Bron: Eric Zuesse 
southfront 31 januari 2023 ~~~

De Amerikaanse regering, en haar bondgenoten, pleiten vaak voor “een op regels gebaseerde internationale orde” (of, nog verder gaande, ze veronderstellen dat “de op regels gebaseerde internationale ordel” al bestaat) en ze vermijden altijd te zeggen wat de relatie daarvan zou zijn (of zogenaamd is) tot het internationaal recht – het geheel van internationale wetten die zijn vastgesteld onder het gezag van de Verenigde Naties. En ze vermijden ook te zeggen hoe dergelijke “internationale regels” zouden worden opgesteld, of zelfs welke organisatie(s) bevoegd zouden zijn om dat te doen, of zelfs hoe zo’n organisatie bevoegd zou worden om dat te doen.

Ze zeggen niet wat deze “internationale regels” zijn (of zouden zijn): geen enkele van deze “internationale regels” wordt beschreven, hoewel sommige voorstanders lijken aan te nemen dat zulke “regels” al bestaan. De domheid die zij allen veronderstellen bij het publiek, dat deze transparante fraude vermoedelijk niet zal herkennen en verwerpen en de schaamteloze greep naar ongeoorloofde wereldmacht door het Amerikaanse regime dat erachter zit, niet zal verwerpen, is misschien buiten proportie, maar zij gaan er toch van uit, om vervolgens andere fraudes te verklaren, die op die fraude gebaseerd zijn.

Het doel van de fraude is om het gezag van de Verenigde Naties te vervangen, door wat de Amerikaanse regering ook maar zal zeggen dat een “internationale regel” is. De hoop is dat de Amerikaanse regering de VN zal vervangen en de rest van de wereld zal voorschrijven wat de VS en hun bondgenoten als “internationale regel” kunnen bestempelen. Deze “internationale regel” zou dan worden afgedwongen door Amerika’s 900 buitenlandse militaire bases over de hele wereld (plus de 749 Amerikaanse militaire bases in de VS zelf).

In toenemende mate, sinds de Amerikaanse regering, zonder toestemming van de V.N., Irak binnenviel en vernietigde op 20 maart 2003, op basis van leugens die de Amerikaanse “nieuws”-media stenografisch aan het publiek meldden, hoewel ze wisten dat ze vals waren – en terwijl die media het bewijs dat ze vals waren voor het publiek verborgen hielden – is de Amerikaanse regering steeds brutaler geworden in het volledig negeren van het internationale recht, om haar kortetermijndoelen voor het behalen van extra veroveringen te bereiken. Dit is helemaal niet verrassend voor een regering die zelfs haar eigen grondwet schaamteloos schendt.

Het huidige Amerika is een politiestaat, misschien wel meer dan enig ander land op de planeet. Het heeft een hoger percentage van zijn inwoners in gevangenissen dan enig ander land op de planeet. Van de 62 landen die het jaarlijkse percentage door de politie gedode mensen aangeven, waren er slechts 19 die het nog slechter deden dan Amerika, het enige geïndustrialiseerde land dat bij de slechtste 20 zat. Amerika geeft jaarlijks ongeveer evenveel uit aan zijn leger als alle andere landen samen, maar veel van die uitgaven worden betaald door federale departementen buiten het ministerie van Defensie, zodat de internationale vergelijkingen ten onrechte laten zien dat Amerika slechts ongeveer 36% (in plaats van de werkelijke 50%) van het wereldtotaal uitgeeft. En het ‘Defensie’-departement is zo corrupt, dat het, in tegenstelling tot alle andere federale departementen, nooit een audit heeft kunnen doorstaan, en van triljoenen dollars aan uitgaven niet kan worden nagegaan waar ze naartoe gingen of wie ze ontving. Amerika’s militair-industrieel complex (MIC) – in feite de wapenfabrikanten – controleren het buitenlands beleid van de VS, en verbruiken meer dan de helft van alle discretionaire (d.w.z. door het congres gecontroleerde) uitgaven van de Amerikaanse federale regering. Het MIC controleert deze regering, het publiek niet. Dit is een rijk dat gretig is om voortdurend nieuwe gebieden te verwerven. Internationaal recht is iets om te schenden, niet om na te leven. En zelfs in eigen land wordt de Amerikaanse grondwet routinematig en straffeloos geschonden.

Het nieuwe boek van onderzoekshistoricus Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, gaat over hoe Amerika na de Tweede Wereldoorlog de wereld overnam om deze te onderwerpen aan Amerikaanse en gelieerde miljardairs. Hun kartels onttrekken de rijkdom van de wereld door controle over zowel hun ‘nieuws’-media als de sociale ‘wetenschappen’ – waarbij ze het publiek duperen.


Gerelateerd(eerder berichten in dit archief):