Bron: Dr. Karin Kneissl
RT-de 28 maart 2022 (geblokkeerd) ~~~

Vanaf vandaag is het duidelijk dat de ministers van Energie en Economie van de G7 weigeren de Russische gasleveringen in roebels te betalen. De gevolgen zijn onduidelijk. President Vladimir Poetin had afgelopen woensdag aangekondigd dat Rusland zijn contractuele verplichtingen wat betreft volume en prijzen zou nakomen. De veranderingen betreffen de munteenheid: “onvriendelijke staten”, met inbegrip van de EU, zouden hun invoer voortaan in roebels moeten betalen in plaats van in vreemde valuta.

Sinds woensdag gonst het op de beurzen. De reacties van de markten schommelen tussen “energie-embargo komt eraan” en de noodzaak om het massale sanctieregime misschien te heroverwegen. Voor analisten als Gunter Deuber van Raiffeisen Research is de aankondiging van Poetin een “interessante zet”. Omdat het Westen hierdoor gedwongen wordt om met de Russische munt te blijven werken en de EU haar sancties tegen Rusland en de centrale bank in het betalingsverkeer wellicht zal moeten heroverwegen.

Want gewoon “roebels kopen op de valutamarkt” is niet mogelijk. In plaats daarvan moeten kopers rechtstreeks roebels kopen van de Russische Centrale Bank of een daartoe aangewezen agentschap – en tegen de door Rusland vastgestelde rentevoet. Door dit te doen, zouden de importeurs echter de sancties ondermijnen. Op lange termijn zou de roebel deel kunnen gaan uitmaken van een nieuwe mand van valuta’s die een rol spelen in de grondstoffenhandel en in de wereldhandel in zijn geheel.

De “yuanisering” of nieuwe diversiteit in de wereldeconomie

Het is een explosief onderwerp dat een nieuwe wending neemt als gevolg van de huidige oorlogssituatie, de energiecrisis en de aanzwellende inflatie: de zogenaamde “de-dollarisering” van de wereldeconomie. Sinds de Amerikaanse dollar het ooit machtige Britse pond heeft vervangen als ’s werelds reservevaluta, worden grondstoffen wereldwijd in dollars verhandeld. Het debat over de kwestie of een mand van valuta’s, waaronder de Chinese yuan, de Amerikaanse dollar moet vervangen, is al jaren aan de gang.

Het onderwerp kwam ten laatste in een stroomversnelling door de wereldwijde financiële crisis in het najaar van 2008 als gevolg van de crisis op de vastgoedmarkt in de VS. Toen ik in 2005 aan mijn boek “The Energy Poker” werkte, heb ik een hoofdstuk gewijd aan het mogelijke afscheid van de Amerikaanse dollar, omdat het juist de olie-industrie was die met de crisissen van de jaren zeventig de “oliedollars” creëerde. Deze laatste werd de belichaming van deze nauwe band tussen de oliehandel en de dollarmunt, die ook kenmerkend was voor de decennia van nauwe politieke allianties van de VS met de Arabische Golfstaten en ook, tot november 1979, met Iran.

Maar al jaren weerklinken er steeds luider stemmen dat de inflatoire Amerikaanse dollar de grondstoffenhandel verstoort. De voormalige gouverneur van de Chinese centrale bank vond bijzonder duidelijke woorden in een essay in maart 2009, toen de Chinese locomotief de wereldeconomie uit een zware crisis trok: zonder de dollar expliciet te noemen, riep de econoom op tot meer diversiteit ten behoeve van een verantwoorde wereldhandel.

Sinds de Chinese economie steeds meer een leidende rol speelt, heeft de term “yuanisering” ingang gevonden in het algemene vocabulaire. De Chinese munt zal de handel in grondstoffen regionaal steeds meer gaan bepalen, met name in de handel met Rusland enerzijds en met grondstoffenleveranciers uit het Midden-Oosten anderzijds. Onlangs had de Saoedische kroonprins ook publiekelijk overwogen om voor een deel van zijn olie-export over te schakelen op de yuan, enkele dagen nadat de Britse premier Boris Johnson had aangedrongen op meer Saoedische olie.

Mogelijke stabilisatie van de roebel en energie-embargo

Onmiddellijk na deze aankondiging van de Russische president steeg de roebel ten opzichte van de Amerikaanse dollar na weken van devaluatie als gevolg van de sancties. Als Rusland zijn klanten in de EU nu voor het voldongen feit stelt dat zij hun gas in roebels moeten betalen, zal dit een internationale vraag naar de Russische munt doen ontstaan, waardoor ook de wisselkoers van de roebel op middellange termijn zou stabiliseren.

Details over deze regeling moeten binnen een week beschikbaar zijn. Het zullen intensieve dagen worden waarin vooral de landen die sterk afhankelijk zijn van de invoer van Russisch aardgas, zoals Duitsland, hun dilemma zullen moeten oplossen: Een energie-embargo tegen Rusland of heroverwegen van de sancties. Volgens het Handelsblatt bereidt de Duitse regering de economie voor op een mogelijk wegvallen van de Russische gasleveranties. Volgens het rapport is het Federaal Netwerkagentschap bezig met het opstellen van een lijst van bedrijven die in geval van nood als eerste van het (energie)net moeten worden gehaald.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *