Bron: RT.com 2 november 2023 ~~~

De VS en Israël waren de enige twee van de 190 VN-leden die tegen de resolutie waren.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) heeft haar jaarlijkse resolutie aangenomen waarin Washington wordt opgeroepen een einde te maken aan de decennialange economische blokkade van Cuba. Het document, dat voor de 31e keer werd aangenomen, kreeg bijna unanieme steun. Alleen de VS en Israël waren tegen van de 190 landen die bij de stemming aanwezig waren. Oekraïne was het enige lid dat zich onthield van stemming.

Het document dringt er bij elk land op aan om “af te zien van het afkondigen en toepassen” van economische sancties tegen Cuba en stelt dat de AVVN “bezorgd” is over het feit dat “het economische, commerciële en financiële embargo tegen Cuba nog steeds van kracht is”. De resolutie roept ook elk land dat dergelijke beperkingen tegen Havana blijft handhaven op om ze “zo snel mogelijk in te trekken of ongeldig te maken”.

Vorig jaar waren de VS en Israël ook de enige twee landen die tegen het document stemden, terwijl Brazilië zich samen met Oekraïne onthield van stemming.

In de aanloop naar de stemming zei de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Parrilla in de AVVN dat het beleid van Washington neerkomt op “een daad van economische oorlogsvoering in vredestijd”. Cuba vormt geen bedreiging voor de VS en Amerika’s “illegale, wrede en onmenselijke beleid” is niets anders dan een poging om de grondwettelijke orde van het eiland te vernietigen, voegde hij eraan toe.

De minister zei dat de “verscherping van de economische belegering” onlangs gepaard was gegaan met een desinformatiecampagne tegen zijn land, met als doel het in diskrediet te brengen. Cuba’s topdiplomaat sprak ook zijn steun uit voor het volk van Palestina en eiste dat de Israëlische bombardementen op Gaza zouden stoppen. “Deze barbaarse daden moeten stoppen,” zei hij.

Na de stemming verklaarde Paul Folmsbee, vertegenwoordiger van de VS bij de VN, eenvoudigweg dat “de VS tegen deze resolutie is” en voegde eraan toe dat sancties slechts “een van de instrumenten” in het Amerikaanse arsenaal zijn. Hij zei ook dat Washington Cuba alleen maar wil aanmoedigen om “de democratie te bevorderen”.

De VS verbrak de diplomatieke betrekkingen met Cuba in 1960, nadat Fidel Castro en de Communistische Partij van Cuba in 1959 de door de VS gesteunde militaire dictatuur van Fulgencio Batista hadden verslagen. Washington legde ook een militaire blokkade van het eiland op in 1962, tijdens een nucleaire raketcrisis met de Sovjet-Unie. De economische blokkade is sindsdien van kracht.

De beperkingen werden versoepeld tijdens het presidentschap van Barack Obama, maar werden opnieuw ingesteld onder de regering van Donald Trump. Joe Biden en zijn regering hebben geen tekenen gegeven van het beëindigen van de handelsbeperkingen, ondanks tientallen jaren van internationale veroordeling. Washington heeft in 2021 verdere sancties ingesteld tegen Havana, nadat de autoriteiten anti-regeringsrellen onderdrukten die volgens hen door de VS werden gesteund.

Begin oktober beschuldigde Havana de VS van het uitlokken van een economische crisis in Cuba. Het sanctiebeleid van Washington heeft geleid tot kritieke tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen op het eiland, wat heeft geleid tot massale emigratie, zei het.

Topfoto: VN stemt overweldigend voor veroordeling VS-embargo tegen Cuba FILE FOTO. © Global Look Press / Evan Schneider


Gerelateerde berichten in dit archief: