Bron: Voltaire Network 23 november 2011 ~~~


Suzanne Nossel, voormalig assistent van Richard Holbrooke in zijn hoedanigheid van VN-ambassadeur en momenteel adjunct-assistent van Hillary Clinton voor internationale organisatiezaken, is gekozen als de nieuwe uitvoerend directeur van Amnesty International USA. Bij het vervullen van haar taken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken benutte zij ijverig de mensenrechten om te profiteren van imperiale ambities.

Mevrouw Nossel had eerder gewerkt voor Human Rights Watch, evenals voor Bertelsmann Media Worldwide en de Wall Street Journal als vice-president van Strategie en Operations.

De Raad van Bestuur van AmnestyInternational-USA was van mening dat de toewijding van Suzanne Nossel aan de Clinton- en Obama-administraties voldoende bewijs van haar competentie was en besloot geen wrok jegens haar te koesteren voor de misdaden begaan in Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libanon, enz.

Mevrouw Nossel heeft verschillende campagnes opgezet tegen Iran, Libië en Syrië. De afgelopen maanden heeft ze naam gemaakt door de Mensenrechtenraad in Genève verkeerd te informeren met het oog op de goedkeuring van de resolutie over de oorlog tegen Libië door de Veiligheidsraad. De beschuldigingen van mevrouw Nossel tegen deze landen zijn sindsdien ontkracht.