Bron: US-army Southern Commmand, 29 februari 2019 (leaked) ~~~ 

Deze bijgesloten pdf is van 23 februari 2018, ondertekend door KW Tidd, Admiraal USN Commandant. Het is het draaiboek van stappen, om de agressie van de VS tegen Venezuela op te voeren en het ‘s lands democratisch gekozen regering over te nemen.
Het staat er gewoon allemaal, wat er gebeurt, uit eigen mond, niets nobels aan de hand, een oorlog tegen drugshandel al helemaal niet:

Citaat uit het interne stuk (vertaald):

“Stappen om de omverwerping van Chavismo en de uitwijzing van haar vertegenwoordiger te versnellen:

 • 1) Het ondermijnen van de mateloze steun van het volk aan de regering. Het aanmoedigen van de ontevredenheid bij de bevolking door het doen toenemen van schaarste en de prijsstijging van levensmiddelen, medicijnen en andere essentiële goederen voor de inwoners. Het maken van meer schrijnende en pijnlijke schaarste van de belangrijkste basis goederen.
 • 2) Het bewerkstelligen van een onomkeerbare aantasting van de huidige dictator. Het ontwikkelen van acties die hem dwingen om te vervallen in fouten, die meer wantrouwen en afwijzing in eigen land veroorzaken. Door hem aan te vallen, door hem te belachelijk te maken en door hem als symbool van onhandigheid en incompetentie te stellen.
 • 3) Het verhogen van de interne instabiliteit tot een kritisch niveau. Slachtoffers maken, en de regering daar verantwoordelijk voor te stellen. Het oproepen van binnenlandse bondgenoten en mensen die vanuit het buitenland worden ingezet voor protesten, rellen en onveiligheid, plunderingen, diefstallen, mishandelingen en kapen van schepen en andere transportmiddelen. Het aanzetten tot de groei van de interne politieke fracties van PSUV. Plannen om de desertie van de meest gekwalificeerde vakmensen zo ver te krijgen, dat er helemaal geen vakmensen meer zijn, wat de situatie zal verergeren en de schuld bij de overheid zal leggen.
 • 4) Het gebruik van de legerofficieren als alternatief voor een definitieve oplossing. Het verharden van de omstandigheden binnen de strijdkrachten, om een staatsgreep uit te voeren. Doorgaan met het in vlam zetten van de gemeenschappelijke grens met Colombia.
  De paramilitairen, gewapende overvallen en drugshandel. Rekrutering van paramilitairen, voornamelijk in de vluchtelingenkampen in Cucutam La Guajira en het noorden van Santander. Gebruik maken van het vacuum dat de FARC heeft achtergelaten.
  Voorbereiding van de betrokkenheid van de geallieerde strijdkrachten. Het verplaatsen van de thuisbasis van gevechtsvliegtuigen en helikopters, gepantserde transporten, inlichtingenposities en speciale militaire en logistieke eenheden.
  De militaire operatie onder internationale vlag ontwikkelen…en het toezicht in de juridische- en media-context van OAS SG Luis Almagro.
  Brazilië, Argentinië, Colombia en Panama binden aan een bijdrage van de troepen, om gebruik te kunnen maken van hun geografische nabijheid en ervaring in de bosgebieden. Het gebruik van het Panamese grondgebied voor de achterhoede. Op Brazilië en Guyana leunen om gebruik te maken van de migratiesituatie die we in de grens met Guyana willen aanmoedigen. Het coördineren van de steun aan Colombia, Brazilië, Guyana, Aruba, Curacao, Trinidad en Tobago voor de stroom Venezolaanse immigranten in geval van een crisis.
 • 5) Informatiestrategie.
  Uitzonderlijke toename van de aanklacht tegen het regime van Maduro, door hem te beschouwen als een misdadiger, een onwettig persoon, een dief van de rijkdom van het Venezolaanse volk.
 • Toenemend in het land en via de in het buitenland gevestigde massamedia, de verspreiding van gefabriceerde berichten. De noodzakelijkheid claimen, via die massamedia, om een einde te maken aan deze situatie als zijnde een onhoudbare zaak. Met geweldadige middelen rechtvaardigen en verzekeren van de internationale back-up die een uitgebreide verspreiding via alle open middelen en de capaciteiten van de psychologische oorlog van het Amerikaanse leger laat zien. Het verzoek om een VN-militaire macht propageren, voor het opleggen van de vrede, zodra Maduro is verslagen.”