Bron: RedRadioVE 14 juni 2021
orinocotribune 15 juni 2021 ~~~

Op 8 juni verklaarde de openbare aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Fatou Bensouda, dat het vooronderzoek tegen Nicolás Maduro wegens misdaden tegen de menselijkheid in de komende dagen ontvankelijk zou kunnen worden verklaard.

Deze aankondiging deed de alarmbel rinkelen voor een nieuwe aanval op de Venezolaanse autoriteiten, die een discriminerende en ongelijke behandeling door het ICC hebben vastgesteld in vergelijking met de behandeling van andere landen die ook in vooronderzoek zijn.

Bensouda zei dat zij hoopt het verloop van het onderzoek tegen de Venezolaanse president voor het einde van haar ambtstermijn, op 15 juni, bekend te kunnen maken.

Wat is het ICC en welke procedures lopen er met betrekking tot Venezuela?
Het ICC is een internationaal gerechtshof dat, hoewel het niet tot de VN behoort, tot doel heeft personen te vervolgen die beschuldigd worden van genocide, oorlog, agressie en misdaden tegen de menselijkheid, waar ook ter wereld.

Dit orgaan heeft momenteel twee actieve procedures waarbij de Bolivariaanse Republiek Venezuela betrokken is:

  • Venezuela I (2018), waarin president Nicolás Maduro wordt beschuldigd van vermeende misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van de mensenrechten, en
  • Venezuela II (2020), waarin de mensenrechtenschendingen aan de kaak worden gesteld van de eenzijdige dwangmaatregelen die de VS aan het Caribische land heeft opgelegd.

Betreffende de zaak Venezuela I bij het ICC:
In 2018 hebben zes staten in de Lima Groep, waaronder Canada, het ICC verzocht een onderzoek te openen tegen de president van Venezuela wegens vermeende schending van de mensenrechten tijdens de protesten die in 2014 plaatsvonden.

Voor het eerst kwam een groep naties samen om de president van een lidstaat aan te vallen. Bijna alle klachten bij het ICC worden meestal ingediend door ngo’s.

De zaak is in wezen gebaseerd op getuigenissen die zijn verzameld door:

  • De advocaat Tamara Sujú (Juan Guaidó’s ambassadeur – tot 2019 – in Tsjechië), en
  • Leden van het Forum van Strafrecht, een ngo geleid door Alfredo Romero, de advocaat van Leopoldo López.

Volgens hen zijn er van 2014 tot 2020 in Venezuela 18.093 moorden gepleegd door de politie of het leger, waarvan “131 doden in verband staan met protesten” en “meer dan 15.000 willekeurige aanhoudingen” om politieke redenen hebben plaatsgevonden.

Ook worden de politie en het leger in deze zaak beschuldigd van 192 gevallen van seksueel geweld die in 2017 hebben plaatsgevonden.

Momenteel bevindt deze zaak zich in de laatste fase van de evaluatie, dus de volgende stap is de ontvankelijkheidsverklaring van de klacht.

Waarom klaagt Venezuela het ICC aan wegens “discriminerende en ongelijke behandeling”?
Naast de manier waarop de eerste klacht is ingediend, klagen de Venezolaanse autoriteiten, onder leiding van de procureur-generaal, Tarek William Saab, dat het internationale orgaan met vooringenomenheid tegen Venezuela heeft gehandeld.

Zo heeft het ICC nog steeds niet gereageerd op soortgelijke processen die al in 2004 tegen andere landen in de regio, zoals Colombia, waren aangespannen.

Daar komt nog bij dat Venezuela, in tegenstelling tot wat in de buurlanden gebeurt, wel heeft gereageerd, zaken heeft onderzocht en zelfs verantwoordelijken heeft opgesloten wanneer buitensporig gebruik van geweld is bewezen.

De Venezolaanse president, Nicolás Maduro, heeft tijdens radio- en televisie-uitzendingen bij verschillende gelegenheden, vooral tijdens momenten van burgerlijke onrust, gevraagd om “onderzoek en de bestraffing van elke ambtenaar die fysiek geweld misbruikt tegen welke burger dan ook.”

In dit verband bevestigt het kantoor van de procureur-generaal dat alleen al in de laatste drie jaar 716 staatsveiligheidsfunctionarissen zijn aangeklaagd wegens vermeende schendingen van de mensenrechten en 40 burgers als vermeende medeplichtigen.

Met name betreft het de arrestatie van degenen die verantwoordelijk zijn voor de zaken José Pernalete en Acosta Arévalo, die beide worden genoemd in de klacht die door duidelijk partijdige politieke actoren is ingediend.

Om deze redenen verzocht Saab “overeenkomstig artikel 30 van het reglement om een bijeenkomst tussen de partijen om een eerlijk en ### proces te kunnen bespreken als# een staat die aan een vooronderzoek wordt onderworpen”.

Bensouda betwiste dit feit, maar Saab creëerde een thread op het sociale medianetwerk Twitter waarin hij alle documenten toonde die bij het ICC waren ingediend, waarop hij geen antwoord kreeg.

Huidige situatie van beide zaken

Met de volgende uitspraak van het ICC in de zaak Venezuela I, die zich momenteel in de derde fase bevindt, zou Nicolás Maduro de eerste Latijns-Amerikaanse president kunnen worden die door het ICC wordt onderzocht.

Een gunstige uitspraak voor Venezuela II van zijn kant zou alleen betekenen dat de zaak van fase 2 naar 3 in het vooronderzoek gaat.

Het vertrek van Argentinië uit de Groep van Lima en de triomf van links in Perú zouden de eerste klacht kunnen verzwakken.

Daarom probeert Bensouda haast te maken met een vonnis dat in recordtijd over beide zaken beslist, alvorens deze maand de functie over te dragen aan een Brits staatsburger, Karim Khan.

Naast de Venezolaanse zaken onderzoekt het ICC momenteel mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Bolivia, Colombia, Guinee, Nigeria, de Filippijnen en Oekraïne, in zaken die verscheidene jaren voor de zaak Venezuela I zijn ingediend.