Bron: Marco Teruggi, cubadebate 27 juni 2020 (SP)  
vertaling: Klaus E. Lehmann, amerika21 10 juli 2020 (DE)  ~~~

Als “interim-president” is Guaidó een politieke mislukking gebleken. Wat de diefstal van de activa van het land betreft, ziet de balans er echter anders uit.

Juan Guaidó heeft een politieke impasse bereikt. Hij kan het initiatief niet terugkrijgen, hij kan niet overtuigen en hij kan zich niet ontdoen van de reputatie die hem omringt van slecht beheer van fondsen. Naarmate de weken en maanden verstrijken, wordt zijn persoon steeds kleiner en herinnert men zich nauwelijks de tijd van zijn optreden in het Amerikaanse Congres en het Witte Huis begin 2020.

In dit licht bezien blijkt de poging om een “interim-president” te creëren een mislukking te zijn. De parallelle en virtuele instellingen bereiken hun politieke doelstellingen niet. Hetzelfde geldt voor de “Hoge Raad in Ballingschap”, die bijna niemand zich herinnert, of de nietszeggende “Procureur-generaal in Ballingschap”.

De verklaring van voormalig veiligheidsadviseur John Bolton is daarom ook aannemelijk. In zijn boek The Room Where It Happened schreef hij dat president Donald Trump twijfels had geuit over de capaciteiten en talenten van Guaidó.

Het is ook logisch dat Trump zelf zijn twijfels over Guaidó uitte in een recent interview op de website van Axios. Waarom zou hij niet twijfelen aan iemand die thuis geen enkele overwinning heeft behaald sinds hij op 23 januari 2019 door zijn regering werd erkend/aangewezen?

Vanuit dit oogpunt is het duidelijk dat guaidó soms voor alle anderen een probleem is. Dan zijn er nog zijn putschistische optredens en het mislukken daarvan, zoals op 30 april 2019, of zijn connectie met de huurlingen van Operatie Gideon die afgelopen mei in Venezuela aankwamen.

Maar Guaidó kan ook anders beoordeeld worden: Niet vanwege de onmiddellijke en binnenlandse resultaten, maar als onderdeel van een plunderingsmachine. Door door de Verenigde Staten als interim-president van Venezuela te worden benoemd, heeft Guaidó het mogelijk gemaakt dat de goederen van de natie in zijn naam worden gestolen. En dit is geen mislukking voor de VS.

De overval

“Intern is guaidós minder belangrijk geworden. Ik denk dat Trump nooit in hem geloofde. Maar wat hem wel ten goede komt is de strategie van onteigening, internationaal gaan ze vooruit en blijven ze ons belegeren”, vertelt Maria Alejandra Diaz, advocaat, lid van de Nationale Constitutionele Assemblee aan (het Russische nieuwsportaal) Sputnik.

Wat zegt John Bolton’s boek echt over Trump en Venezuela? Deze diefstal is duidelijk sinds de erkenning van Guaidó als “uitvoerend president” begon. Op 25 januari, twee dagen na zijn zelfverklaring, verleende minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo Guaidó de bevoegdheid om “bepaalde activa op rekeningen van de regering van Venezuela of de centrale bank van Venezuela (BCV), die onder de controle staan van de Federal Reserve Bank of New York of een andere bank die in de Verenigde Staten verzekerd is, te ontvangen en te controleren”.

Op 28 januari 2019 vaardigde het Witte Huis Executive Order 13.850 uit, die zich richtte op de Venezolaanse staatsoliemaatschappij (Petróleos de Venezuela, PDVSA) en BCV, waarbij “alle activa en aandelen van PDVSA onder Amerikaanse jurisdictie” werden geblokkeerd. Op 5 augustus 2019 vaardigde de Amerikaanse regering Executive Order 13.884 uit, waarbij alle Venezolaanse activa op haar grondgebied in beslag werden genomen.

Deze rekeningen en activa kwamen onder Amerikaans bestuur, wat aan het licht kwam door het schandaal dat enkele weken geleden ontstond toen het nieuws bekend werd dat Donald Trump 601 miljoen dollar van deze fondsen had gebruikt om de muur aan de grens met Mexico te bouwen.

Het plunderingsplan verloopt langs meerdere kerndoelen om activa van de Venezolaanse staat te stelen en te verdelen. Een van deze doelen is Citgo, een dochteronderneming van PDVSA in de VS, het goud van de Venezolaanse centrale bank, dat in handen is van de Bank of England, en, gebruikmakend van dit moment van belegering, het geclaimde grondgebied van Guyana Esequiba.*

Citgo

De dochteronderneming van PDVSA in de VS valt sinds augustus 2019 onder het embargo van het ministerie van Financiën en de mogelijkheid dat deze gesplitst en aan buitenlandse bedrijven wordt overgedragen, bestaat al vanaf het begin van de toe-eigening door de Amerikaanse overheid.

