Bron: The Saker 11 mei 2022 
(layout en comment: sott.net 13 mei) ~~~


Briefing over de resultaten van het onderzoek en de analyse van documenten in verband met de militaire biologische activiteiten van de Verenigde Staten op het grondgebied van Oekraïne

1. Samenvatting van het Russian Mod telegram kanaal

Ideologen van Amerikaanse militair-biologische activiteiten in Oekraïne zijn de leiders van de Democratische Partij.

 • Zo werd, via de uitvoerende tak van de VS, een wettelijk kader gevormd voor de financiering van militair biomedisch onderzoek rechtstreeks uit de federale begroting. De middelen werden met staatsgaranties bijeengebracht door NGO’s die worden gecontroleerd door de leiders van de Democratische Partij, waaronder de investeringsfondsen van de Clintons, Rockefellers, Soros en Biden.
 • Bij de regeling zijn grote farmaceutische bedrijven betrokken, waaronder Pfizer, Moderna, Merck en het aan het Amerikaanse leger gelieerde bedrijf Gilead. Amerikaanse specialisten zijn bezig met het testen van nieuwe geneesmiddelen die de internationale veiligheidsnormen omzeilen. Als gevolg daarvan drukken de westerse bedrijven de kosten van onderzoeksprogramma’s aanzienlijk en verwerven zij een aanzienlijk concurrentievoordeel.
 • De betrokkenheid van gecontroleerde niet-gouvernementele en biotechnologische organisaties, en de toename van hun inkomsten, stelt de leiders van de Democratische Partij in staat extra campagnefinanciering te genereren en de verdeling ervan te verbergen.
 • Naast Amerikaanse farmaceutische bedrijven en aannemers van het Pentagon zijn Oekraïense staatsagentschappen betrokken bij militaire activiteiten op het gebied van biowapens, die voornamelijk tot taak hebben illegale activiteiten te verbergen, veldproeven en klinische proeven uit te voeren en het nodige biomateriaal te leveren.
 • Zo heeft het Amerikaanse Ministerie van Defensie, gebruik makend van een vrijwel internationaal ongecontroleerd testterrein en de hoogtechnologische faciliteiten van multinationale ondernemingen, zijn onderzoekscapaciteiten sterk uitgebreid, niet alleen op het gebied van biologische wapens, maar ook bij het vergaren van kennis over antibioticaresistentie en de antilichamen tegen specifieke ziekten bij bevolkingsgroepen in specifieke regio’s.
Oekraïne biolab polen duitsland militair © Rusland MvD

Niet alleen de VS, maar ook een aantal van hun NAVO-bondgenoten voeren hun militair-biologische projecten uit in Oekraïne.

 • De Duitse regering heeft besloten om onafhankelijk van Washington, D.C., vanaf 2013 een nationaal programma voor bioveiligheid op te zetten. Twaalf landen, waaronder Oekraïne, zijn bij het programma betrokken.
 • Aan Duitse zijde zijn bij het programma betrokken het Instituut voor Microbiologie van de Strijdkrachten (München), het Robert Koch Instituut (Berlijn), het Loeffler Instituut (Greifswald) en het Nocht Instituut voor Tropische Geneeskunde (Hamburg).
 • Uit nieuwe documenten blijkt dat alleen al tussen 2016 en 2019 drieënhalfduizend bloedserummonsters van burgers die in 25 regio’s van Oekraïne wonen, zijn genomen door militaire epidemiologen van het microbiologisch instituut van de Bundeswehr.
 • De betrokkenheid van instellingen die onder de Bundeswehr vallen, bevestigt de militaire oriëntatie van biologisch onderzoek dat in Oekraïense laboratoria wordt uitgevoerd en roept vragen op over de doelen die de Duitse strijdkrachten nastreven met het verzamelen van biomaterialen van Oekraïense burgers.
 • Uit de verkregen documenten blijkt ook de betrokkenheid van Polen bij de Oekraïense biolaboratoria. De deelname van het Poolse Instituut voor Diergeneeskunde aan onderzoek dat gericht is op de beoordeling van de epidemiologische dreiging en de verspreiding van het hondsdolheidsvirus in Oekraïne, is bevestigd. Kenmerkend is dat het onderzoek in kwestie gezamenlijk werd uitgevoerd met het in de VS gevestigde Battelle-instituut, een belangrijke contractant voor het Pentagon.
 • Bovendien is de Poolse financiering gedocumenteerd van de Medische Universiteit van Lvov, waartoe het Instituut voor Epidemiologie en Hygiëne behoort, een onderdeel van de biologieprojecten van het Amerikaanse leger. Deze organisatie heeft sinds 2002 een omscholingsprogramma lopen voor specialisten met ervaring in het werken met materialen en technologieën voor tweeërlei gebruik.
Oekraïne biolab experimenten mentale patiënten

