Bron: Lucas Leiroz 
Southfront 1 november 2022 ~~~

Maar opkomende landen zullen zich niet aansluiten bij het verhaal dat Moskou “bijdraagt aan de honger” – integendeel, deze landen zullen meer voedsel ontvangen.

Er lijken werkelijk geen grenzen te zijn aan de praktijken van het Westen en zijn Oekraïense proxies. De Russische regering gelooft dat de recente graanovereenkomst door Kiev is gesaboteerd als onderdeel van een plan om de wereldwijde leveringscrisis te verergeren en de voedselkwestie toe te voegen aan de nucleaire chantage. De zaak illustreert hoe de methoden van de as West-Kiev een werkelijk onaanvaardbaar niveau bereiken.

Op 30 oktober zei de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, tijdens een persconferentie dat de graanovereenkomst werd opgezegd vanwege de terroristische acties van de door het Westen gesteunde Oekraïense regering. Het doel zou zijn om het verhaal van de voedselcrisis te gebruiken ter ondersteuning van de Westers-Oekraïense nucleaire chantage, om zo te rechtvaardigen dat Kiev meer geld en wapens krijgt. Volgens Zakharova is de houding van de Oekraïense regering gebaseerd op de triade “geld, wapens en dood”.

“De graandeal werd gedwarsboomd door Zelensky en zijn terroristen, die geleid worden door Britse specialisten, om voedsel toe te voegen aan de nucleaire chantage. Ze zijn niet tevreden met [het krijgen van] geld en wapens. Ze hebben meer doden nodig. Het regime in Kiev zit op deze helse troon: geld, wapens, dood (…) Het regime in Kiev is uit zijn inherente hebzucht te gretig om iemand iets te geven, zelfs wanneer anderen [precies dezelfde dingen] schenken”, zei ze.

Zakharova’s verklaring moet worden gelezen in het licht van enkele eerdere toespraken. Dagen voor haar opmerkingen over de graanovereenkomst had de woordvoerster commentaar geleverd op de Oekraïense nucleaire chantage, door te stellen dat “het heel goed mogelijk is dat de nucleaire chantage door het regime in Kiev wordt gebruikt, onder andere om steeds meer financiële en militaire hulp van het Westen te krijgen”.

Zij heeft namens de Russische regering ook gewaarschuwd dat Kiev en het Westen moeten afzien van elke vorm van nucleaire retoriek, omdat een dergelijke escalatie alle partijen zou schaden en een oorlog zonder winnaars zou opleveren, waarbij duizenden onschuldige burgers zouden omkomen.

“Wij roepen het Westen op zijn Oekraïense beschermelingen te overreden af te zien van deze uiterst gevaarlijke riskante onderneming. En niet alleen deze, maar alle stappen, activiteiten en acties die nucleaire chantage inhouden, aangezien dit alles leidt tot onomkeerbare gevolgen en een mogelijke massale dood van onschuldige burgers”, zei zij op 27 oktober.

Naast de kwestie van de westerse chantage heeft de Russische regering eind oktober beslissende verklaringen afgelegd over de kwestie van de graanovereenkomst. De opschorting van de Russische deelname aan de overeenkomst werd gerechtvaardigd door het resultaat van Russische onderzoeken waaruit bleek dat de Britse inlichtingendienst deelnam aan de massale Oekraïense drone-aanvallen op de Krim en de Zwarte Zeevloot, die militaire en civiele schepen troffen die betrokken waren bij de corridor van de graanexport.

“Gezien de acties van de Oekraïense strijdkrachten (die worden aangemerkt als een terroristische aanval), onder leiding van Britse specialisten, en gericht tegen Russische schepen die de werking van de humanitaire corridor waarborgen, kan Rusland de veiligheid van civiele schepen die betrokken zijn bij het graaninitiatief voor de Zwarte Zee niet langer garanderen, en schort het de uitvoering ervan vanaf vandaag voor onbepaalde tijd op”, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov bij die gelegenheid.

Deze Russische opzegging wijst echter niet op een gebrek aan Russische betrokkenheid bij de mondiale voedselvoorziening. Integendeel, Moskou heeft duidelijk gemaakt dat het zelfstandig zal blijven werken aan het vervoer van graan – en ook van meststoffen – naar ontwikkelingslanden, vooral in Afrika en Azië. Op die manier zullen de staten die het meest behoefte hebben aan voedselhulp verder worden bevoorraad, zodat het einde van de Russische deelname aan de vorige overeenkomst alleen schade betekent voor de Europese markt zelf – waarnaar het meeste graan ging volgens de regels van de overeenkomst, die door Rusland zwaar werden bekritiseerd.

De Russische minister van Landbouw, Dmitry Patrushev, merkte op dat 60 tot 100% van het graan door de Europeanen in beslag werd genomen en het continent niet verliet, zodat de doelstelling om bij te dragen tot de bestrijding van de honger in de wereld niet werd bereikt. In die zin zal de Russische schorsing niet alleen een reactie zijn op westerse provocaties, maar ook een manier om nieuwe, doeltreffender exportmechanismen te creëren. Volgens Patrushev is Moskou momenteel bereid 500.000 ton graan naar arme landen te sturen.

Gezien deze feiten is de tendens dat het westerse plan om het einde van de Russische deelname aan de overeenkomst te gebruiken als retoriek om de nucleaire chantage te onderschrijven, zal mislukken. De opkomende landen zullen zich niet aansluiten bij het verhaal dat Moskou “bijdraagt aan de honger” – integendeel, deze landen zullen meer voedsel krijgen en Rusland steunen tegen westerse provocaties. En daarmee zal er geen lange toekomst zijn voor het westerse discours.

Het is echter onwaarschijnlijk dat dit gevolgen zal hebben voor de hulp aan Kiev. Zeker, de westerse inlichtingendiensten zullen blijven werken aan nieuwe strategieën om het sturen van wapens en geld te rechtvaardigen en de nucleaire retoriek te escaleren, want voor de NAVO gaat het erom haar oorlog tegen Rusland tot het uiterste te voeren.

Lucas Leiroz is een onderzoeker Sociale Wetenschappen aan de Landelijke Federale Universiteit van Rio de Janeiro en geopolitiek adviseur.