Bron: Nino Pagliccia
op oneworld-press, 3 maart 2020 ~~~ 

Tegen wat een toename van Amerikaanse dreigingen tegen Venezuela lijkt te zijn, heeft de Venezolaanse regering haar weerstand opgevoerd. In tegenstelling tot de wanhopige acties voor regime-change door de VS en haar handlangers, handelt Venezuela met de kracht van principiële overtuiging en optimisme.

De voortdurende poging om president Maduro omver te werpen lijkt niet de beoogde resultaten voor de daders te produceren, maar stuurt eerder signalen van wanhoop. De plotters van de regime change willen misschien bereiken wat ze in Bolivia hebben gedaan, maar dat zal waarschijnlijk niet snel gebeuren. Dat moet enige politieke frustratie veroorzaken in Washington en uiteraard ook meer weerstand in Caracas.

We kunnen de belangrijkste principes van het buitenlands beleid van de VS voor regime-verandering samenvatten als de afwijzing van elke progressieve soevereine en onafhankelijke regering die de kapitalistische en imperialistische ideologie van de VS uitdaagt, door het eenvoudigweg te labelen als een bedreiging voor haar nationale veiligheid, om de rijke natuurlijke hulpbronnen van dat land te controleren en exploiteren, namens Amerikaanse bedrijven, waar deze ook zijn.

De VS heeft in Venezuela gefaald, althans sinds de mislukte coup tegen Hugo Chavez in 2002, en nog dramatischer sinds januari vorig jaar toen Washington de voorheen onbekende Juan Guaidó koos als kandidaat voor de virtuele regering van hun keuze.

Het ellendige falen van Washington is niet te wijten aan gebrek aan volharding.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza op rapporteerde 25 februari tijdens de 43e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève – waar Venezuela voor de derde keer lid van is – dat “sinds 2014 meer dan 300 unilaterale maatregelen zijn genomen door de Verenigde Staten, om het functioneren van de economie te beïnvloeden en de mensenrechten van het Venezolaanse volk te ondermijnen. ” Hij verwees ook naar ander onderzoek dat de oorzaak van het sterven van 40.000 Venezolanen bij de Amerikaanse sancties neerlegt.

De unilaterale dwangmaatregelen hebben niet alleen invloed op de Venezolaanse activa en mensen, maar ze oefenen ook een volledige economische en financiële blokkade uit die verhindert dat Venezuela toegang krijgt tot financiële en handelsmarkten voor essentiële invoer zoals medicijnen en voedsel. En, erger wellicht, ze hebben een extraterritoriale component, door andere landen te bedreigen of te dwingen zich te houden aan de dwangmaatregelen van de VS. Dit is waar de term “dwangmaatregelen” meer beschrijvend wordt voor Venezolanen in tegenstelling tot “sancties” die per definitie “bepalingen zijn van een wet die een boete oplegt voor ongehoorzaamheid of een beloning voor gehoorzaamheid” waarbij “wet” een buitenlandse wet is.

De consequente Amerikaanse drang in haar agressie sinds het begin van 2019 is, om de oliesector van Venezuela volledig te verpletteren, de belangrijkste bron van inkomsten voor het land. Afgelopen 18 februari viel het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Activa Controle van Financiën (OFAC) Rusland aan, door “alle eigendommen en belangen in eigendom van [Russische dochteronderneming] Rosneft Trading SA en [zijn voorzitter] Didier Casimiro, of die in het bezit of onder controle van Amerikaanse personen, in de Verenigde Staten te blokkeren”. Rosneft is verbonden aan de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA en is de grootste ontvanger van Venezolaanse olie.

Volgens Reuters verklaarde de Amerikaanse speciale vertegenwoordiger voor Venezuela, Elliott Abrams, dat Washington “harder zal aandringen op de Venezolaanse oliesector.” Het Amerikaanse ministerie van Financiën legde voor het eerst financiële sancties tegen PDVSA op in augustus 2017. Abrams ging verder met de suggestie van een internationale politie-rol van de VS, die mogelijke overdrachten van Venezolaanse olie van schip naar schip of van bedrijf naar bedrijf in de gaten zou houden: “We gaan de bedrijven volgen die zich hiermee bezighouden en we gaan ze straffen. ” Hij maakte duidelijk dat de tweede grootste ontvanger van Venezolaanse olie, het China National Petroleum Corp, niet zal worden genegeerd.

Caracas, Moskou en Beijing blijven de unilaterale dwangmaatregelen van de VS consequent afwijzen. Van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken is ook gemeld dat het zich uitspreekt tegen de Amerikaanse ‘sancties’ tegen het Russische staatsoliemaatschappij Rosneft, voor de handel met Venezuela: ‘We verzetten ons tegen elke inmenging in de interne aangelegenheden van andere landen, net zoals we tegen unilaterale sancties en extraterritoriale jurisdictie zijn . “

Ondanks het bezoek van vorig jaar oktober aan India door de vicepresident van Venezuela, Delcy Rodriguez, om met India de bilaterale samenwerking te verbeteren, heeft India echter een andere keuze gemaakt. Twee Indiase oliemaatschappijen hebben aangekondigd dat ze gehoor zullen geven aan de Amerikaanse dreiging met ‘sancties’, die president Trump heeft aangekondigd op een persconferentie tijdens zijn bezoek aan India eind februari. De proTrump-troef van premier Narendra Modi kan een politieke zet zijn, die een mogelijke zielige poging van Modi om Trump te behagen onthult. Modi’s uiteindelijke bedoelingen zijn misschien wel om de internationale mening af te leiden van zijn verschrikkelijke hindoe-supremacistisch beleid, en te voorkomen dat de VS dat tegen hem gebruiken als hij niet aan de Amerikaanse eisen zou voldoen.

Belangrijker nog, het tegengaan van omkeer van India, was mislukt in de “Lima Group” -bijeenkomst in Ottawa afgelopen 20 februari. De bijeenkomst van een onbekend aantal ministers van Buitenlandse Zaken werd ontmoet door protesten van Canadezen, en deze auteur richtte een open brief aan Canadees Premier Justin Trudeau met relevante politieke vragen over de interventie van Canada in Venezolaanse zaken.

De “Lima-groep” slaagde er alleen in een saaie verklaring af te leveren waarvan de grootste bedreiging was: “De komende dagen en weken zullen vertegenwoordigers van de Lima-groep deelnemen aan een intensieve periode van internationale inspanningen en overleg met alle landen die geïnteresseerd zijn in het herstel van de democratie in Venezuela. ‘ Dat doen ze nu al tweeënhalf jaar en het wordt verwacht dat dat zal doorgaan zonder voorspelbaar succesvol resultaat. Wat in de verklaring veruit opviel, is de afwezigheid van enige verwijzing naar de niet-gekozen ‘interim-president’ Juan Guaidó.

De urgentie om Maduro omver te werpen is niet gebaseerd op het herstel van de “democratie” en de “rechtsstaat” in Venezuela, maar eerder op het “gevaar” van het “normaliseren van de situatie”, zoals de Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken Gustavo Meza Cuadra, die deelnam in de “Lima Group” -vergadering, verklaarde tijdens een persconferentie in Lima. Dit is wanhoop die urgentie maskeert.

De enorme kracht van de dwangmaatregelen van de VS heeft een duidelijk meetbaar verbluffend effect op de groei van de economie en op het welzijn van de algemene bevolking, maar dat is niet voldoende om vastbesloten Venezolanen ervan te weerhouden hun soevereiniteit, en wat ze hebben bereikt in meer dan twintig jaar van vestigen van een volledig autonome staat, te behouden. Tegen wat een toename lijkt te zijn van Amerikaanse dreigingen tegen Venezuela, heeft de Venezolaanse regering ook haar weerstand opgevoerd.

In tegenstelling tot de wanhopige acties voor regime-verandering door de VS en haar handlangers, handelt Venezuela met de kracht van principiële overtuiging en optimisme.

Op de dreigingen van een Amerikaanse militaire invasie en een marineblokkade, en in het gezicht van verlammende “sancties” als een oorlogsdaad, reageert Venezuela met militaire oefeningen en een vertoon van unieke civiel-militaire coördinatie.

Maduro verklaarde onlangs: “We moeten bedenken dat we constant in een oorlogseconomie hebben geleefd.” We kunnen zelfs zeggen dat dit een hybride oorlog is, die berust op desinformatie, op lastercampagnes en op een virtueel leger van financiers en de macht van de Amerikaanse dollar. Als antwoord op deze uitdaging streeft Maduro naar verhoging van de olieproductie , en daartoe heeft hij een “commissie voor de revisie van de olie-industrie” aangesteld. Ook zet Venezuela een extra “leger” op, genaamd “Productieve Legerwerkers” als een “onconventioneel leger voor een onconventionele oorlog”. Deze groep van ongeveer 2.300 werknemers zal het nationale productieapparaat helpen reactiveren door fabrieken, machines en apparatuur te renoveren in een herstelproces in het hele land, zodat ze weer kunnen beginnen met produceren.

Misschien wel de meest zichtbare actie op internationaal niveau is het indienen van een rechtszaak bij het Internationaal Strafhof in Den Haag door de Venezolaanse regering, om de acties van de Amerikaanse regering met betrekking tot het gebruik van “sancties” te onderzoeken. Een ondersteunend document van 60 pagina’s beschrijft unilaterale dwangmaatregelen als een “misdaad tegen de menselijkheid” en stelt deze gelijk aan “massavernietigingswapens”. Ze worden door velen beschouwd als illegaal volgens wetgeving van de VN, de OAS en de VS . Hoewel de VS niet langer lid zijn van het ICC, zal de rechtszaak internationaal een duidelijke verklaring afleggen.

VIDEO: De Spaanstalige persverklaring van Minister Jorge Arreaza, 13 februari 2020 in den Haag, nadat hij en drie andere leden van de Venezolaanse regering de zaak bij het ICC ingediend hebben.
(Nederlandse ondertiteling)

Minister Jorge Arreaza, persconferentie den Haag, 13 februari 2020
(Taal: Spaans – Ondertiteling: Nederlands
)

Tegen het soort achtergrond dat hierboven is beschreven, waaronder een interne situatie die lijkt op een belegerd land, zoals alleen wordt gezien in oorlogssituaties, bereidt Venezuela zich voor op een nieuwe verkiezing. Parlement-verkiezingen zijn gepland in december van dit jaar met deelname van verschillende oppositiepartijen. Alleen Guaidó heeft de positie van de Amerikaanse regering en de “Lima-groep” ingenomen door niet deel te nemen, tenzij er een overgangsregering wordt gevormd die de presidentsverkiezingen gaat leiden … zoals in Bolivia. Maar we moeten ons afvragen, beslissen buitenlandse regeringen over de verkiezingen in Venezuela?

Nino Pagliccia is een Venezolaans-Canadese freelance schrijver en activist.