Wij hebben nieuwe informatie ontvangen die bijzonderheden onthult over de onmenselijke experimenten van het Pentagon op Oekraïense burgers in psychiatrisch ziekenhuis nr. 1 (Streleche-dorp, regio Charkov).

 • De belangrijkste categorie proefpersonen was een groep mannelijke patiënten van 40-60 jaar met een hoge graad van lichamelijke aftakeling.
 • Om hun Amerikaanse connecties te verbergen, reisden de biologische onderzoeksexperts via derde landen. Hier is een foto van de in Florida geboren Linda Oporto, die rechtstreeks bij deze werkzaamheden betrokken was.
 • In januari 2022 werden de buitenlanders die de experimenten uitvoerden met spoed geëvacueerd en werden de apparatuur en de drugs die zij gebruikten naar het westen van Oekraïne gebracht.
Oekraïne biolab dierenarts onderzoek antrax © Rusland MvD

Er is bewijs verkregen van vernietiging in allerijl van documenten die de samenwerking met het Amerikaanse militaire establishment bevestigen.

 • Een voorlopige analyse van bestaande documentatie wijst op het gebruik van Mariupol als een regionaal centrum voor het verzamelen en certificeren van cholerapathogenen. De geselecteerde stammen werden naar het Volksgezondheidscentrum in Kiev gestuurd, dat verantwoordelijk is voor de verdere verzending van biomaterialen naar de Verenigde Staten. Deze activiteiten worden sinds 2014 uitgevoerd, zoals blijkt uit de overdracht van stammen.
 • In het sanitaire en epidemiologische laboratorium is een akte van vernietiging van de pathogenenverzameling van 25 februari 2022 aangetroffen, volgens welke daar cholera-, tularemie- en anthraxpathogenen werden behandeld.
 • Een deel van de collectie van het veterinair laboratorium werd niet overhaast vernietigd. Met het oog op de veiligheid en een veilige opslag werden 124 stammen door Russische specialisten uitgevoerd en werd hun onderzoek georganiseerd.
 • De aanwezigheid in de collectie van pathogenen die niet kenmerkend zijn voor de diergeneeskunde, zoals tyfus, paratyfus en gasgangreen, is een reden tot bezorgdheid. Dit zou kunnen wijzen op misbruik van het laboratorium en betrokkenheid bij een militair biologisch programma.
 • Wij zullen het volledige volume van het van de biolaboratoria van Mariupol ontvangen materiaal blijven onderzoeken en u op de hoogte houden van de resultaten.

2. Volledige Overzicht

(Red: Onderstaande tekst is voor de volledigheid eveneens vertaald, maar biedt weinig nieuwe informatie. )

Het Russische ministerie van Defensie blijft materiaal bestuderen over de uitvoering van militaire biologische programma’s van de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten op het grondgebied van Oekraïne.

Wij noemden reeds Robert Pope, directeur van het Cooperative Threat Reduction Programme en auteur van het idee van het Centraal Depot voor Zeer Gevaarlijke Micro-organismen in Kiev.

