Bron: Sergei Savchuk 
RT.DE 5 juni 2023 ~~~ 

Tegen de achtergrond van het haperende Oekraïense offensief en in de aanloop naar de NAVO-top in Vilnius zoekt het regime in Kiev verdere steun van het Westen. Daartoe zal het misschien een nucleaire provocatie uitproberen in de door Rusland gecontroleerde kerncentrale van Zaporozhye.

De afgelopen dagen hebben Oekraïense en Westerse media hun best gedaan om de hysterie rond de kerncentrale van Zaporozhye, waar Rusland een ramp zou willen veroorzaken, aan te wakkeren. Volgens de beweringen van Kiev hebben Russische militairen vrachtwagens vol explosieven naar de locatie van de centrale gebracht en zouden ze van plan zijn deze later op te blazen om een “tweede Tsjernobyl” op regionale schaal te creëren.

Deze situatie is een exacte kopie van de gebeurtenissen van een maand geleden, toen Kiev de dam van de Kakhovka waterkrachtcentrale opblies na een voorafgaande hysterie. Dit leidde tot de overstroming van grote gebieden in de benedenloop van de Dnjepr en bracht onherstelbare schade toe aan het ecosysteem langs de loop van de belangrijkste rivier van Oekraïne, zoals alle bronnen zonder uitzondering aangeven. In die tijd werden de trommels van de russofobe propaganda geluid in een poging om alle schuld in de schoenen van Moskou te schuiven. Weliswaar verschenen er al snel Oekraïense en westerse publicaties van een jaar geleden, waarin vrolijk melding werd gemaakt van Oekraïense raketaanvallen op de sluizen en van trainingen voor het gebruik van onbemande explosieve boten. Al deze berichten werden onmiddellijk verwijderd, maar het algemene beeld veranderde niet.

Vandaag geeft zelfs het Oekraïense opperbevel toe dat het veelgeroemde tegenoffensief vrijwel vastgelopen is voor de wankele verdediging van de Russische strijdkrachten, zonder succes probeert de kop in te slaan en daarbij personeel en waardevolle westerse militaire uitrusting verliest. Om deze verliezen te compenseren is er al totale mobilisatie afgekondigd in vier Oekraïense gebieden. Maar om de bevolking rustig te houden en de Westerse sponsors niet te laten stoppen met het leveren van wapens, is de tweede act van deze enscenering, monsterlijk in zijn meedogenloosheid, nu ontworpen en wordt deze voor onze ogen uitgevoerd. Zelfs met het blote oog is dezelfde modus operandi te zien.

Op het moment van de ontploffing stond de waterkrachtcentrale van Kachowka onder Russische controle. De enige functionerende energie-eenheid werd onderhouden door specialisten van het Russische waterkrachtbedrijf RusHydro. Alle reactoren van de kerncentrale in Zaporozhye zijn versneld in werking gesteld en worden onderhouden door werknemers van de Russische nucleaire corporatie Rosatom. Toen het reservoir intact was, zorgde het voor een vlotte watertoevoer naar de Krim, voorkwam het overstromingen van Russische militaire posities op de linkeroever van de Dnjepr en garandeerde het een productief landbouwseizoen in de nieuwe Russische regio’s. Maar het belangrijkste is dat het water van de Dnjepr van cruciaal belang is voor de werking van de kerncentrale van Zaporozhye, waar het wordt gebruikt voor koeling.

Nadat de dam was opgeblazen, maar het modder van de loop van de Dnjepr geen tastbare voordelen opleverde voor het Oekraïense leger in de frontlinies, besloten de onzichtbare poppenspelers om de inzet tot het uiterste op te drijven. Het toeval wil trouwens dat er over een week weer een NAVO-top plaatsvindt in Vilnius, waar Zelensky Europa bang kan maken met een nucleaire ramp en er tegelijkertijd nog meer tanks en vliegtuigen uit kan wringen.

