Bron: Redactie Handsoffvenezuela-NL, 25 april 2020 ~~~

In tijden van een pandemie zouden we van regeringen mogen verwachten dat ze de veiligheid van haar volk vooropstelt en in goed vertrouwen samenwerkt met andere regeringen. Terwijl we daar mooie voorbeelden van gezien hebben, valt ook op dat de regering van de VS verhard in haar verbeten agressie , met name tegen Venezuela.

Ook viel op, dat bedrijven en overheidsinstellingen van de VS beschermende producten en geneeskundige middelen wegkaapten van andere bestemmingen om het te verstrekken aan……. haar legers.

Op 2 april 2020 was er een videoconferentie van NAVO vertegenwoordigers, waarin Washington aandrong op meer NAVO-actie ter bestrijding van de Corona-Virus pandemie. Een nieuw militair project, de War-on-Corona , is mogelijk op die dag van start gegaan.
Met Venezuela hoog op de doelwitten lijst, ging er een alert af bij HandsOffVenezuela-NL om extra aandachtig te zijn en zorg te dragen dat Nederland niet voor het eerst sinds WO-II een oorlog met een buurland begint onder het mom van nobele zaken, zoals drugsbestrijding, corona bestrijding, democratie brengen, …

Ook op die dag was er een persverklaring met dreigende oproep van minister Pompeo (VS-buza) aan President Maduro om op te stappen en een tweet van minister Blok (NL-buza) in een reactie daarop, met de tekst (vertaald): “De politieke en humanitaire crisis in Venezuela kan alleen worden gestopt door het herstel van de democratie. Vrije en eerlijke presidentsverkiezingen zijn essentieel. Het Koninkrijk der Nederlanden verwelkomt het voorstel van @SecPompeo om daartoe een overgangsregering van nationale eenheid in te stellen.”

https://twitter.com/ministerBlok/status/1245798605274910725

Daags daarvoor had President Trump in een onverwacht moment gemeld dat de oorlogsvloot van de VS een drugscontrole en zeeblokkade in de Caribische zee gaat uitvoeren. Het is een gebied waar de VS in verleden en heden veel oorlogen en staatsgrepen uitgevoerd of gesteund heeft, en is er de grootste operatie sinds panama, 1989.

Indien de bedreigingen van de VS werkelijk militair beleid inhouden, en niet slechts ferme taal, zal de hierna gerapporteerde actie van de Nederlandse Marine in een onvermijdbare betrokkenheid bij een heftige en langdurige oorlog kunnen uitlopen.

Zr.Ms. Zeeland, amfibisch patrouilleschip van de Marine

Op 3 april vertrok het oorlogsschip Zr.Ms. Zeeland naar de Caribische regio om de vergelijkbare Zr.Ms. Groningen vervroegd te vervangen.

Het voer ongeveer gelijktijdig, mogelijk samen, met het Britse oorlogsschip Argus, en het Franse oorlogsschip Dixmund die eveneens in de Caribische zee in de War-on-Corona worden ingezet.

De officiële reden voor de vervroegde vervanging was, dat de luchthaven van Curaçao gesloten was en de bemanning niet per vliegtuig ververst kon worden. Dit is niet echt geloofwaardig, want Curaçao kan de Nederlandse luchtmacht geen toegang weigeren. Herbevoorrading met een nieuwe lading lijkt het werkelijke argument. De aard en samenstelling van deze lading is onbekend.

Dat is niet het enige Nederlandse oorlogsschip in die regio. Op 9 april werd de 2e kamer door het ministerie van defensie per brief op de hoogte gebracht van het besluit om m.i.v. 13 april het nieuwste, grootste, en duurste marineschip, de Zr.Ms. Karel Doorman naar de zuid Caribische zee uit te zenden. Voor 3 maanden of langer, ter ondersteuning van de ….. strijd tegen corona.

Er kwam een enkele kritische vraag uit de kamer:

“Kunt u in het licht van de plannen van de Amerikaanse regering uitsluiten dat de Karel Doorman wordt betrokken bij militaire druk op Venezuela? Zo nee, waarom niet?” (SP-fraktie, 9 april 2020)

Het antwoord kwam vijf dagen later:

“De operatie van de VS waar vermoedelijk naar wordt verwezen betreft een intensivering van bestaande anti-drugsoperaties in de regio. Zr.Ms. Karel Doorman wordt niet in dit kader ingezet”. (Minister van Defensie, 14 april 2020)

De ministers hebben geleerd dat liegen hen fataal kan worden. Het voorbeeld van Habe Zijlstra, Bloks voorganger, staat hen nog vers in het geheugen. Zijlstra loog in januari 2018 dat hij President Putin wereld-bedreigende dingen hoorde zeggen, in een Russisch buitenverblijf waar hij in werkelijkheid nooit geweest is. Hij moest vrijwel direct aftreden.

