Danny Haiphong,  blackagendareport
CGTN 15 Mar 2023 ~~~ 

Nu de VS dreigementen uiten en proxy-oorlogen voeren, is China de nieuwe leider in de internationale diplomatie.

Op de eenjarige verjaardag van het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft China een standpunt vrijgegeven over de weg naar vrede. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken beweerde dat het vredesvoorstel geloofwaardigheid ontbeerde en trok China’s inzet voor de soevereiniteit en het internationaal recht in twijfel. Slechts enkele weken nadat China zijn standpunt over vrede in Oekraïne bekendmaakte, werd het ongelijk van Blinken bewezen. Saoedi-Arabië en Iran kwamen overeen om op 10 maart de betrekkingen te herstellen na een ronde van succesvolle gesprekken die plaatsvonden in Peking.

Wang Yi, directeur van het Bureau van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China (CPC), noemde het akkoord een overwinning voor de vrede. Hij had gelijk. Dat twee landen met complexe verschillen en geschillen bereid waren met hun Chinese tegenhangers om de tafel te gaan zitten om te werken aan vrede in een regio die is verwoest door oorlog en inmenging van buitenaf, is inderdaad een grote overwinning.

Het herstel van de banden tussen Iran en Saudi-Arabië opent verschillende mogelijke deuren voor het oplossen van dringende kwesties zoals de status van Palestina, de oorlog in Jemen en de toekomstige deelname van Saudi-Arabië en Iran aan multilaterale instellingen zoals de BRICS Plus en de Shanghai Cooperation Organization (SCO). Zowel Iran als Saudi-Arabië kwamen overeen de soevereiniteit en interne aangelegenheden van andere naties te respecteren, een belangrijke pijler van vreedzame ontwikkeling.

In tegenstelling tot het Amerikaanse verhaal heeft het leiderschap van China vertrouwen gebracht in een wereld van onzekerheid en strijd. Op het gebied van de wereldpolitiek heeft China door gezamenlijke actie laten zien hoezeer het de zaak van de vrede serieus neemt. De baanbrekende diplomatieke prestatie tussen Saoedi-Arabië en Iran bestaat niet in een vacuüm. Het maakt deel uit van China’s algemene leidersrol in de grotere wereldwijde beweging om de internationale betrekkingen te democratiseren en afstand te nemen van destructief hegemonisme.

In dit verband heeft China de daad bij het woord gevoegd. China is neutraal gebleven en heeft de wereldschokkende crisis in Oekraïne aangepakt op een manier die strookt met het internationaal recht. In plaats van de VS en het Westen te volgen en olie op het vuur te gooien met wapenverkoop en sancties, onderhield China betrekkingen met alle partijen en stelde het zich beschikbaar als mogelijke bemiddelaar voor vrede. Dit strookt met China’s beleid van niet-inmenging in de aangelegenheden van andere landen, dat al lang bestaat. De wereld heeft aandachtig gevolgd hoe China zich krachtig heeft verzet tegen illegale en contraproductieve sancties onder westerse leiding, kleurenrevoluties en agressief militarisme.

Misschien nog indrukwekkender is het feit dat China heeft geholpen bij de succesvolle besprekingen tussen Iran en Saoedi-Arabië tijdens de jaarlijkse Twee Zittingen. Duizenden afgevaardigden en vertegenwoordigers hebben de klok rond beraadslaagd om de resultaten te evalueren en de beleidsagenda voor het komende jaar vast te stellen. Ondanks een wereldwijde economische teruggang groeide het Chinese bbp in 2022 met 3% en voor 2023 is een groeidoelstelling van ongeveer 5% vastgesteld. De consumentenprijsindex (CPI) voor Chinese goederen en diensten daalde in februari tot slechts 1%, een signaal dat China met succes de inflatiedruk heeft overwonnen die momenteel het Westen teistert.

De opkomst van China is met sprongen vooruitgegaan en heeft de weg vrijgemaakt voor een welvarender en stabieler bestaan voor het Chinese volk en een voorbeeld van mondiaal leiderschap waar zowel het Chinese volk als de mensen in de wereld trots op kunnen zijn.

Alleen al het succes van de Iraans-Saudische besprekingen in Beijing zou ontkenners van China’s mondiale “geloofwaardigheid” tot bedaren moeten brengen. Het leiderschap van China wordt echter al lang omarmd door de meerderheid van de naties in de wereld. Dit blijkt het duidelijkst uit de enorme belangstelling voor China’s Belt and Road Initiative (BRI), dat momenteel meer dan 140 landen en enkele duizenden voltooide of in ontwikkeling zijnde infrastructuurprojecten omvat.

China’s felle verzet tegen economische sancties en zero-sum relaties heeft landen in alle hoeken van de wereld vertrouwen gegeven in zijn wereldwijde leiderschap. De VS en het Westen vormen een minderheid in de mondiale publieke opinie, ondanks het feit dat hun leiders volhouden dat alleen zij voor de “internationale gemeenschap” spreken.

Leugens kunnen de psyche vergiftigen, maar ze kunnen de realiteit niet veranderen. Feiten zijn hardnekkig. Feit is dat China’s leiderschap hoop heeft gebracht in een wereld die daar dringend behoefte aan had. China’s faciliteren van succesvolle gesprekken tussen Iran en Saudi-Arabië is een concreet bewijs.

Topfoto: Wang Yi, China’s hoogste diplomaat, met de secretaris van de Iraanse Hoge Nationale Veiligheidsraad Ali Shamkhani en de nationale veiligheidsadviseur van Saoedi-Arabië Musaad bin Mohammed Al Aiban in Peking op 10 maart 2023. (Foto: China Daily/Reuters)

Danny Haiphong levert bijdragen aan Black Agenda Report en is presentator van The Left Lens. U kunt Danny steunen op Patreon . U kunt contact met hem opnemen via haiphongpress@protonmail.com.