In zijn verklaring van 10 april 2022 zei Pope dat “…er geen reden is om te beweren dat er in Oekraïne onderzoek plaatsvindt dat verband houdt met de ontwikkeling van biologische wapens…”. Hij beweerde eerder dat “…de Amerikanen geen biologische wapens hebben gevonden toen ze voor het eerst met Oekraïne gingen samenwerken, en dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Bovendien heeft Oekraïne niet de infrastructuur om biologische wapens te ontwikkelen en te produceren…”.

Ik zou eraan willen herinneren dat de term “biologische wapens” biologische bestanddelen omvat die pathogene micro-organismen en toxines bevatten, alsmede de middelen voor de toediening en het gebruik van die bestanddelen.

Terwijl de prioriteit voor de Oekraïense gezondheidszorg ligt bij sociaal belangrijke ziekten zoals HIV, poliomyelitis, mazelen en hepatitis, zijn de Amerikaanse klanten geïnteresseerd in een heel andere nomenclatuur: cholera, tularemie, pest en hantavirussen.

Als gevolg van de speciale militaire operatie op het grondgebied van Oekraïne zijn feiten aan het licht gekomen van het werken met de gespecificeerde ziekteverwekkers, die potentiële middelen voor biologische wapens zijn. Tegelijkertijd werd opgemerkt dat Oekraïne een verzoek aan het producerende bedrijf had gestuurd over de mogelijkheid om de Bayraktar-drones uit te rusten met aërosolapparatuur.

Bovendien werden op 9 maart door Russische verkenningseenheden in de regio Kherson drie onbemande luchtvaartuigen ontdekt die waren uitgerust met 30-litercontainers en apparatuur voor het verstuiven van spuitvloeistoffen. Eind april werden er nog eens tien gevonden in de buurt van Kachovka.

Al deze informatie doet twijfels rijzen over de verklaringen van Amerikaanse deskundigen.

Wij hebben eerder een schema verstrekt voor de Amerikaanse coördinatie van biologische laboratoria en onderzoeksinstituten in Oekraïne. Uit de voorlopige analyse ervan blijkt dat Oekraïne in wezen een proeftuin is voor de ontwikkeling van onderdelen voor biologische wapens en voor het testen van nieuwe monsters van farmaceutische producten.

Het Russische Ministerie van Defensie kon opheldering verschaffen over het genoemde schema.

Er dient te worden opgemerkt dat de ideologen van de Amerikaanse militair-biologische activiteiten in Oekraïne de leiders van de Democratische Partij zijn.

Zo werd via de uitvoerende tak van de VS een wetgevend kader gevormd voor de financiering van militair biomedisch onderzoek rechtstreeks uit de federale begroting. De middelen werden met staatsgaranties bijeengebracht door NGO’s die worden gecontroleerd door de leiders van de Democratische Partij, waaronder de investeringsfondsen van de Clintons, Rockefellers, Soros en Biden.

Bij de regeling zijn grote farmaceutische bedrijven betrokken, waaronder Pfizer, Moderna, Merck en het aan het Amerikaanse leger gelieerde bedrijf Gilead. Amerikaanse deskundigen zijn bezig met het testen van nieuwe geneesmiddelen die de internationale veiligheidsnormen omzeilen. Als gevolg daarvan drukken de westerse bedrijven de kosten van onderzoeksprogramma’s aanzienlijk en verwerven zij een aanzienlijk concurrentievoordeel.

De betrokkenheid van gecontroleerde niet-gouvernementele en biotechnologische organisaties, en de toename van hun inkomsten, stelt de leiders van de Democratische Partij in staat extra campagnefinanciering te genereren en de verdeling ervan te verbergen.

Naast Amerikaanse farmaceutische bedrijven en aannemers van het Pentagon zijn Oekraïense staatsagentschappen betrokken bij militaire activiteiten op het gebied van biowapens, die voornamelijk tot taak hebben illegale activiteiten te verbergen, veldproeven en klinische proeven uit te voeren en het nodige biomateriaal te leveren.