Net als in het geval van de ontploffing van de waterkrachtcentrale, zou een hypothetisch ongeval in de kerncentrale van Zaporozhye Rusland voor talloze problemen stellen. Aan de andere kant zou de Oekraïense kant het voorwendsel van radioactieve besmetting kunnen gebruiken om de terugtrekking van Russische troepen uit een heel gebied te eisen en op zijn minst de komst van internationale vredestroepen. Of nog beter – door Oekraïense troepen, die al een jaar tevergeefs proberen om met boten in de buurt van de energiecentrale te landen en iets te saboteren.

Als we kijken naar de praktische waarschijnlijkheid van de dreiging, moet worden opgemerkt dat het gevaar wel degelijk bestaat.

In principe kan de Oekraïense kant de reactoren zelf niet beschadigen, omdat ze geen wapens hebben die krachtig genoeg zijn om de omhulling van de reactor te doorbreken. De Sovjetnormen voor de bouw van kerncentrales, die in Rusland nog steeds gelden, garanderen dat zelfs de inslag van een verkeersvliegtuig de reactor zeker niet kan beschadigen. Evenmin hoeft men zich zorgen te maken over het bassin waar containers met gebruikte kernbrandstof in het water worden opgeslagen. In de kerncentrale van Zaporozhye bevinden deze zich in het omhulsel en zijn dus ook beschermd tegen externe impact.

Maar al deze voorzorgsmaatregelen zijn ontworpen voor vredestijd en daarom zijn er kwetsbare plekken.

Het grootste probleem is het water in de Dnjepr. In VVER-1000 reactoren wordt het water gebruikt in een gesloten cyclus, maar het moet nog steeds regelmatig worden vervangen. Als Oekraïne erin slaagt om de dam van het koelbekken te vernietigen met behulp van Sovjet Tochka U-raketten of Westerse Storm Shadows, kan dat onvoorspelbare gevolgen hebben. Hoewel het onmogelijk is om een kettingreactie en een daaropvolgende explosie van een stilgelegde reactor te veroorzaken, zal de temperatuur in de actieve zone stijgen in het geval van een watertekort. Opgemerkt moet worden dat de reeds genoemde Sovjetnormen bepalen dat een kerncentrale minstens drie waterbronnen moet hebben. Er is dus hoop dat het personeel van de Zaporozhye reactor, met de hulp van Russische pioniers, een reserve koelsysteem met putten heeft opgezet.

Het meest kwetsbare deel van de centrale blijft ongetwijfeld de droge opslag van gebruikte kernbrandstof, die zich in de open lucht bevindt. Natuurlijk hebben de zeecontainers voldoende stevigheid, maar in hoeverre ze bestand zijn tegen een directe raketaanval is moeilijk te zeggen.

Om te begrijpen wie er eigenlijk een provocatie voorbereidt in de niet-operationele kerncentrale, vermelden we dat de Oekraïense opperbevelhebber Valery Salushny maandag onverwacht een bezoek bracht aan de Rivno kerncentrale. Afgaande op de gepubliceerde video’s was hij vooral geïnteresseerd in de beschermingssystemen van de reactoren en hoe ver de besmetting zich kon verspreiden.

Tot ontsteltenis van de westerse operette-media werd de zorgvuldig opgekropte hysterie aan diggelen geslagen door het hoofd van het Internationaal Atoomagentschap, Rafael Grossi, in een uitzending op de Franse televisiezender France 24. Grossi verklaarde dat de waarnemingsmissie die voortdurend aanwezig was bij de kerncentrale van Zaporozhye geen enkel voertuig met explosieven of andere voorbereidingen voor een ontploffing had gezien. We kunnen alleen maar hopen dat het Westen mentaal nog niet zo onherstelbaar de weg kwijt is dat de oorlogszuchtigen Kiev zullen ophitsen om nog een door de mens gemaakt Tsjernobyl aan te richten.