Bron: Christelle Néant 
donbass-insider 15 augustus 2022 ~~~

Op 4 augustus 2022 publiceerde Amnesty International een rapport waarin de tactieken van het Oekraïense leger die burgers in gevaar brachten aan de kaak werden gesteld, met andere woorden Oekraïense oorlogsmisdaden, (ook al durft AI de dingen niet bij de naam te noemen). Tien dagen later degradeert de organisatie heftig en geeft aan dat onafhankelijke deskundigen het genoemde rapport zullen verifiëren om te begrijpen “wat er fout is gegaan”. Als Amnesty International al een wankele reputatie had, dan is die door dit verhaal gewoon naar de knoppen. Hier is een inkijkje in deze ramp van een NGO die neutraal noch onafhankelijk is.

Sinds het begin van het conflict in Donbass, acht jaar geleden, valt Amnesty International op door haar ongelooflijke stilzwijgen over de herhaalde oorlogsmisdaden van het Oekraïense leger tegen burgers in de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk (DPR en LPR), of de systematische schendingen van de mensenrechten in Oekraïne (bv. de foltering van mensen die door de SBU zijn gearresteerd, zoals Larissa, die we onlangs interviewden).

De zeldzame keren dat Amnesty International erover spreekt, probeert het systematisch de twee partijen tegenover elkaar te plaatsen (om evenwichtig te lijken), terlwijl men in feite door de tekst in detail te lezen, zich realiseert dat er geen evenwicht is tussen de twee partijen, en dat AI verwijten maakt, bijvoorbeeld de DPR en de LPR een juridisch vacuüm verwijt dat niet bestaat (in tegenstelling tot wat deze organisatie beweert, zijn er in deze republieken wetten, mensenrechtenombudsmannen, en in tegenstelling tot wat wordt beweerd, worden gevangenen er goed behandeld, zoals de OVSE tijdens haar bezoeken heeft kunnen vaststellen)! Terwijl de bewijzen van het systematisch gebruik van foltering door de SBU en de Oekraïense neonazistische bataljons legio zijn! Maar sssst, we moeten geloven dat de NGO neutraal is…

Dus toen Amnesty International op 4 augustus 2022 eindelijk openlijk sprak over wat wij al maanden aan de kaak stellen, namelijk het gebruik door Oekraïense soldaten van scholen, flats, ziekenhuizen, enz. voor militaire doeleinden, waardoor burgers in gevaar worden gebracht, zeiden wij tegen onszelf: dit is het: ze doen eindelijk hun werk. Ook al durven ze niet openlijk te zeggen dat wat het Oekraïense leger doet in feite een oorlogsmisdaad is, en blijven ze zeggen dat het toch de schuld van Rusland is als er burgers worden gedood.

Het is “grappig” dat ik me niet kan herinneren dat Amnesty International de voortdurende bombardementen van het Oekraïense leger gedurende acht jaar op zuiver civiele gebieden van Donbass, die duizenden slachtoffers hebben gemaakt onder de inwoners, onder wie meer dan honderd kinderen, op plaatsen waar geen stellingen waren, geen wapentuig, geen soldaten van de volksmilities, krachtig heeft veroordeeld. Waar waren de veroordelingen van Amnesty International toen het Oekraïense leger op 5 juli 2022 het centrum van Donetsk bombardeerde, op een plaats waar geen militairen waren, waarbij de 10-jarige Veronica om het leven kwam, of toen het de begrafenisplechtigheid van commandant Korsa in het centrum van Donetsk bombardeerde, waarbij acht burgers om het leven kwamen, onder wie een 12-jarig kind, Katia, dat ballerina wilde worden?

Waar is het rapport van Amnesty International waarin de beschieting van het centrum van Makeyevka op 6 juli 2022 door het Oekraïense leger met clustermunitie (dezelfde munitie waarvan het Rusland beschuldigt) wordt veroordeeld, waarbij drie kinderen omkwamen en vier gewond raakten terwijl ze op een binnenplaats van een gebouw speelden?

