Bron: Andrew Korybko
substack.com  3 december 2022 ~~~~

Dit beleid belichaamt het door de VS geleide concept van de zogenaamde “op regels gebaseerde orde” waarin willekeurig met twee maten wordt gemeten om de belangen van het Westen te bevorderen. Aan de ene kant beweren deze landen de vrije handel te steunen, terwijl ze aan de andere kant dreigen met sancties voor degenen die Russische olie tegen de marktprijs blijven kopen.

Het Westen wil vanaf 5 december zijn prijsplafond van 60 dollar per vat opleggen aan Russische olie. De verklaarde bedoeling van de inmenging in dit aspect van de oliemarkt is om Rusland de middelen te ontnemen die het nodig heeft om zijn speciale operatie in Oekraïne voort te zetten. Deze dramatische maatregel wordt genomen nadat de sancties van het Westen dit jaar datzelfde doel niet hebben bereikt, maar hij zal waarschijnlijk onvoorspelbare gevolgen hebben.

Alvorens te voorspellen wat die zouden kunnen zijn, is het belangrijk de lezer te informeren over de handhavingsmechanismen van het voorgestelde prijsplafond. Wie boven die prijs Russische olie blijft invoeren, mag geen gebruik maken van westerse diensten zoals verzekeringen en scheepvaart om die transacties te vergemakkelijken, anders krijgt hij sancties opgelegd. Dit suggereert dat westerse regeringen die diensten gewoon kunnen controleren om te zien wie ze na 5 december voor welk doel gebruikt om te beslissen of dat in strijd is met hun regels.

Dit beleid belichaamt hun concept van de zogenaamde “op regels gebaseerde orde” waarin willekeurig met twee maten wordt gemeten om de belangen van het Westen te bevorderen. Aan de ene kant beweren deze landen vrije handel te steunen, terwijl ze aan de andere kant dreigen met sancties tegen degenen die Russische olie tegen de marktprijs blijven kopen. Daarin ligt een van de eerste gevolgen van dit beleid die het Westen niet heeft voorzien, namelijk dat het zijn soft power te grabbel gooit.

Ten tweede is het onwaarschijnlijk dat het aftoppen van de prijs van Russische olie het Kremlin failliet zal doen gaan, laat staan het verloop van zijn speciale operatie op enigerlei wijze zal beïnvloeden. De eerste voorspelling is te danken aan het feit dat het Kremlin dit jaar ondanks de sancties recordinkomsten heeft ontvangen als gevolg van de stijging van de energieprijzen, terwijl de tweede wordt verklaard door het feit dat zijn leiders deze operatie beschouwen als de verdediging van de integriteit van hun rode lijnen van nationale veiligheid in Oekraïne nadat de NAVO die daar heeft overschreden.

Het derde onvoorspelbare gevolg is dat de mondiale oliemarkt als gevolg van het dreigende prijsplafond ingrijpend wordt gewijzigd. Hoewel Rusland al 90% van de Europese markt is kwijtgeraakt, compenseert het dat met meer export naar Aziatisch-Pacifische landen zoals India, dat letterlijk vijftig keer meer olie heeft geïmporteerd dan vorig jaar. Ondertussen heeft het gedwongen vertrek van Rusland van de Europese markt een leegte achtergelaten die de VS hebben opgevuld nadat hun olie-export daar met 52,2% is gestegen.

Ten vierde zou de radicale verandering van de mondiale oliemarkt als gevolg van de politieke inmenging van het Westen ook de mondiale gasmarkt radicaal kunnen veranderen in het voordeel van de VS. De EU werd door de VS onder druk gezet om de invoer van Russisch gas te beperken en te vervangen door het duurdere LNG van de NAVO-bondgenoot. Dit is ironisch omdat de verklaarde bedoeling van de “ontkoppeling” van Rusland was om niet langer onevenredig afhankelijk te zijn van één enkele leverancier, maar nu is de EU in plaats daarvan afhankelijk van de VS.

Het onderwerp afhankelijkheid brengt de analyse bij het vijfde gevolg van het komende prijsplafond, namelijk dat Turkije een alternatieve route kan worden voor Europa’s informele verdere invoer van Russische olie. Volgens een rapport van het in Finland gevestigde Center for Research on Energy and Clean Air van november heeft Turkije dit hele jaar geraffineerde Russische olie aan de EU verkocht. Als dit waar is, zou deze route het blok kunnen helpen aan de vraag te voldoen zonder te afhankelijk te worden van de VS.

Ten zesde suggereert al het voorgaande dat het beleid van het Westen niet zijn doel zal bereiken om Rusland failliet te laten gaan en zo zijn speciale operatie te beïnvloeden, hoewel het waarschijnlijk toch als gedeeltelijk succesvol zal worden voorgesteld. De militaire impasse die in Oekraïne ontstaat als gevolg van de beperkte militair-industriële capaciteit van het Westen om de omvang, de schaal en het tempo van de steun aan zijn partner op peil te houden en het begin van de winter zullen waarschijnlijk voor het politieke gemak publiekelijk worden uitgelegd als een gevolg van de maximumprijs.

Om het allemaal samen te vatten, het aftoppen van de prijs van Russische olie: brengt de soft power van het Westen in diskrediet door zijn vrijemarktprincipes tegen te spreken; zal de mondiale energiemarkt radicaal veranderen; maar zal het Kremlin niet failliet laten gaan of zijn speciale operatie beïnvloeden; toch zal het waarschijnlijk worden voorgesteld als verklaring voor de afname van de gevechten. De VS profiteren ook van de naleving van dit beleid door de EU om de markten van het blok te veroveren. Al met al kan worden gezegd dat deze aanstaande stap dus een verkapt Amerikaans machtsspel is.