Bron: Bill Van Auken
world socialist web site,  5 mei 2020 ~~~ 

Een tweede groep huurlingen die probeerde Venezuela binnen te vallen, werd maandagmiddag gevangen genomen als onderdeel van een onsuccesvolle operatie die tot doel had de regering van president Nicolas Maduro omver te werpen.

De plaatselijke autoriteiten in de stad Chuao, aan de noordkust van het land, meldden dat de groep gewapende mannen werd vastgehouden door de plaatselijke bevolking, waaronder vissers, die de kust-invasiepoging voor het eerst ontdekten. Vervolgens werden ze overgeleverd aan de veiligheidstroepen. Ten minste twee van de gevangengenomen personen werden geïdentificeerd als Amerikaans staatsburgers.

De gebeurtenissen in Chuao volgden op het bericht dat de Venezolaanse troepen aan het begin van de zondag een invasie van een kleine groep gewapende mannen hadden tegengehouden, die in Macuto in de staat Guaira, ook aan de noordkust en in de buurt van de hoofdstad van Caracas, waren geland. Het rapport meldde dat acht van de indringers waren gedood in de operatie, en twee gevangen werden genomen. De minister van Binnenlandse Zaken van het land, Nestor Reverol, verklaarde dat negen geweren, twee AFAG-machinegeweren en een Glock 9-millimeter pistool werden afgenomen, samen met zes voertuigen die waren uitgerust met machinegeweren, een landingsvaartuig, satelliettelefoons, munitie, identiteitskaarten en uniformen, waaronder een helm met het embleem van een Amerikaanse vlag.

Venezolaanse ambtenaren zeiden dat een van de twee huurlingen die in Macuto gevangen genomen werden, een agent van de Amerikaanse regering van de Handhaving van de Drug zou zijn.

Voorafgaand aan een online top van de 120-landen Non-Aligned Movement (Niet-Gebonden Beweging – NAM) op maandag, beschuldigde Maduro dat de huurlingen die naar Venezuela waren uitgezonden, waren opgeleid in Colombia en betaald door de regeringen in Bogota en Washington. Hun doel, zo voegde hij eraan toe, was hem te vermoorden om de Amerikaanse doelstellingen van regime-change te verwezenlijken.

“Het centrale doel was om de president van Venezuela te vermoorden, een terroristische aanslag te midden van een pandemie”, verklaarde hij.

Juan Guaidó, de rechtse politicus die zichzelf begin vorig jaar tot “interim-president” uitriep en onmiddellijk werd erkend als de “legitieme” regering van Venezuela, legde in eerste instantie een verklaring af waarin hij elke betrokkenheid bij de gebeurtenissen ontkende en de berichten over gewapende invallen afwees als een door de regering in scène gezette valse-vlagoperatie.

Zijn ontkenningen werden echter snel weerlegd met een getoonde foto op het Twitter-account van de in de VS gevestigde Venezolaanse journaliste Patricia Poleo – een overigens virulente tegenstander, van Maduro – van een ondertekend contract tussen Guaidó en Jordan Goudreau, die een in Florida gevestigde beveiligingsbedrijf, Silvercorp USA, runt.

Goudreau, een ex-Green Beret die werd ingezet in Irak en Afghanistan, was volgens de Associated Press zijn bedrijf begonnen, met het doel om schooldistricten te bewegen antiterrorisme-agenten vermomd als leraren in te zetten binnen de scholen.

In februari 2019 werd Goudreau actief betrokken bij de door de VS gesteunde provocaties tegen Venezuela, met veiligheidsdiensten voor een concert dat door de Britse miljardair Richard Branson aan de Venezolaans-Colombiaanse grens werd georganiseerd, als onderdeel van een mislukte CIA-operatie die tot doel had nephulpkonvooien Venezuela in te forceren.

Patricia Poleo plaatste op Twitter ook een audio-opname van een gesprek tussen Goudreau en Guaidó, waarin Guaidó de Amerikaanse huurling vertelt dat Venezuela te maken heeft met een humanitaire crisis en dat “we de situatie moeten oplossen”.

Het 70 pagina’s tellende contract garandeerde “strategische planning/advies; projectleiding; aanschaf van apparatuur; inhuur van personeel; logistiek overleg; projectuitvoeringsadvies” voor ten minste 495 dagen, of tot de uitvoering van de operatie, allemaal voor een totale vergoeding van $212.900.000, gegarandeerd door oliegeld dat door de Amerikaanse overheid in beslag is genomen.

Ondertekend contract tussen Juan Guaidó en de Amerikaanse huurling Jordan Goudreau.

In een interview met Poleo Monday bevestigde Goudreau het contract, maar beweerde dat Guaidó en zijn medewerkers geen voorschot van 1,5 miljoen dollar betaalden. “Ze bleven week na week beloven te betalen,” zei hij.

Op de vraag of de operatie op de Venezolaanse kusten de operatie was die in het contract was voorzien, antwoordde Goudreau: “Dit was de operatie, dit was het. Een operatie om de regering van Maduro omver te werpen.”

De ex-Groene Beret zei dat andere “cellen” van gewapende tegenstanders van de Venezolaanse regering over het hele land verspreid zijn geactiveerd. Er is nog geen bevestiging van deze bewering.

Het staat buiten kijf dat de elementen die betrokken waren bij de poging tot invasie, getraind zijn in kampen in Colombia die opereerden met toestemming van de Colombiaanse regering en, naar alle waarschijnlijkheid, met de medewerking van het Amerikaanse leger en de Amerikaanse inlichtingendiensten.

De belangrijkste geïdentificeerde Venezolaanse personen in het invasieplan zijn bekend. Er is een foto vrijgegeven van het lichaam van de voormalige Venezolaanse nationale garde kapitein Robert Colina, alias Pantera, die voorafgaand aan de invasiepoging een video heeft gemaakt waarin hij leden van de strijdkrachten en de politie oproept om zich bij de huurlingen aan te sluiten.

Adolfo Baduel, de zoon van de gepensioneerde generaal Raúl Isaías Baduel, die betrokken was bij eerdere militaire provocaties, behoorde tot de gevangenen. Op een opname vertelt hij zijn bewakers, dat de twee Amerikaanse burgers met wie hij gevangen was genomen, hem vertelden dat ze voor het hoofd van de veiligheid van de Amerikaanse president Donald Trump werkten.

Een artikel in Associated Press waarin de rol van Goudreau wordt beschreven als een mislukt complot om Venezuela binnen te vallen met 300 militaire, in Colombia getrainde, overlopers, meldt dat de ex-Green Beret aan Guaidó en zijn cohorten is voorgesteld door Keith Schiller, de oude lijfwacht van president Trump, die als directeur van de Oval Office operations heeft gediend.

Een andere persoon die werd geïdentificeerd als een van de gevangenen tijdens de invallen was Antonio Sequea, een ex-Venezuelaanse kapitein die in een video verscheen, waarin werd opgeroepen tot het plegen van een staatsgreep door het leger. Goudreau had hem beschreven als leider van de operatie.

Tot slot is er Clíver Alcalá Cordones, een gepensioneerde Venezolaanse generaal-majoor die naar verluidt betrokken was geweest bij het complot om Venezuela binnen te vallen voordat hij zich bij de Amerikaanse autoriteiten in Colombia meldde, nadat hij samen met andere Venezolaanse functionarissen was aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de drugshandel.

Het mislukte invasieplan heeft zich ontvouwd in het midden van een escalerende agressiecampagne van het Amerikaanse imperialisme tegen Venezuela. Washington heeft de economische sancties verscherpt, ook al wordt Venezuela geconfronteerd met de dreiging van de pandemie van het coronavirus, waarbij het gezondheidszorgsysteem op de rand van instorten staat door het gebrek aan medicijnen en medische apparatuur als gevolg van de Amerikaanse blokkade. Terwijl het totale aantal bevestigde gevallen slechts 357 heeft bereikt en het totale aantal sterfgevallen 10, dreigt de terugkeer van duizenden werknemers die naar Brazilië, Ecuador, Peru en Chili waren gemigreerd, waar het besmettingspercentage veel hoger ligt, de pandemie ook in Venezuela te doen ontbranden.

Tegelijkertijd is de Trumpregering een militaire operatie begonnen tegen Venezuela, de grootste op het halfrond sinds de Amerikaanse invasie van Panama in 1989. De inzet van oorlogsschepen, AWAC-vliegtuigen en Special Operations-troepen is geënsceneerd onder het voorwendsel van de strijd tegen de drugshandel, ook al is de hoeveelheid verdovende middelen die door het land wordt geleid oneindig klein in vergelijking met Colombia en de landen van Midden-Amerika, die door de rechtse bondgenoten van Washington worden geregeerd.


De originele publicatie was op de Wold Socialist Web Site (wsws.org). De laatste paragraaf van de rapportage betreft een persoonlijke opinie, uitsluitend voor eigen parochie bedoeld, met ongeverifieerde gegevens, en is in deze vertaling niet opgenomen (red.)

Topfoto: Peoples Power: Local people with just basic militia training captured eight of Trumps mercenaries in Chuao, Aragua; tim anderson@timand2037