Bron: kawsachunnews 12 november 2022

De permanente raad voor de mensenrechten van Bolivia waarschuwt internationale mensenrechtenorganisaties voor gewelddaden, racisme en andere schendingen gericht tegen campesinos en de bevolking in het algemeen die zich verzet tegen de permanente blokkade in Santa Cruz.

De voorzitter van de vergadering, Edgar Salazar, maakte vrijdagmiddag de volgende opmerkingen toen het geweld in de stad Santa Cruz toenam:

“De Permanente Mensenrechtenraad van Bolivia veroordeelt tegenover de internationale gemeenschap deze gewelddaden, deze daden van racisme die door het burgercomité van Santa Cruz worden gepleegd tegen onze broeders van de Federatie van Campesinos van Santa Cruz.

Wij willen de internationale mensenrechtenorganisaties, de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten en de Mensenrechten van de Verenigde Naties erop wijzen dat de leiders van de campesino’s en de vakbonden in de stad Santa Cruz worden bedreigd, geïntimideerd en vervolgd door fascistische horden van het burgercomité Pro Santa Cruz, door mensen die een scheuring van de democratische orde in het land willen bevorderen.

En het is in deze context dat wij u dringend verzoeken ons land te bezoeken, omdat wij erop willen wijzen dat de mensenrechten van een bevolking die zich verzet tegen de onbeperkte staking, van een bevolking die schreeuwt om werk, volledig worden geschonden. Een bevolking die schreeuwt om economische middelen voor haar gezin. De mensenrechtenvergadering van Bolivia zal dit soort daden die de democratische orde in het land vernietigen, zoals met onze broeders campesino’s is gebeurd, aan de kaak stellen.

Van de Raad voor de Mensenrechten zullen we een verklaring eisen van de commandant van de politie van het departement Santa Cruz waarom onze broeders van de Federatie van Boeren onbeschermd zijn gebleven, waarom de politie zich heeft teruggetrokken? Waarom zijn het burgercomité Pro Santa Cruz en zijn paramilitaire groep, de Unión Juvenil Cruceña, niet tegengehouden?

Wij zullen de procureur-generaal van de Plurinationale staat Bolivia onmiddellijk verzoeken een strafrechtelijke procedure in te leiden tegen deze paramilitaire groepering, zoals de Unión Juvenil Cruceña, aangezien er verschillende rapporten van internationale organisaties zijn die reeds hebben opgeroepen tot de onmiddellijke ontmanteling van deze paramilitaire groepering die vandaag de dag geweld veroorzaakt, die aanleiding geeft tot het in brand steken en in beslag nemen van gebouwen van vakbondsorganisaties in de stad Santa Cruz, zoals de Federatie van Campesinos.

Wij vrezen dat deze daden zich zullen herhalen tegen onze andere vakbondsorganisaties, boerenorganisaties in de stad Santa Cruz.”

Topfoto: Edgar Salazar, President van de Permanent Assembly of Human Rights of Bolivia (APDHB). 11 november 2022.