Waar is het rapport van Amnesty International waarin het massale gebruik door het Oekraïense leger van raketten gevuld met “kroonblad”-mijnen tegen de woonwijken van Donetsk, Makeyevka, Yassinovataya en Gorlovka wordt veroordeeld, die al meer dan 40 burgers hebben gedood, waaronder kinderen, die amputaties moeten ondergaan nadat ze op deze kleine speelgoedachtige mijnen zijn gestapt of ze hebben opgeraapt?

Nee, niets van dit alles zal door Amnesty International aan de kaak worden gesteld, ondanks haar grootse verklaringen over haar neutraliteit, haar afwezigheid van ideologie, enz. De werkelijkheid is heel anders en men hoeft alleen maar de rapporten van Amnesty International te lezen om te zien dat zij allesbehalve neutraal zijn. En het nu terugkomen op een van de weinige rapporten waarin het een deel van de waarheid onthult, zal zijn reputatie niet ten goede komen.

Slechts drie dagen na de publicatie van het rapport en in het licht van de verontwaardiging die het in Oekraïne teweegbracht, moest Amnesty International een tweede verklaring uitgeven waarin het “de verontrusting en woede die ons persbericht over de gevechtstactieken van het Oekraïense leger heeft teweeggebracht, ten zeerste betreurt”.

Amnesty International voegt daaraan toe dat “sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022, Amnesty International nauwgezet oorlogsmisdaden en misbruiken in Oekraïne heeft gedocumenteerd en gerapporteerd, en honderden slachtoffers en overlevenden heeft geïnterviewd wier verhalen de brutale realiteit van de Russische aanvalsoorlog belichten” en dat “in dit conflict, net als in alle andere, de prioriteit van Amnesty International is ervoor te zorgen dat de burgers worden beschermd”. Gezien het stilzwijgen van AI tijdens de acht jaar durende oorlog in de Donbass over de oorlogsmisdaden van het Oekraïense leger tegen burgers, heb ik mijn twijfels over de prioriteiten van de organisatie. Want de brute realiteit van de oorlog die het Oekraïense leger sinds 2014 in de Donbass tegen de eigen bevolking voert, interesseert Amnesty International niet.

Bovendien is de vooringenomenheid van AI overduidelijk als men deze zin uit het persbericht leest: “We hebben de wereld uitgedaagd om zijn solidariteit met de Oekraïners te tonen door concrete actie, en dat zullen we blijven doen“. Het is duidelijk dat Amnesty International, net als de OVSE, moeilijk kan verbergen dat haar solidariteit met burgers varieert naargelang van waar zij zich bevinden. Als ze aan de Oekraïense kant zijn, is het prima, als ze aan de Donbass of Russische kant zijn (aangezien Russische gebieden ook gebombardeerd worden door het Oekraïense leger, wat Russische burgerslachtoffers heeft veroorzaakt), radiostilte, de solidariteitsvoorraad is uitgeput, doorlopen, niets te zien…

De verklaring maakt dit duidelijk: “Niets van wat wij hebben gedocumenteerd over de acties van de Oekraïense strijdkrachten rechtvaardigt op enigerlei wijze de Russische schendingen. Rusland is als enige verantwoordelijk voor zijn schendingen tegen Oekraïense burgers“. Dus als Oekraïense soldaten vanuit een ziekenhuis of een school schieten op Russische soldaten of burgers in de Donbass, of burgers gebruiken als menselijk schild, is het de schuld van de Russen als burgers worden geraakt door het afweervuur. Geweldig. Dus volgens AI, als terroristen mensen gijzelen en de politie een paar burgerslachtoffers maakt door de terroristen uit te schakelen die op de menigte vuren, is de politie de slechterik en de enige die verantwoordelijk is voor de doden… Fascinerende logica!