Daarom ontwijken de ministers de vragen, of geven er geen antwoord op, zoals duidelijk in het antwoord hierboven te zien is: De heldere en eenduidige vraag van de SP werd door het ministerie omgeschreven, feitelijk veranderd, om vervolgens op die omgeschreven vraag antwoord te geven.

Dit is een duidelijke weigering om de kamer eerlijk te informeren. In feite een slechte zaak, want indien er geen oorlogswetgeving geldt, heeft de kamer (en het volk) namelijk recht op eerlijke informatie.

Op 15 april was er een extra ingelaste videoconferentie met de Navo-top

Omdat wij van Handsoffvenezuela-NL deze gang van zaken zorgwekkend vinden, hebben we e.e.a. uitgezocht:

 • De keuze voor de Karel Doorman, verwonderde velen. Het schip was niet eens vaarklaar na afloop van een opknapbeurt. Een voor de hand liggende keuze zouden de militaire hospitaalschepen Zr.Ms. Johan de Witt of Zr.Ms. Rotterdam geweest zijn. Die hebben betere voorzieningen voor zoiets.
 • De Zr.Ms. Karel Doorman, met scheepsnummer A833 en MMSI 244173000 is een zgn. ‘Joint Logistic Support Ship’, met amfibie-aanvalsmogelijkheden. Ideaal voor :
  • Marine ondersteuning vanuit open zee: met 9 miljoen liter brandstof, 400 ton munitie, 450.000 liter water, 8 helikopters, kleine schepen, ziekenboeg, 8 automatische kanonnen en 4 raketlanceerders,
  • Militaire invasie van kustgebieden: met een dek voor 2km aan rijdend materieel, een laadklep, een helling-straat en zware kranen om deze voertuigen snel aan land te kunnen zetten. Zelfs de zwaarste vrachtwagens, pantserauto’s, tanks en artillerie.
  • Het opkalefateren van gewonde militairen, aangevoerd per helikopter, in de kleine ziekenboeg met 20 bedden en twee operatiekamers. De on-board gevangenis schijnt te zijn omgebouwd en kan nu tevens dienst doen als quarantaine ruimte.
 • De Zr.Ms. Zeeland is, evenals de Zr.Ms. Groningen dat het vervangt, een recent omgebouwd patrouilleschip met state-of-the-art kanonnen, een state-of-the-art surveillance-toren, een helikopterdek , laadklep, een hellingstraat en een hijskraan. Kleiner, maar even geschikt voor aanvalssupport vanuit open zee en/of invasie van kustgebied

Het lijkt ons een schrikbeeld, maar zeer geloofwaardig, dat de Nederlandse staat bereid is deze ondersteuning te geven, gezien de opvallende bereidheid om de illegale sabotage-akties van de VS te ondersteunen. En er was die opvallende Tweet van minister Blok, in antwoord op de dreigende taal van Pompeo.

In de dagen daarop volgend, zagen we dat de Karel Doorman inderdaad vertrok, en op 14 april in het kanaal van Calais zijn MMSI identiteits-signaal uitzette. Dit lijkt echter gebruikelijk gedrag voor de Nederlandse Marineschepen. Het monsterlijk grote schip is inmiddels bij het eiland St. Maarten aangekomen, het meest noordoostelijke eiland, waar het een aantal militaire voertuigen aan land heeft gezet. Het zal er niet blijven.

Van dit grote, nieuwe en zeer dure oorlogsschip Karel Doorman is Duitsland mede-eigenaar. De aanschaf ervan koste ruim 400 miljoen euro. Dat was teveel voor het Nederlandse marine-budget.
Ook Engeland en Frankrijk hebben twee vergelijkbare oorlogsschepen naar de door de VS bedreigde regio gestuurd. De oorlogsvloot van de VS wordt er binnenkort verwacht. Er is een gezamenlijk coördinatie, waarvan nog geen concrete plannen naar buiten gekomen zijn.

Een reëel risico voor Venezuela van deze NAVO-oorlogsschepen aan de rand van haar territoriale wateren, is de mogelijkheid van het uitlokken van een incident dat als aanval gemeld kan worden, waardoor artikel-5 van de NAVO in werking gesteld kan worden. Dit zou een ‘defensieve’ actie uitlokken van alle aanwezige NAVO-oorlogsschepen tegen Venezuela, onder het commando van de NAVO-top, d.w.z. het Pentagon in Washington. Daarvoor is dan op dat moment geen uitweg meer en ook geen democratische overeengekomen regeringsbesluit van de betrokken NAVO-staten nodig. De legers van deze 4 koloniale staten zullen Venezuela snel in kunnen nemen, temeer omdat alom bekend is dat ze steden en dichtbevolkte gebieden zullen bestoken, hetgeen een humane regering niet lang zal willen laten voortduren.

Maar een bezet volk heeft het recht om met alle voorhanden middelen te zich te verzetten en haar land te bevrijden en Venezuela heeft naast haar goed getrainde relatief grote leger een 2,5 miljoen sterke volksmilitie die voor een evt. noodzakelijk guerrillaoorlog getraind is. Vanaf dat moment zullen dan ook de gevulde lijkenzakken naar de respectievelijke landen terugkeren. Een keten van gevolgen, die onze regering zich mogelijk niet gerealiseerd heeft, toen ze besloot om deze oorlogsschepen naar de bedreigde regio te sturen.

Elke oorlog begint met een provocatie, valse vlag of leugen, en de VS zijn daar berucht om. Zo’n provocatie-actie kent ook al een zeer recente precedent: In de nacht van 30/31 maart 2020 is het Colombiaanse passagiersschip RCGS Resolute, varend onder Portugese vlag de territoriale wateren van Venezuela binnengedrongen, ramde er opzettelijk een schip van de Venezolaanse Kustwacht, en reageerde niet op de noodsignalen van dat schip dat na de aanvaring zonk.

Dit is misdadig volgens de internationale maritieme wetgeving. Sinds deze misdadige actie ligt het schip in de haven van Willemstad, Curaçao, is het op last van een buitenlands bevel niet door de lokale autoriteiten geïnspecteerd, en hebben Nederland noch Curaçao gereageerd op het verzoek van President Maduro om opheldering.
De Colombiaanse eigenaar beweert dat zijn schip in open zee door Venezolaanse schepen aangevallen werd. Portugal is een NAVO-lidstaat. Colombia is lid van de militaire samenwerkingsverdrag TIAR, en sinds juni 2018 de jongste lidstaat van de NAVO.

Onze regering en haar beveiligingsdiensten hebben het mandaat om ons te verdedigen. We hebben onze regering echter nooit het mandaat gegeven om eenzijdige oorlogen tegen soevereine staten te beginnen of te steunen. We zien echter een onacceptabele Nederlandse betrokkenheid bij de vele eenzijdige oorlogsmisdaden van de VS tegen de soevereine staten in Midden en Zuidamerica, en een opvallende bereidheid van de Nederlandse regering om de VS onvoorwaardelijk in haar financieel-economisch-diplomatieke sabotage bij te staan.

 • Sinds de diplomatieke staatsgreep op januari 2019 erkent de Nederlandse regering de coup-leider Juan Guaido als interim president van Venezuela.
 • De Nederlandse regering heeft alle handel van Venezuela met de voormalige koloniale eilanden geblokkeerd, en heeft een visumplicht ingevoerd voor Venezolaanse bezoekers. (Voorlopig is er een uitzondering voor ruwe olie gemaakt, in afwachting van een alternatief.)
 • Nederland was een van de eerste die op 11 november 2019 de coupplegers in Bolivia diplomatiek als wettige regering erkende.
 • Vorig jaar heeft minister Blok de regeringen van Nederland en van Curaçao overgehaald om de SoFA tussen Nederland, Curaçao en het Amerikaanse leger te ondertekenen,
 • Nederland, verantwoordelijk voor het militaire en buitenland beleid van Curaçao, heeft de militaire faciliteiten op Curaçao in 2019 enorm uitgebreid, inclusief een hoge uitkijktoren, en Bonaire van een nieuwe grote aanlegsteiger voorzien.
 • Nederlandse banken en vervoersbedrijven weigeren diensten te leveren aan Venezolaanse diplomaten en bedrijven. De regering verzaakt in zijn plicht om zulke diensten te garanderen.
 • Nederland geeft bescherming aan het Colombiaanse schip Ms Resolute, dat in een misdadige provocatieactie, een schip van de Venezolaanse kustwacht deed zinken en noodseinen negeerde.

De betrokkenheid van onze regering bij de illegale aanval op Irak in 2003, die geleid heeft tot 17 jaar oorlogen in het Midden Oosten, met meer dan twee miljoen slachtoffers, willen we niet herhaald zien in de nu dreigende oorlogen van de VS tegen soevereine staten in midden en zuid Amerika.

In dat verband eisen we volledige transparantie over de inzet van Nederlandse oorlogsschepen, en met name informatie over bestemming, opdracht en lading (materieel en bemanning) van de Zr.Ms. Zeeland, de Zr.Ms. Karel Doorman, en mogelijke andere Nederlandse oorlogsschepen in die regio.

En vooral ook willen we dat er eerlijk antwoord wordt gegeven op de vraag die het SP-kamerfractie eerder stelde :

Kunt u in het licht van de plannen van de Amerikaanse regering uitsluiten dat de Karel Doorman, de Zeeland, en evt. andere Nederlandse Marineschepen betrokken worden bij militaire druk op Venezuela? Zo nee, waarom niet?