Bron: Voltaire Internationaal news, 
uitgave nr.83 20 april 2024 ~~~

Ook in de talen English Español français norsk

De aanval op de Iraanse diplomatieke missie in Damascus was een duidelijke schending van de Conventie van Wenen. Niemand heeft dit betwist. De Israëlische verklaring dat daar bijeenkomsten van milities werden gehouden, verandert niets aan dit feit.

De Iraanse reactie op deze aanval, wat men er ook van vindt, is daarom legitiem onder artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Niemand zou dat moeten betwisten. De opmerking dat Iran niet het recht had om vliegtuigen door het luchtruim van derde landen te sturen, verandert niets aan dit feit.

De Veiligheidsraad slaagde er echter niet in om de Israëlische aanval in Syrië te veroordelen. Ook kon de Veiligheidsraad geen besluit nemen over de reactie van Iran.

Het discours is niet langer een wettelijke kwestie, maar een politieke.

Buiten de Raad, bijvoorbeeld, betuigde het kantoor van de president van Argentinië, Javier Milei, “zijn solidariteit en niet aflatende toewijding aan de staat Israël na de aanvallen van de Islamitische Republiek Iran. De Argentijnse Republiek erkent het recht van natiestaten om zichzelf te verdedigen en steunt de staat Israël krachtig bij het verdedigen van zijn soevereiniteit, in het bijzonder tegen regimes die terreur propageren en de westerse beschaving willen vernietigen”.

De hoofdprijs voor verwarring gaat ongetwijfeld naar Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die op X zei: “Ik veroordeel de flagrante en ongerechtvaardigde aanval van Iran op Israël ten zeerste.

En ik roep Iran en zijn handlangers op om deze aanvallen onmiddellijk te staken. Alle actoren moeten nu afzien van verdere escalatie en werken aan het herstel van stabiliteit in de regio”. Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, voegde daaraan toe: “De EU veroordeelt de onaanvaardbare agressie van Iran tegen de Joodse staat met klem. Dit is een ongekende escalatie en een ernstige bedreiging voor de regionale veiligheid”.

Dmitri Polyanskiy, plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van Rusland in de Veiligheidsraad, berichtte op Telegram: “We beseffen eens te meer dat het cynisme van onze westerse collega’s en hun selectieve blindheid geen grenzen kent. Nu herinneren ze zich niet eens meer dat ze geweigerd hebben een escalatie te voorkomen door onze ontwerp-persverklaring aan de VN-Veiligheidsraad, waarin de Israëlische aanval op het Iraanse consulaat werd veroordeeld, niet te steunen. Zoals het geval was met het begin van onze militaire verdediging in Oekraïne, begint het hoofdstuk over dat land pas met de Iraanse vergelding. En het is voorspelbaar dat de Israëli’s hun spel op hun eigen manier opvoeren: Israël is het slachtoffer, alle anderen hebben schuld (…) En nu gaat deze Frans-Anglo-Saksisch-Natanyakha-bende de regio in vuur en vlam zetten en Iran van alles beschuldigen. Dat hebben we toch allemaal al eens eerder gezien?”

Dit artikel komt uit “Voltaire, actualité internationale”, nummer 83. Voor meer informatie kunt u zich abonneren op een jaarabonnement voor 150 euro of een maandabonnement voor 15 euro

De gebuldelde jaaruitgave 2023 is publiekelijk beschikbaar gesteld.
U kunt hem hier gratis en anoniem bekijken en/of downloaden
Wij hopen natuurlijk dat het u aanspoort om een abonnement te nemen op de wekelijkse nieuwsbulletins.
U steunt daarmee ook de oprichting en productie van een alternatief internationaal persbureau [Redactie Openbaararchief / Voltaire Netwerk]