Bron: Andrew Korybko 
oneworld.press 22 juni 2022 ~~~

Al met al is de ruil van de eeuw in alle opzichten een win-winsituatie voor Rusland. Het zou inderdaad ook zo kunnen zijn voor de VS en het VK, als hun regeringen genoeg rekening houden met de mondiale perceptie en vooral met de binnenlandse perceptie om dit pragmatische voorstel serieus te overwegen, maar hun ideologisch gedreven haat tegen alles wat Assange vertegenwoordigt zou hen wel eens kunnen verblinden voor deze realiteit.

WikiLeaks’ Julian Assange is in verslechterende gezondheid en zal vrijwel zeker sterven in de gevangenis na zijn “uitlevering” van het Verenigd Koninkrijk aan de VS, waar hem 175 jaar achter de tralies te wachten staat op grond van verzonnen aanklachten nadat hij Amerikaanse oorlogsmisdaden aan het licht bracht via zijn platform. Dit wereldwijde icoon van vrije meningsuiting en onafhankelijke journalistiek wekt sympathie over de hele wereld, behalve bij de meest radicale unipolaire liberaal-globalisten, en daarom is het zaak hem koste wat kost vrij te krijgen. Hoewel het een kleine kans is, is de enige realistische kans dat dit gebeurt, dat Rusland de ruil van de eeuw aanbiedt, waarbij het openlijk voorstelt gedetineerde Westerse huurlingen uit de VS en het VK te ruilen voor Assange.

Twee Britten werden onlangs al ter dood veroordeeld, terwijl het niet uitgesloten is dat de twee Amerikanen die net gevangen werden genomen hetzelfde lot zullen ondergaan na hun komende processen. Deze vier personen zijn op zich niet zo belangrijk als Assange, maar het feit dat ze allemaal voor het vuurpeloton zouden kunnen komen te staan heeft wereldwijde aandacht gegenereerd en veel controverse veroorzaakt in hun thuislanden. De Anglo-Amerikaanse As staat bekend om zijn meedogenloosheid, vooral als het gaat om de manier waarop het zijn burgers exploiteert als pionnen om ze vervolgens weg te gooien zodra hun strategisch nut is verstreken, zoals bij deze vier buitenlandse strijders al het geval is. Niettemin verafschuwen veel van hun landgenoten deze kille aanpak met heel hun hart.

Door publiekelijk de ruil van de eeuw voor te stellen – deze vier gedetineerde Westerse huurlingen in ruil voor Assange – zou Rusland tegelijkertijd verschillende strategische doelen bereiken. Ten eerste zou het de meest realistische poging tot nu toe doen om dit wereldwijde icoon van vrije meningsuiting en onafhankelijke journalistiek vrij te krijgen. Ten tweede zou dit de valse beweringen van de door de VS geleide Westerse Mainstream Media (MSM) dat Rusland een zogenaamde “dictatuur” is die niet oprecht alles steunt waar Assange voor staat, krachtig tegengaan. Ten derde, het zou kunnen inspireren tot vreedzame protesten georganiseerd in overeenstemming met de Amerikaanse en Britse wetten ter ondersteuning van dit voorstel, waardoor er druk vanuit de basis op hen zou kunnen worden uitgeoefend om hiermee in te stemmen.

Ten vierde zou de waarschijnlijke weigering van deze twee regeringen om te voldoen aan de voorwaarden van Ruslands ruil van de eeuw, hun vurige haat blootleggen tegen de twee dingen waar Assange voor staat, vrije meningsuiting en onafhankelijke journalistiek. En ten vijfde zouden de VS en het VK in feite aan hun eigen burgers toegeven dat ze liever door een vuurpeloton in Donbass ter dood zouden worden gebracht dan hun leven te redden door Assange te ruilen. Die uiteindelijke uitslag zou de laatste nagel aan de doodskist van hun reputatie in de publieke opinie zijn, aangezien de mensen nu zouden weten dat er niet op hun autoriteiten kan worden gerekend om hun leven te redden als ze gevangen worden genomen en ter dood worden veroordeeld voor het vechten in dezelfde proxy-oorlog die de VS en het VK tegen Rusland voeren.

Al met al is de ruil van de eeuw in alle opzichten een win-win voor Rusland. Het zou inderdaad ook zo kunnen zijn voor de VS en het VK, als hun regeringen zich voldoende bewust zijn van de perceptie van de wereld en vooral van de binnenlandse perceptie om dit pragmatische voorstel serieus te overwegen, maar hun ideologisch gedreven haat tegen alles wat Assange vertegenwoordigt zou hen wel eens kunnen verblinden voor deze realiteit. Hoe het ook zij, het kan geen kwaad om het te proberen, en daarom zou de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Zakharova, moeten overwegen om dit voorstel tijdens een van haar komende persconferenties naar voren te brengen. Het zou de wereldwijde perceptie over haar land en die twee onomkeerbaar veranderen, om nog maar te zwijgen van het feit dat het misschien zelfs het leven zou redden van vijf mensen, van wie er één onbetwistbaar onschuldig is.

Topfoto: Free Press – Free Assange | pamflet

Andrew Korybko is een American political analyst