Bron: Lucía Eugenia Córdova 
redradiove 9 juli 2021 
orinocotribune 9 juli 2021 ~~~

“De vijanden van het land zijn van plan om angst op te wekken door middel van de financiering van criminele bendes,” waarschuwde de president van de republiek, Nicolás Maduro, na meer dan 24 uur van speciale veiligheidsoperaties die werden ingezet om de criminele acties van de bende onder leiding van “El Coqui” tegen te gaan. Het staatshoofd verzekerde de inwoners van Caracas dat zijn regering “niet werkeloos zal toezien” bij bedreigingen van de nationale stabiliteit.

“Wij treden krachtig op in overeenstemming met de wetten en de grondwet om de veiligheid te waarborgen,” voegde hij eraan toe. “Moge de vrede zegevieren!”

Begin vorige maand meldde de Venezolaanse president dat extreem-rechtse leiders als Juan Guaidó en Leopoldo López achter de paramilitaire bendes zaten die de veiligheid van burgers in verschillende lage-inkomenswijken van Caracas bedreigen. Andere regeringswoordvoerders wezen vandaag opnieuw op het meten met twee maten door rechtse critici. Onlangs beschuldigden deze critici de regering Maduro nog van passiviteit tegenover het geweld van El Coqui en zijn bende, terwijl ze vandaag vraagtekens zetten bij het besluit om meer veiligheidstroepen in te zetten om de bendes uit te stoppen en te confronteren.

Politieoperaties gaan door

Uren eerder meldde de minister van binnenlandse betrekkingen, justitie en vrede, Carmen Meléndez, dat de operatie om La Cota 905 te bevrijden van criminele netwerken die “geïnstalleerd zijn om de vrede te verbrijzelen”, doorgaat.

“De staatsveiligheidstroepen zullen zo lang als nodig in de strijd blijven om alle gebieden te bevrijden die door criminele bendes in beslag zijn genomen,” schreef Melendez op Twitter. “We hebben het moreel, de professionals, de wapens en de grondwettelijke macht om dit doel te bereiken.”

In een reeks van vijf berichten op het sociale medianetwerk verzekerde Meléndez ook dat de veiligheidstroepen er in de afgelopen uren in geslaagd zijn om “burgers die door criminelen zijn ontvoerd” te bevrijden. Ze herhaalde dat het duidelijk is dat deze criminele bendes “logistieke, communicatie- en financiële steun hadden,” en opereerden “met het doel chaos te veroorzaken en de stabiliteit van Venezuela aan te tasten.” Tot slot bedankte de minister de mensen voor hun geduld en oplettendheid.

In de ochtend van vrijdag 9 juli hebben de veiligheidstroepen die bij de operaties betrokken waren, de Guzmán Blanco Avenue, beter bekend als La Cota 905, in zijn geheel ingenomen. Verscheidene bewoners hebben hun huizen verlaten terwijl de autoriteiten zoek- en reddingsoperaties uitvoerden in de jacht op verscheidene aanvoerders, voor wie zij aanzienlijke beloningen hebben uitgeloofd.

El Coqui en Primero Justicia

Ook circuleerde vandaag op de sociale media een foto van de bendeleider El Coqui met een t-shirt van de rechtse politieke partij Primero Justicia. Het beeld stond in schril contrast met het rechtse verhaal dat, volstrekt irrationeel, probeerde te suggereren dat de criminele bendes op de een of andere manier door de regering zouden worden gesteund of bewapend.

De Venezolaanse journalist Daniel Quintero plaatste de foto van El Coqui op zijn Twitter-account met de boodschap: “de kwestie van de ‘Zones de Paz’ is een versleten argument dat [door rechts] in de openbaarheid werd gebracht. Wat als ‘de regering hen bewapend? etc., etc.’ Laten we niet vergeten dat in 2017 Julio Borges, José Guerra, en Primero Justicia werden veroordeeld voor het financieren van bendes die gewelddadige guarimbas in gang zetten in El Paraíso en El Valle.

Topfoto: Speciale agenten van de FAES ingezet in Cota 905, Caracas. Foto’s met dank aan RedRadioVE.