specifiek Nicaragua, Latijns america:

Alle berichten uit en over Nicaragua: Categorie Nicaragua (120+)