Bron: telesur 3 november 2022 ~~~~

“Helaas hebben we geen echte wil gevonden om een dialoog tot stand te brengen en een oplossing te vinden voor het conflict in Santa Cruz”, onthulde minister van Ontwikkelingsplanning Cusicanqui.

President Luis Arce heeft woensdag de oprichting van een technische commissie gelast om de definitieve datum voor de uitvoering van de volkstelling vast te stellen. Deze commissie zal internationale vertegenwoordigers omvatten en zal deze week met haar werkzaamheden beginnen.

Dit besluit is bedoeld om de normaliteit te herstellen in het departement Santa Cruz, waar extreem-rechtse politici een “burgerstaking” hebben gepropageerd die tot gewelddadigheden heeft geleid.

“Met de installatie van de technische commissie geven we de bevolking zekerheid over de uitvoering en de kwaliteit van de volkstelling. We roepen hen op om af te zien van elke pressiemiddel dat de wederopbouw van Santa Cruz in gevaar brengt,” zei Arce.

“Helaas hebben we geen volledige wil gevonden om een dialoog tot stand te brengen en een oplossing te vinden voor het conflict in Santa Cruz”, zei minister van Ontwikkelingsplanning Sergio Cusicanqui na een opsomming van de pogingen tot dialoog met de politieke oppositie.

“Met de wens om verder te gaan met het bevolkingsonderzoek en rust en zekerheid te bereiken voor het Boliviaanse volk en de families van Santa Cruz, zullen we vrijdag de technische commissie installeren die zal werken aan de definitieve datum van de registratiedag”, voegde hij eraan toe.

Cusicanqui benadrukte dat bij de vaststelling van de datum voor de volkstelling rekening zal worden gehouden met technische criteria en beloofde de kwaliteit van het hele volkstellingsproces te waarborgen, zodat de gegevens geen ruimte laten voor kritiek of twijfel.

“Met de installatie van deze technische commissie zijn er geen redenen om de drukmaatregelen in Santa Cruz te handhaven. Het is tijd om de mensen gerust te stellen,” voegde hij eraan toe.

Topfoto: Wegblokkade in Santa Cruz, Bolivia, 2 november 2022. | Foto: Twitter/ @ejutv