Bron: Alba Ciudad  17 september 2020, 
orinocotribune 17 september 2020~~~ 

De Venezolaanse procureur-generaal, Tarek William Saab, kondigde de benoeming aan van de 67e Nationale Aanklager om vijf personen te onderzoeken die door Juan Guaidó zijn genoemd als “ambtenaren” van zijn vermeende interim-presidentschap, voor het onderhandelen over een contract voor de inbeslagname van activa van de Venezolaanse staat in de Caribische landen.

Vanuit het hoofdkwartier van het Openbaar Ministerie in Caracas gaf het hoofd van de criminele afdeling aan dat vermeende “ambtenaren” die door Juan Guaidó zijn aangesteld – die zichzelf op 23 januari 2019 tot interim-president van Venezuela uitriep – belast waren met de onderhandelingen met het Caribbean Assets Recovery consortium (bestaande uit de bedrijven “Lock in Capital” en “Global Risk Management“) over een overeenkomst die vorig jaar aan Guaidó werd voorgelegd, om “zich illegaal een aanzienlijk bedrag aan activa, vorderingen en andere eigendommen toe te eigenen die eigendom zijn van het land en die verspreid zijn in 19 landen die deel uitmaken van de Petrocaribe-alliantie”.

De directeuren van het Caribbean Assets Recovery consortium, Jorge Reyes en Pedro Antar, “zouden als tegenprestatie voor hun diensten het recht hebben gevraagd om zich 18% van alles wat van de Venezolaanse staat kan worden afgenomen toe te eigenen”, aldus de procureur-generaal.

Maar daarnaast vroegen de vertegenwoordigers van Juan Guaidó “om een betaling (omkoping) ten bedrage van 750.000 dollar voor de gunning van het bovengenoemde contract, en eisten zij ook dat zodra de toe-eigening van de activa van het land was begonnen, zij de helft van de 18 % kregen die het Caribbean Assets Recovery consortium had gevraagd.

Hij gaf aan dat het om een onderzoek gaat naar:

Fernando Javier Blasi-Blanchard, directeur commerciële zaken van de illegale virtuele ambassade van Venezuela in de Verenigde Staten.
Magin Eduardo Blasi-Blanchard, broer van Fernando Javier Blasi-Blanchard en materieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de inning van de 750.000 dollar die voor de gunning van bovengenoemde opdracht zijn aangevraagd.
Javier Leonardo Troconis, “Presidential Commissioner for Asset Management and Recovery”, illegaal benoemd door Juan Guaidó.
José Ignacio Hernández González, voormalig officier van justitie die illegaal is aangesteld door Juan Guaidó
Luis Augusto Pacheco Rodríguez, voorzitter van een fictieve ad hoc raad van bestuur van Petróleos de Venezuela (PDVSA), eveneens illegaal benoemd door Guaidó.

In dit geval wordt “het plegen van misdrijven verondersteld van: verraad, het witwassen van geld, het misbruiken van functies en de vereniging om een misdrijf te plegen”, aldus de institutionele woordvoerder,.

De vertegenwoordigers van het Caribbean Assets Recovery consortium (CRA), Jorge Reyes en Pedro Antar worden ook onderzocht.

Wat de betrokken bedrijven betreft, voegde de hoge ambtenaar eraan toe dat “deze bedrijven met dergelijke bombastische namen niets meer zijn dan lege lege huls bedrijven die door deze twee vermeende zakenlieden worden gebruikt om zaken te doen met een twijfelachtige wettelijkheid”.

Het onderzoek naar Reyes en Antar heeft uitgewezen dat “er ernstige beschuldigingen zijn van illegale activiteiten tegen hen in de Verenigde Staten en andere landen. De ene werd gesanctioneerd voor fraude tegen investeerders en de andere lijkt verband te houden met een onderzoek naar het witwassen van geld bij frauduleuze exporten van Ecuador naar Venezuela met behulp van de Sucre,” onthulde Saab.

Aanval op Venezuela

Volgens de procureur-generaal “is het een nieuwe versie van het contract dat Guaidó en Juan José Rendón met Jordan Goudreau hebben getekend om Venezuela binnen te vallen met een leger van huurlingen. Bij deze gelegenheid was het de bedoeling om schurken in te huren om activa van het land in het Caribisch gebied te stelen. Net als bij de huurlingen probeerden ze een contract te tekenen om een misdaad tegen ons land te plegen, wat ze uiteindelijk niet hebben bereikt”.

“Dit zijn het soort mensen die beweren strijders voor de democratie te zijn, die beweren het ‘goede’ Venezuela te zijn, maar we zien hoe ze hebben gehandeld,” zei Saab.

Obligatiehandel

Wat betreft de onderhandelingen over de schuldenlast met de obligatiehouders van PDVSA en Electricidad de Caracas, stuurde het hoofd van de strafrechtelijke afdeling een boodschap van steun aan de voorstellen van de vicepresident van de Republiek, Delcy Rodríguez, die tot doel had “te voorkomen dat de investeerders die deze papieren rechtmatig hebben verworven, worden getroffen door de eenzijdige sancties die de VS aan Venezuela heeft opgelegd”.