Bron: TelesurTV, 13 februari 2020 ~~~ 

De Verenigde Staten worden formeel beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid bij het Internationaal Strafhof.

Minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza van Venezuela is donderdag in Den Haag (Nederland) aangekomen om een ​​klacht in te dienen bij het Internationaal Strafhof (ICC) tegen de Verenigde Staten en zijn sancties.

Tijdens zijn ontmoeting met het Hof legde Arreaza de misdaden tegen de menselijkheid bloot die door de Amerikaanse regering zijn begaan in de mislukte poging om de president van Venezuela, Nicolas Maduro, omver te werpen.

Momenteel hebben de economische, financiële en commerciële sancties die zijn opgelegd door president Donald Trump de regering verhinderd om toegang te krijgen tot internationale markten.

Als gevolg daarvan zijn de rechten van het Venezolaanse volk op gezondheid, voedsel en ontwikkeling systematisch geschonden.

“We hebben het recht, de plicht en de verantwoordelijkheid om onze mensen te beschermen”, zei Arreaza tijdens een persconferentie na het overhandigen van de documentatie van de zaak aan de rechtbank in Den Haag.

“De gevolgen van dwingende unilaterale maatregelen door de VS zijn misdaden tegen de menselijkheid en schenden zowel internationale wetten als het Handvest van de Verenigde Naties.”

“Op instructie van president Nicolas Maduro arriveert minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza in Den Haag en dient hij een klacht in bij het Internationaal Strafhof wegens misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door de Amerikaanse regering tegen de bevolking van Venezuela. Gerechtigheid tegen de blokkade.”

VIDEO: De Spaanstalige persverklaring van Minister Jorge Arreaza, 13 februari 2020 in den Haag, nadat hij en drie andere leden van de Venezolaanse regering de zaak bij het ICC ingediend hebben.
(Nederlandse ondertiteling)

Minister Jorge Arreaza, persconferentie den Haag, 13 februari 2020
(Taal: Spaans – Ondertiteling: Nederlands
)

Tijdens zijn presentatie benadrukte de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken ook dat de unilaterale dwangmaatregelen van de VS “massavernietigingswapens” zijn die verschillende volkeren van de wereld treffen.

Daarom zal de actie die de Venezolaanse regering onderneemt voor het Strafhof een precedent scheppen voor internationaal recht en multilaterale instellingen.

De meest recente Amerikaanse sanctie was gericht tegen Conviasa-luchtvaartmaatschappijen, een beursgenoteerde onderneming die non-profitactiviteiten uitvoert voor openbare programma’s zoals “Return to the Homeland” en Mission Miracle.


De Redaktie van HandsOffVenezuela-NL was op uitnodiging aanwezig bij de persconferentie.
Alle grote Nederlandse kranten waren eveneens uitgenodigd, maar geen enkele (!!) daarvan was present, hetgeen mogelijk een indicatie is, dat de aanklacht van Venezuela tegen de VS bij het in Nederland gehoste Internationale Strafhof (ICC), door de Nederlandse Pers volledig genegeerd zal worden. (Bij controle, blijkt dat inderdaad het geval te zijn)
De eenzijdige diplomatiek-financieel-economische sabotage van de VS en bondgenoten, w.o. Nederland en de EU, zijn een grove schending van het internationaal recht en het handvest van de VN. Het ICC heeft tot taak deze misdaden te berechten, maar heeft zich tot nu tot het berechten van uitsluitend Afrikaanse leiders beperkt.
In dat verband is de aanklacht van Venezuela tegen de Verenigde Staten bij het ICC een belangrijke stap voor het bereiken van internationale gerechtigheid, en is het doodzwijgen ervan in de Nederlandse pers op zijn minst dubieus.
We zullen het verloop van het proces nauwgezet in de gaten houden.


Topfoto: Minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza van Venezuela bij het Internationaal Strafhof, Den Haag, Nederland, 13 februari 2020. | Foto: Twitter / @Punto_deCorte