De boodschap voor de bevolking van Donbass en de Russische soldaten die haar zijn komen verdedigen is heel duidelijk: laat het Oekraïense leger op jullie schieten, laat het jullie uitroeien zoals het de afgelopen acht jaar heeft gedaan, en houd vooral jullie mond, want als jullie jezelf verdedigen en jullie schoten veroorzaken slachtoffers aan de andere kant, dan zijn jullie slechteriken! Het feit dat Oekraïne in februari 2022 de akkoorden van Minsk heeft begraven, en op het punt stond de Kroatische oplossing (etnische zuivering) toe te passen in de Donbass voordat Rusland ingreep, lijkt de waarnemers van Amnesty International en hun ietwat speciale logica niet al te veel te deren.

Maar waar de reputatie van Amnesty International zojuist door een Titanic-achtige ijsberg is geraakt, is toen de leiding van de organisatie besloot te plooien in het licht van de verontwaardiging over haar rapport, en haar rapport door internationale deskundigen te laten controleren om, en ik citeer, “precies te begrijpen wat er fout is gegaan en waarom, om er lering uit te trekken en ons mensenrechtenwerk te verbeteren“, omdat er problemen zouden zijn geweest met “de procedures en besluiten die zijn genomen in de aanloop naar het persbericht, met inbegrip van het verrichte onderzoek, het proces ter voorbereiding van het persbericht, de juridische en beleidsanalyse en het tijdstip van de publicatie ervan“.

Maar over welke problemen heeft u het? Het feit dat u maanden nodig had om eindelijk te praten over wat bekend is bij iedereen die zich serieus informeert over wat er in Oekraïne gebeurt? Denkt u dat wanneer Oekraïense soldaten zichzelf (!!!) filmen in scholen, kleuterscholen, of ziekenhuizen, met hun wapens etc., dit niet voldoende bewijs is om deze acties aan de kaak te stellen?

En dit zijn nog maar de laatste video’s die ik heb gezien! Er zijn tientallen video’s waarop Oekraïense soldaten in scholen te zien zijn.

Als de hoofdarts van het Volnovakha ziekenhuis openlijk voor de camera zegt dat Oekraïense soldaten vanuit de ziekenhuisgebouwen op Russische soldaten hebben geschoten, wat heb je dan nog meer nodig?

Wanneer inwoners van Mariupol zelf zeggen dat Oekraïense soldaten hen uit hun flats hebben gejaagd om op geallieerde troepen te schieten, en het hoofdkwartier van een Oekraïense eenheid in een school is gevonden, wat heb je dan nog meer nodig?

Toen de strijders van het Oekraïense neonazistische Azov-regiment op gebouwen schoten om ze te vernietigen voordat ze het oprukkende Russische leger ontvluchtten, en twee grootmoeders doodden door granaten in hun flat te gooien, waar was toen uw relatie en solidariteit met de burgerbevolking?

Nee Amnesty International, het probleem met dit rapport is niet uw procedures, noch het onderzoek dat u deed, noch de voorbereiding van het persbericht. Het probleem is dat uw medeplichtige stilzwijgen de Oekraïense autoriteiten acht jaar lang de illusie heeft gegeven dat hun ergste misdaden altijd verborgen en onbestraft zullen blijven, als een snotaap die nooit nee te horen krijgt en nooit gestraft wordt.

En door toe te geven aan de hysterische verontwaardiging van de Oekraïense autoriteiten, zoals ouders die toegeven aan hun kind dat gillend over de grond rolt in een supermarkt, hebt u zojuist bewezen dat u de naam die u draagt niet verdient, en dat u die beslist beter kunt veranderen in “Amnesia International”. Dat zou op zijn minst eerlijker zijn en het zou u besparen te moeten doen alsof u neutraal en onpartijdig bent door verslagen op te stellen die u in minder dan twee weken weer ontkracht.