Zo heeft het Amerikaanse Ministerie van Defensie, gebruik makend van een vrijwel internationaal ongecontroleerd testterrein en de hightech-faciliteiten van multinationale ondernemingen, zijn onderzoekscapaciteiten sterk uitgebreid, niet alleen op het gebied van biologische wapens, maar ook bij het vergaren van kennis over antibioticaresistentie en de antilichamen tegen specifieke ziekten bij bevolkingsgroepen in specifieke regio’s.

Er zij op gewezen dat niet alleen de VS, maar ook een aantal van hun NAVO-bondgenoten hun militair-biologische projecten in Oekraïne uitvoeren.

De Duitse regering heeft besloten om met ingang van 2013 een nationaal bioveiligheidsprogramma op te zetten dat onafhankelijk is van Washington, D.C. Twaalf landen, waaronder Oekraïne, zijn bij het programma betrokken.

Aan Duitse zijde zijn bij het programma betrokken het Instituut voor Microbiologie van de Strijdkrachten (München), het Robert Koch Instituut (Berlijn), het Loeffler Instituut (Greifswald) en het Nocht Instituut voor Tropische Geneeskunde (Hamburg).

Uit nieuwe documenten blijkt dat alleen al tussen 2016 en 2019 drieënhalfduizend bloedserummonsters van burgers die in 25 regio’s van Oekraïne wonen, zijn genomen door militaire epidemiologen van het microbiologisch instituut van de Bundeswehr.

De betrokkenheid van instellingen die onder de Bundeswehr vallen, bevestigt de militaire oriëntatie van biologisch onderzoek dat in Oekraïense laboratoria wordt uitgevoerd en roept vragen op over de doelen die de Duitse strijdkrachten nastreven met het verzamelen van biomaterialen van Oekraïense burgers.

Uit de verkregen documenten blijkt ook de betrokkenheid van Polen bij de Oekraïense biolaboratoria. De deelname van het Poolse Instituut voor Diergeneeskunde aan onderzoek dat gericht is op de beoordeling van de epidemiologische dreiging en de verspreiding van het hondsdolheidsvirus in Oekraïne, is bevestigd. Kenmerkend is dat het onderzoek in kwestie gezamenlijk werd uitgevoerd met het in de VS gevestigde Battelle-instituut, een belangrijke contractant voor het Pentagon.

Bovendien is de Poolse financiering gedocumenteerd van de Medische Universiteit van Lvov, waartoe het Instituut voor Epidemiologie en Hygiëne behoort, een onderdeel van de biologieprojecten van het Amerikaanse leger. Deze organisatie heeft sinds 2002 een omscholingsprogramma lopen voor specialisten met ervaring in het werken met materialen en technologieën voor tweeërlei gebruik.

De speciale militaire operatie van de Russische troepen heeft geleid tot het verkrijgen van aanvullende informatie over bio-incidenten in Oekraïne.

Zo werd materiaal onderzocht dat wijst op het opzettelijk gebruik van een multiresistente tuberculoseverwekker in 2020 om de bevolking van het district Slavyanoserbsky van de LPR te besmetten.

De flyers, gemaakt in de vorm van valse muntbiljetten, waren besmet met het tuberculoseagens en verspreid onder minderjarigen in het dorp Stepovoe. De organisatoren van dit misdrijf hielden rekening met het gedrag van kinderen, die de gewoonte hebben “alles in hun mond te stoppen” en voedsel met ongewassen handen aan te nemen.

De resultaten van bacteriologisch onderzoek hebben bevestigd dat de geïsoleerde bacteriën resistent zijn tegen eerstelijns- en tweedelijnsantibiotica, wat betekent dat de door hen veroorzaakte ziekte veel moeilijker te behandelen is en dat de kosten van de behandeling veel hoger zijn.

Volgens de conclusie van het republikeinse sanitaire en epidemiologische station van Lugansk…””…is de besmetting van de biljetten hoogstwaarschijnlijk kunstmatig tot stand gebracht, aangezien het materiaal uiterst gevaarlijke stammen van de ziekteverwekker bevat in concentraties die kunnen zorgen voor besmetting en ontwikkeling van het tuberculoseproces…”.

In zijn conclusie merkt de hoofdarts van het Republikeins TBC-ziekenhuis van Lugansk ook op dat “…er alle tekenen zijn van opzettelijke, door de mens veroorzaakte besmetting van de flyers met zeer pathogeen biomateriaal…”.

Eerder berichtten wij over proeven met potentieel gevaarlijke biologische geneesmiddelen op een van de minst beschermde categorieën van mensen – patiënten van het Kharkov Regionaal Klinisch Psychiatrisch Ziekenhuis nr. 3.

Wij hebben nieuwe informatie ontvangen die bijzonderheden onthult over de onmenselijke experimenten van het Pentagon op Oekraïense burgers in psychiatrisch ziekenhuis nr. 1 (het dorp Streleche, regio Charkov). De belangrijkste categorie proefpersonen was een groep mannelijke patiënten van 40-60 jaar met een hoge graad van lichamelijke aftakeling.

Om hun Amerikaanse connecties te verbergen, reisden de biologische onderzoeksexperts via derde landen. Hier is een foto van de in Florida geboren Linda Oporto, die rechtstreeks bij deze werkzaamheden betrokken was.

In januari 2022 werden de buitenlanders die de experimenten uitvoerden in een noodsituatie geëvacueerd en werden de apparatuur en de drugs die zij gebruikten naar het westen van Oekraïne gebracht.

Specialisten van het Russische ministerie van Defensie hebben rechtstreeks werkzaamheden verricht in twee biolaboratoria in Mariupol.

Er zijn bewijzen verkregen van noodvernietiging van documenten die het werk met het militaire establishment van de VS bevestigen. Een voorlopige analyse van bestaande documentatie wijst op het gebruik van Mariupol als regionaal centrum voor het verzamelen en certificeren van cholerapathogenen.

De geselecteerde stammen werden naar het Volksgezondheidscentrum in Kiev gestuurd, dat verantwoordelijk is voor de verdere verzending van biomaterialen naar de Verenigde Staten. Deze activiteiten worden sinds 2014 uitgevoerd, zoals blijkt uit de overdracht van stammen.

In het sanitaire en epidemiologische laboratorium is een akte van vernietiging van de pathogenenverzameling van 25 februari 2022 aangetroffen, volgens welke daar cholera-, tularemie- en anthraxpathogenen werden behandeld.

Een deel van de collectie van het veterinair laboratorium werd niet overhaast vernietigd. Met het oog op de veiligheid en een veilige opslag werden 124 stammen door Russische specialisten uitgevoerd en werd hun onderzoek georganiseerd.

De aanwezigheid in de collectie van pathogenen die niet kenmerkend zijn voor de diergeneeskunde, zoals tyfus, paratyfus en gasgangreen, is een reden tot bezorgdheid. Dit zou kunnen wijzen op misbruik van het laboratorium en betrokkenheid bij een militair biologisch programma.

Wij zullen het volledige volume van het van de biolaboratoria van Mariupol ontvangen materiaal blijven onderzoeken en u op de hoogte houden van de resultaten.

Het Russische ministerie van Defensie beschikt over informatie dat er provocaties worden voorbereid om de Russische strijdkrachten te beschuldigen van het gebruik van massavernietigingswapens, gevolgd door een onderzoek in het kader van een “Syrisch scenario” om de nodige bewijzen te fabriceren en de schuldigen aan te wijzen.

De grote waarschijnlijkheid van dergelijke provocaties wordt bevestigd door verzoeken van de regering van Kiev om persoonlijke huid- en ademhalingsbeschermingsmiddelen die bescherming bieden tegen giftige chemicaliën en biologische besmettende agentia. De levering aan Oekraïne van tegengif tegen organofosforvergiftiging geeft reden tot bezorgdheid. Alleen al in 2022 werden op verzoek van het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid meer dan 220.000 ampullen atropine, alsmede preparaten voor speciale behandeling en desinfectie, uit de VS geleverd.

De verkregen informatie bevestigt dus dat de Verenigde Staten in Oekraïne een offensief militair-biologisch programma uitvoeren om de mogelijkheid te bestuderen van de vorming van gecontroleerde epidemieën in specifieke gebieden.

De speciale militaire operatie van de Russische strijdkrachten heeft de Amerikaanse militair-biologische expansie in Oekraïne doorkruist en een einde gemaakt aan criminele experimenten op burgers.

[Commentaar, toegevoegd door Sott.Net] Biowapens onderzoek levert veel geld op. RT rapporteert over waar de winsten van de labs heen gingen:

De Amerikaanse regering zette een manier op om het militaire bio-onderzoek rechtstreeks uit de federale begroting te financieren, maar gebruikte ook overheidsgaranties om fondsen te werven van “niet-gouvernementele organisaties die gecontroleerd worden door de leiding van de Democratische Partij,” voegde Kirillov eraan toe.

Als voorbeeld van dergelijke organisaties toonde hij een dia met de namen van de Bill en Melinda Gates Foundation, de [Bill en Hillary] Clinton Foundation, George Soros’ Open Society en investeringsfondsen, de Rockefeller Foundation, EcoHealth Alliance, en Hunter Biden’s Rosemont Seneca Partners.

Kirillov noemde ook Pfizer, Moderna, Merck en Gilead als “grote farmaceutische bedrijven” die bij deze regeling betrokken zijn en deze gebruiken om medicijnen te testen en daarbij de internationale veiligheidsnormen te omzeilen. Dit verlaagt de kosten van hun onderzoek en ontwikkeling, aldus Kirillov, en de toename van de farmaceutische winsten “stelt de leiders van de Democratische Partij in staat extra financiële bijdragen voor verkiezingscampagnes te ontvangen en hun distributie te verbergen”.

Door Oekraïne te gebruiken als een testbed dat effectief buiten de internationale controle valt en door gebruik te maken van de technologische capaciteiten van transnationale farmaceutische bedrijven, heeft het Pentagon “zijn onderzoekspotentieel aanzienlijk uitgebreid, niet alleen op het gebied van het creëren van biologische wapens, maar ook het verkrijgen van informatie over resistentie tegen antibiotica en de aanwezigheid van antilichamen tegen bepaalde ziekten bij de bevolking van specifieke regio’s,” merkte Kirillov op.

Het hoofd van de Russische onderzoekscommissie Alexander Bastrykin vertelde RT vorige week dat zijn dienst “duidelijk” Amerikanen heeft geïdentificeerd die betrokken zijn bij militair biologisch onderzoek in Oekraïne, waaronder werknemers van het Amerikaanse ministerie van Defensie en verschillende bedrijven die banden hebben met het Pentagon.

De VS heeft tussen 2005 en begin 2022 meer dan 224 miljoen dollar uitgegeven aan biologische programma’s in Oekraïne, zei Bastrykin.

Het Russische leger heeft al eerder bewijs geleverd van betrokkenheid van de Amerikaanse regering bij Oekraïense biolabs. Eind maart toonde Kirillov dia’s die erop wezen dat de zoon van de huidige Amerikaanse president Joe Biden, Hunter, betrokken was bij de financiering van sommige van de projecten. Kirillov liet ook documentatie zien waaruit bleek dat Kiev geïnteresseerd was in het uitrusten van drones voor de distributie van bewapende ziekteverwekkers.

VS-functionarissen hebben het bestaan van “biologische onderzoeksfaciliteiten” in Oekraïne bevestigd, maar zeiden dat Washington alleen wat zij noemen “bijstand” verleende voor inspanningen die geen betrekking hadden op de ontwikkeling van biowapens.

Topfoto: Oekraïne biolabs commando en controle democraten | © Rusland MvD

——

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.