Het is een van de grootste buitenlandse activa van Venezuela, getaxeerd op ongeveer acht miljard dollar, met een structuur van drie raffinaderijen met een capaciteit van bijna 749.000 vaten per dag en ongeveer 6.000 tankstations die door het hele land verspreid zijn via franchises. Twee bedrijven proberen Citgo over te nemen om het geld in te zamelen dat de Venezolaanse staat hen naar verluidt verschuldigd is: het Canadese mijnbouwbedrijf Crystallex en het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhillips.

Guaidó zette José Ignacio Hernández, de advocaat van Cristallex, aan het hoofd van de “Procuraduría General” van zijn “regering”, dat wil zeggen het gezag dat de belangen van de Republiek in internationale zaken zou vertegenwoordigen en verdedigen.

Terwijl Guaidó aan de ene kant beweerde Citgo te verdedigen, maakte het aan de andere kant deel uit van de strategie om een vonnis ten gunste van buitenlandse bedrijven te verkrijgen. María Alejandra Díaz wijst erop dat dit de strategie is van “advocatenkantoren die verbonden zijn met Guaidó, de VS en de bedrijven, om Venezuela te beroven”.

Dit werd aan de kaak gesteld door de Venezolaanse regering, die erop wees hoe Hernández – die enkele dagen later zijn functie neerlegde – samenwerkte met de directeur van de Wereldbank (WB), David Malpass, zodat het Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen (ICSID), dat afhankelijk is van de bank, de “regering van Guaidó” zou erkennen om een bemiddelingsprocedure op gang te brengen.

Dit proces van beroving van Citgo en overdracht aan buitenlandse bedrijven is in een vergevorderd stadium: op 22 mei heeft een rechter van de Amerikaanse federale rechtbank de verkoop van Citgo goedgekeurd, zodat Crystallex de vorderingen waarop het bedrijf rechten zegt te hebben, kan terugvorderen.

Er is echter een besluit van hetAmerikaanse ministerie van Financiën dat de verkoop van Citgo verbiedt. Of de PDVSA-dochteronderneming kan worden geveild en dus verloren kan gaan, hangt dus centraal af van een besluit van de Amerikaanse overheid.

Goud

BCV heeft, net als verschillende centrale banken, goud opgeslagen in de Bank of England. Eind 2018 eiste het de terugkeer van 30 ton van dit goud. De Britse regering verwierp het verzoek met het oog op de erkenning van de “overgangsregering van Guaidó” en behield het goud illegaal.

De diplomatieke positie van het Verenigd Koninkrijk was echter dubbelzinnig: ze erkenden Guaidó, maar ontvingen zijn “ambassadeur”, Vanessa Neumann, zonder formele erkenning. Met andere woorden, er is een grijs gebied gecreëerd, met onvolledige erkenning – zoals in veel landen, in tegenstelling tot de Verenigde Staten – waardoor er geen vooruitgang kan worden geboekt in de richting van een oplossing in het geval van een conflict zoals dat over het bezit van goud.

In het licht van deze situatie, en gezien het feit dat BCV in mei van dit jaar voor een rechtbank in Londen zijn rechtsvordering heeft ingesteld, is de Britse justitie op maandag 22 juni een debat begonnen over de vraag of BCV moet worden toegekend aan de Venezolaanse regering of aan een ad-hocdirectoraat dat door Guaidó is opgericht. De eigendom van het goud hangt af van deze uitkomst. (Noot van de redactie: op 2 juli 2020 heeft de Britse handelsrechtbank Guaidós in het gelijk gesteld en daarmee de gouddiefstal gezegend).

De Venezolaanse regering heeft voorgesteld het geclaimde bedrag aan goud – ter waarde van bijna 1 miljard dollar – rechtstreeks over te hevelen naar het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties om de pandemie en de humanitaire noodsituatie in het land aan te pakken.

Het besluit van de Britse justitie heeft niet alleen betrekking op het goud van de Bank of England, maar zal ook een referentiepunt vormen voor andere omstreden zaken, zoals de 120 miljoen dollar die in het bezit zijn van BCV en die door de Deutsche Bank worden aangehouden, of talrijke rekeningen die bij verschillende banken zijn bevroren.

“Ze zullen het goud in Engeland openlijk stelen, ze hebben het gehouden, zoals in het geval van Libië. Wat ze intern niet konden breken, doen ze nu internationaal, ze willen alle activa die bij de republiek horen opdrogen en verdelen onder de transnationale ondernemingen die de echte macht achter de macht in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië zijn”, legt María Alejandra Díaz uit.

Esequiba

Het lid van de constituerende vergadering wijst op een ander front van pogingen tot onteigening: Guyana Esequiba, een gebied dat door Venezuela wordt geclaimd(1). Op verzoek van Guyana en Groot-Brittannië moet het Internationaal Gerechtshof (ICJ) beslissen “of de Venezolaanse claim op 159.542 vierkante kilometer, die in 1899 van de Britse kroon werden gescheiden, al dan niet wordt toegekend”.

Minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza meldde dat Venezuela, “in overeenstemming met zijn historische positie en met strikte naleving van het Verdrag van Genève van 1966, niet zal deelnemen aan de ongewone en onregelmatige hoorzitting die door het Internationaal Gerechtshof is bijeengeroepen over de eenzijdige bewering van Guyana”.

“Ze willen Esequiba voorgoed van ons weghalen, om onze toegang tot de zee daar af te snijden, dat is het plan,” zei María Alejandra Díaz. De transnationale ondernemingen zitten achter de poging om het betwiste gebied voor zichzelf te houden: “Er zitten meer dan twaalf transnationale ondernemingen achter Guyana en er zijn al onrechtmatige concessies gedaan.

Een van deze bedrijven is de oliemaatschappij Exxon Mobile, met wie in december 2018 een incident plaatsvond toen de Boliviaanse marine twee van haar schepen, die door de regering van Guyana waren gestuurd, illegaal in de Venezolaanse wateren onderschepte.

De omstandigheden

Hoe worden dan de successen van de Amerikaanse strategie gemeten? Gezien de politieke status van Guaidó en het feit dat Nicolás Maduro in de regering blijft, is de balans negatief. Maar Guaidó is een tijdelijk fenomeen, een politiek ongeluk: zijn benoeming tot “managing president” was te wijten aan een reeks van toevalligheden, niet aan zijn kwaliteiten of zijn projectie van de toekomst.

De pogingen om goud te stelen, activa en grondgebied zijn daarentegen niet bedoeld om tijdelijk te zijn. En dit is waar de strategie vooruitgang boekt in haar poging om staatsactiva toe te eigenen.

Het is een samenwerking van zichtbare en onzichtbare actoren: regeringen, rechters, advocaten, transnationale ondernemingen, politieke actoren, die zich als een geheel handelen tussen het oogsten van de economische blokkade en de aanval op de macht, om de activa van het land te herverdelen, om ze nu en voor het toekomstige plan te transformeren.

Guaidó speelt nog steeds een rol in deze regeling, bijvoorbeeld om de mogelijke definitieve inbeslagname van goud bij de Bank of England wettelijk te legitimeren. De fantoomregering die hij beweert te leiden is in feite een legitimatie van de overval die moet worden uitgevoerd.

Denkt Trump aan een verandering van zijn strategie ten opzichte van Venezuela, zoals vaak wordt gespeculeerd? Dat is moeilijk te zeggen, vooral omdat zijn uitspraken nu meer dan ooit worden gedomineerd door de verkiezingscampagne. Zeker is dat het mechanisme van de plundering zijn vruchten afwerpt en dat hij minder dan vijf maanden voor de presidentsverkiezingen geen enkele openbare verandering in zijn beleid zal aanbrengen, waarmee hij het risico loopt stemmen te verliezen.


(1) De regio Esequiba aan de oostelijke grens van Venezuela wordt sinds 1899 door de Republiek Guyana beheerd. Venezuela verwijst naar het Verdrag van Genève van 1966, waarin het grondgebied en het zeegebied zijn uitgeroepen tot het onderwerp van een nog niet opgeloste “consensuele oplossing”. De reeds lang bestaande open territoriale kwestie zorgt voor toenemende spanning sinds Guyana het Amerikaanse bedrijf Exxon Mobil opdracht gaf om te zoeken naar olievoorraden voor de kust van de Esequiba-regio.


Marco Teruggi, Socioloog, auteur en activist, werd in 1984 in Parijs geboren en verhuisde in 2003 naar La Plata in Argentinië, waar zijn familie vandaan komt. Sinds 2013 woont hij in Venezuela en werkt hij als journalist en kroniekschrijver. Hij schrijft voor de portalen Notas, Contrahegemonía, Resumen Latinoamericano en Cultura Nuestra en voor de Latijns-Amerikaanse televisiezender Telesur.


Verwante artikelen in dit Nederlandstalige archief: