Bron: Ariadna Eljuri, 
ultimasnoticias 3 december 2022, 
orinocotribune 3 december 2022 ~~~

Op vrijdag 2 december riep de Boliviaanse president Luis Arce op tot interne eenheid om couppogingen in het land te verslaan nadat hij het bestaan van conflicten binnen zijn eigen partij, Movement Towards Socialism (MAS), de regerende partij van Bolivia, had erkend.

Arce zei in een videoboodschap dat zowel de rechtervleugel als “kameraden van binnenuit” manieren zoeken om zijn regering ten val te brengen.

De Boliviaanse president herhaalde zijn strijd voor het Boliviaanse volk en voor de opbouw van een project dat de soevereiniteit van de natie versterkt.

“Ik weet dat er mensen zijn die ons willen zien falen, van buitenaf, en helaas ook enkele kameraden van binnenuit,” zei president Arce. “Ik weet dat er mensen zijn die mij voor een verrader van onze politieke beweging willen uitmaken, maar ik ben nog een lid van de Beweging naar Socialisme, het politieke instrument voor de soevereiniteit van de volkeren, en ik zal mij niet overgeven in mijn strijd voor betere omstandigheden voor het Boliviaanse volk.”

Daarom benadrukte hij dat “eenheid de beste manier is voor het volk” om couppogingen te verslaan.

Eenheid is het beste wapen

“Tegen degenen uit mijn eigen gelederen die het doel steunen om ons mandaat te beperken, wil ik zeggen dat ze het mis hebben, dat de vijand zich niet onder ons bevindt en dat eenheid van het volk het beste wapen is in de strijd tegen de belangen van bepaalde groepen en individuen,” zei Arce.

Hij verwees ook naar degenen die hem als verrader proberen te bestempelen, en verklaarde dat het zoeken naar manieren om een nieuwe staatsgreep – zoals in 2019 – of bloedvergieten te voorkomen hem geen verrader maakt.

“De fascistische rechtervleugel in Santa Cruz maakt lijsten van verraders, en het is betreurenswaardig dat sommige mensen van onze politieke beweging ook een lijst van vermeende verraders opstellen,” zei Arce. “De interne democratie en eenheid moeten worden versterkt om te voorkomen dat er een staatsgreep wordt gepleegd, om te voorkomen dat het volk bloed vergiet, en dat is geen verraad.”

Arce ondertekent uitvoeringswet volkstelling

President Arce heeft vrijdag de wet voor de toepassing van de resultaten van de volks- en woningtelling op financieel en electoraal gebied ondertekend.

In een boodschap aan de natie bekritiseerde Arce de houding van de leiders van Santa Cruz, die “alle dialoogscenario’s hebben afgewend” en een oplossing van het conflict, dat leidde tot een ongerechtvaardigde staking van 36 dagen in de provincie, hebben verhinderd.

De verordening, die op 26 november door de Kamer van Afgevaardigden en op 29 november door de Senaat werd goedgekeurd, bevat de inhoud van Decreet 4824 van de Hoge Raad, dat 23 maart 2024 als begindatum voor de volks- en woningtelling vaststelt.

Daarin wordt bepaald dat de regering, op basis van de officiële volkstellingsgegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), zal beginnen met de herverdeling van de belastingmiddelen vanaf september 2024.

Bovendien bepaalt de verordening dat het INE de officiële volkstellingsgegevens aan het Hoge Kiesgerecht zal toezenden “zodat dit het wetsontwerp voor de verdeling van de zetels volgens de bepalingen van de politieke grondwet van de staat en de huidige kieswet kan opstellen”.

 De president van Bolivia, Luis Arce, spreekt de natie toe na de ondertekening van de wet op de volkstelling. Foto: Twitter/@LuchoXBolivia.