Bron: telesur 2 augustus 2021 ~~~

De Raad van de Europese Unie (EU) heeft aangekondigd sancties op te leggen aan Nicaragua’s First Lady en vice-president Rosario Murillo en zeven andere personen die betrokken zouden zijn bij schendingen van de mensenrechten.

“De Raad heeft beperkende maatregelen opgelegd aan nog eens acht personen, waaronder vice-president Rosario Murillo, omdat zij verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten of acties die de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua ondermijnen”, aldus de officiële verklaring.

Volgens het gemeenschapsblok zijn de beperkingen bedoeld om de Nicaraguaanse bevolking of de Nicaraguaanse economie niet te schaden.

Dit besluit brengt het aantal personen die onderworpen zijn aan de bevriezing van tegoeden op het grondgebied van de EU en aan wie burgers en bedrijven van de EU geen financiële middelen mogen verstrekken, op 14. Personen op wie de sancties van toepassing zijn, mogen ook het grondgebied van de EU niet binnenkomen of er doorheen reizen.
Als argument voor zijn besluit voert de Raad van de EU aan dat …

“de politieke situatie in Nicaragua de afgelopen maanden verder is verslechterd” en dat “het politieke gebruik van het rechtssysteem, de uitsluiting van kandidaten van verkiezingen en de willekeurige diskwalificatie van oppositiepartijen in strijd zijn met de fundamentele democratische beginselen en een ernstige schending van de rechten van het Nicaraguaanse volk vormen”.

“De aanvullende maatregelen van vandaag tonen aan dat de EU vastbesloten blijft al haar instrumenten in te zetten om een democratische, vreedzame en op onderhandelingen gebaseerde oplossing voor de politieke crisis in Nicaragua te ondersteunen”, aldus het communiqué.

De arrestatie eind juli van Noel Vidaurre, de zevende presidentskandidaat die in het Centraal-Amerikaanse land is opgesloten wegens banden met federale agentschappen van de VS, “illustreert de omvang van de repressie in Nicaragua en schetst een verontrustend beeld voor de komende verkiezingen”, aldus de EU.

De EU riep, schijnheilig, op tot “de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van politieke gevangenen, alsook tot volledige eerbiediging van de mensenrechten en de burgerlijke en politieke rechten van alle Nicaraguaanse burgers”.

Topfoto: President Daniel Ortega en vice-president Rosario Murillo namen deze maandag deel aan het Nationaal Helden Sandinistisch Congres, waar het presidentiële ticket voor de algemene verkiezingen van 7 november werd bekendgemaakt. | Foto: Twitter/@lavozsandinista