Bron: Andre Damon @Andre__Damon 
World Socialist Web Site,  28 maart 2021 ~~~

Zaterdag sloot de Amerikaanse president Joe Biden zijn wekenlange tournee door Europa om de NAVO te mobiliseren voor een conflict met Rusland af met een strijdlustige tirade in Warschau, Polen. In de media werd vooral aandacht besteed aan de laatste passage van Biden’s toespraak, kennelijk ad-libbed, waarin de Amerikaanse president zei dat de Russische president Vladimir Poetin “niet aan de macht kan blijven.”

Maar een nog belangrijker aspect van de toespraak bleef grotendeels onbesproken: Biden’s verklaring van een “verplichting” van de Verenigde Staten tot “decennia” van oorlog.

Tegen de achtergrond van de grootste grondoorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, verklaarde Biden: “We moeten ons er nu toe verbinden om deze strijd voor de lange termijn te voeren. We moeten vandaag en morgen en overmorgen en in de komende jaren en decennia verenigd blijven.

Aan welke “strijd” verbindt Biden de Verenigde Staten?

Nog maar negen maanden geleden, toen Biden de terugtrekking van de VS uit Afghanistan aankondigde, zei hij: “We zijn als natie te lang in oorlog geweest. Als je vandaag 20 jaar oud bent, heb je nog nooit een Amerika in vrede gekend.” Hij verklaarde: “Het is tijd om de eeuwige oorlog te beëindigen.”

Nu verbindt Biden de Amerikaanse bevolking aan een nieuwe eeuwigdurende oorlog – een die volgens hem immense “kosten” zal hebben en “niet gemakkelijk zal zijn.”

In zijn toespraak verklaarde Biden dat de decennialange “strijd” die de VS beginnen een “grote strijd voor vrijheid is: een strijd tussen democratie en autocratie, tussen vrijheid en onderdrukking, tussen een op regels gebaseerde orde en een die door bruut geweld wordt geregeerd.”

Biden koos een vreemde plaats om een strijd voor “democratie” te beginnen. Dit jaar beschuldigde de in Berlijn gevestigde Civil Liberties Union for Europe de Poolse regering ervan “steeds meer greep te krijgen op het rechtssysteem, het maatschappelijk middenveld en de media, terwijl ze de fundamentele mensenrechten beknot en verdeeldheid zaait door migranten en andere minderheidsgroepen tot zondebok te maken.”

De Poolse regering wordt gecontroleerd door de ultrarechtse, chauvinistische, antisemitische en autoritaire PiS-partij. President Duda, Biden’s constante metgezel tijdens zijn oorlogszuchtige kruistocht, staat aan het hoofd van een regering die abortus als vorm van gezinsplanning volledig heeft verboden, de LGBT-gemeenschap vervolgt en de onthulling van Poolse medeplichtigheid aan de Holocaust strafbaar stelt.

Net als in de “oorlog tegen het terrorisme”, waarin de meest grove schendingen van democratische rechten in de Amerikaanse geschiedenis plaatsvonden, wordt in de nieuwe decennia durende oorlog van Biden “democratie” aangevoerd als een wegwerplijn die niemand serieus moet nemen.

In zijn toespraak maakte Biden zelf duidelijk hoezeer de Verenigde Staten de invasie van Rusland hadden uitgelokt door een NAVO-proxy aan de grens van Rusland te bewapenen.

“In de jaren voor de invasie hadden wij, Amerika, meer dan 650 miljoen dollar, voordat ze de grens overstaken, aan wapens naar Oekraïne gestuurd, waaronder anti-lucht en anti-wapenuitrusting. Sinds de invasie heeft Amerika nog eens 1,35 miljard dollar aan wapens en munitie toegezegd.”

Alles wat Biden de afgelopen week heeft gedaan, was bedoeld om de proxy-oorlog tussen de VS en de NAVO in Oekraïne aan te wakkeren. Hij noemde de Russische president alle denkbare namen, van “slager” tot “moorddadige dictator” tot “oorlogsmisdadiger” tot “misdadiger”. Hij heeft wapens over Oekraïne uitgestort en de troepenmacht aan de grenzen van Rusland verdubbeld. Zoals Edward Luce van de Financial Times opmerkte: “Amerikaanse liberalen zijn minstens even havikachtig als conservatieven.”

Biden’s toespraak in Polen volgde op de afsluiting van de NAVO-top in Brussel, België, waar de leiders van de NAVO alliantie een grote escalatie van het conflict uitstippelden. Op de top kondigde de NAVO een verdubbeling van haar troepen aan de grens met Rusland aan, en de New York Times berichtte over plannen van de VS voor een volledige oorlog met Rusland.

De werkelijke oorzaken van deze nieuwe “eeuwige oorlog” zijn te vinden in de documenten van de Amerikaanse militaire planners.

In 1991, te midden van het uiteenvallen van de USSR, verklaarde de toenmalige Amerikaanse president George H. W. Bush dat de Golfoorlog tegen Irak een “Nieuwe Wereldorde” zou inluiden, geleid door de Verenigde Staten.

Het jaar daarop publiceerde het Pentagon een Defense Planning Guidance, de zogenaamde “Wolfowitz Doctrine”, waarin werd verkondigd dat het “eerste doel van de Verenigde Staten is het voorkomen van het opnieuw ontstaan van een nieuwe rivaal, hetzij op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie of elders, die een bedreiging vormt in de orde van grootte van die welke vroeger van de Sovjet-Unie uitging”.

De uitbarsting van Amerikaans militarisme die begon met de eerste invasie van Irak werd gevolgd door drie decennia van eeuwigdurende oorlog, waaronder het bombarderen en opheffen van Joegoslavië, de vernietiging en bezetting van Afghanistan, de invasie en bezetting van Irak, de omverwerping van de Libische regering en de jarenlange regimeverandering in Syrië.

Nu zijn deze oorlogen aan het uitzaaien naar een direct conflict van de VS met Rusland en China, met mogelijk niet te overziene gevolgen.

In de 2018 National Defense Strategy werd een pivot aangekondigd van Amerikaanse militaire engagementen in het Midden-Oosten naar inspanningen om Rusland en China te bestrijden. “Interstatelijke strategische concurrentie,” verkondigde het, “niet het terrorisme, is nu de primaire zorg in de nationale veiligheid van de VS.”

In deze context is het duidelijk dat Biden’s terugtrekking uit Afghanistan niets anders was dan een herschikking van troepen ter voorbereiding van militaire conflicten op een nog grotere schaal.

Ondanks de pogingen van het Witte Huis om Biden’s verklaring terug te draaien, was Biden’s ad-libbed verklaring de onontkoombare conclusie van de hele toespraak. De verklaringen van Biden weerspiegelen duidelijk het feitelijke beleid van de VS, dat gericht is op de militaire isolatie en economische ruïnering van Rusland, de afzetting van zijn regering en de installatie van een marionettenregime dat van Rusland een rompstaat zou maken.

Biden’s verklaring van een nieuwe, decennialange verbintenis komt slechts enkele dagen na zijn proclamatie voor zijn vertrek naar Europa, dat “er een nieuwe wereldorde zal komen, en dat wij die moeten leiden”.

Zeven jaar geleden, in zijn voorwoord van A Quarter Century of War: The US Drive for Global Hegemony 1990-2016, schreef WSWS International Editorial Board Chairman David North:

De laatste kwart eeuw van door de VS geïnitieerde oorlogen moet worden bestudeerd als een keten van onderling samenhangende gebeurtenissen. De strategische logica van het Amerikaanse streven naar wereldwijde hegemonie reikt verder dan de neokoloniale operaties in het Midden-Oosten en Afrika. De lopende regionale oorlogen zijn onderdelen van de snel escalerende confrontatie van de Verenigde Staten met Rusland en China.

De gebeurtenissen van deze week maken één ding overduidelijk. De plannen van de VS voor een “grootmachtconflict” met Rusland en China verlaten het planningsstadium en worden in de praktijk gebracht. Na de Russische invasie in Oekraïne te hebben uitgelokt, grijpen de Verenigde Staten deze aan om plannen uit te voeren, die al tientallen jaren in de maak zijn, om de Amerikaanse hegemonie met militaire middelen te doen gelden tegenover nucleair bewapende tegenstanders.

De enige uitweg uit de ramp die de mensheid bedreigt is de opbouw van een beweging van de arbeidersklasse tegen de oorlog, met als doel de arbeidersklassen van Rusland, Oekraïne, Europa en Amerika te verenigen tegen het kapitalistische systeem dat de grondoorzaak van de oorlog is.

Topfoto: President Joe Biden houdt zaterdag 26 maart 2022 een toespraak in Warschau. (AP Photo/Evan Vucci)


Eerdere berichten in dit Archief:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *