Bron: Daniela Jimenez 
RedRadioVE 13 april 2021 (SP) 
orinocotribune 14 april 2021 (EN) ~~~

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zou druk hebben uitgeoefend op het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken om het bevroren Venezolaanse goud ter waarde van bijna 2 miljard dollar, dat in bewaring is gegeven bij de Bank of England, te behouden.

Deze informatie werd doorgespeeld door de onafhankelijke Britse journalist John McEvoy, die via zijn Twitter-account enkele e-mails vrijgaf die de werkelijkheid rondom het gebeuren laten zien. In een van deze werd bijvoorbeeld een antwoord van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken getoond. Daarin staat dat “de FOIA (Freedom of Information Act) van de Verenigde Staten de noodzaak erkent om informatie te beschermen, die de betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en andere staten zou kunnen schaden als ze openbaar wordt gemaakt. In dit geval zou de openbaarmaking van informatie met betrekking tot het Venezolaanse goud onze betrekkingen met de Verenigde Staten van Amerika en Venezuela kunnen schaden”.

Dit betekent dat de mededelingen waarin de regering van de VS het Verenigd Koninkrijk verzocht het Venezolaanse goud niet vrij te geven, geheim moesten worden gehouden, omdat dit anders mogelijk juridische gevolgen zou kunnen hebben, omdat de wet in kwestie een bedreiging vormt. De Britten gaven er dus de voorkeur aan hun betrekkingen met de Verenigde Staten veilig te stellen, zelfs terwijl het internationale recht werd geschonden, waardoor Venezuela met gebonden handen achterbleef en zonder de middelen die aan het Venezolaanse volk toebehoren en die hard nodig zijn in tijden van COVID-19.

Bloomberg rapporteerde het

McEvoy bracht een verslag van het persbureau Bloomberg naar voren, dat op basis van een Amerikaanse bron weergeeft dat het besluit van de Bank of England om het verzoek tot intrekking van Venezolaans goud en de waarde daarvan, gedaan door de Bolivariaanse regering onder leiding van Nicolás Maduro, af te wijzen, kwam nadat topambtenaren van de VS op dat moment (januari 2019), zoals minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, “druk uitoefenden op hun Britse tegenhangers om te helpen het regime te isoleren van zijn tegoeden in het buitenland.”

Het nieuws tot nu toe was dat de Bank of England dit besluit nam na druk van de VS op hun Britse tegenhangers om “de toegang van de Venezolaanse autoriteiten tot hun tegoeden in het buitenland” af te snijden.

Evenzo herinnerde de journalist en internationaal analist eraan dat Bolton in zijn boek, The Room Where It Happened: A White House Memoir, onthulde dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, “graag meewerkte aan de maatregelen die zij konden nemen om financiële druk uit te oefenen op de regering Maduro,” waaronder het bevriezen van Venezolaans goud.

Het was op grond van politieke instructies en zonder zich op enigerlei wijze te houden aan het internationale rechtssysteem dat dit soort financiële transacties reguleert, dat de Bank of England weigerde de instructies van de autoriteiten van de Venezolaanse Centrale Bank (BCV), een instelling die hiertoe opdracht heeft gekregen van de grondwet van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, uit te voeren.

De Minister hekelt agressie

Ondertussen heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, op de tweets van de journalist McEvoy als volgt gereageerd: “Om zijn relatie met de VS niet te ‘schaden’, verbergt het Verenigd Koninkrijk informatie over de druk die is uitgeoefend om fondsen te blokkeren die toebehoren aan het Venezolaanse volk. Hoeveel meer bewijs van de misdaad verbergen ze nog?

Topfoto: Venezolaans goud wordt in beslag genomen/geroofd door de Bank of England op basis van zeer moeilijk te geloven argumenten. Archieffoto.


Eerdere berichten over deze sabotage en plundering vanVenezolaanse financiën door de Bank of England: