Bron: Rüdiger Göbel 
Jungewelt 24 januari 2023 ~~~ 

Vredesactivist moet zware boete betalen voor herdenkingstoespraak bij Sovjetmonument

De vredescoöperatie in Berlijn is ontzet, maar niet verbaasd: terwijl protestacties voor de kanselarij tegen de levering van “Leopard” gevechtstanks aan Oekraïne prime time krijgen, worden tegenstanders van oorlog gecriminaliseerd. In de afgelopen dagen heeft de rechterlijke macht in het rood-groen-rood bestuurde Berlijn vredesactivist Heiner Bücker, uitbater van het “Coop Anti-oorlog Café”, veroordeeld tot een boete van 2.000 euro, of 40 dagen gevangenisstraf, plus betaling van de proceskosten. De aanklacht is “het belonen en goedkeuren van strafbare feiten” krachtens artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. De rechtvaardiging met verwijzing naar het “psychologische klimaat in de bevolking” is absurd.

Het parket van de hoofdstad en rechter Pollmann van de districtsrechtbank Tiergarten zien de “openbare rust” verstoord door een toespraak die Bücker hield op een door de Vredescoördinatie georganiseerde bijeenkomst ter gelegenheid van de 81e verjaardag van de Duitse inval in de Sovjet-Unie op 22 juni 2022 bij het Sovjetmonument in Berlijn-Treptow. In zijn toespraak, die ongeveer 15 minuten duurde en rustig werd uitgesproken, toonde Bücker, die lid is van het Communistisch Platform van de Linkse Partij en van de antifascistische organisatie VVN-BdA, de historische ontwikkeling tot de huidige oorlog in Oekraïne. Hij beschreef in detail de gevolgen van de misdadige uitroeiingsoorlog van Hitler’s Duitsland voor de Sovjet-Unie met 27 miljoen doden, alsmede de omvang van de samenwerking van Oekraïense fascisten met de Duitse bezetters in die tijd, voor wie tegenwoordig overal monumenten worden opgericht.

In het licht van deze historische context verklaarde Bücker ten slotte dat hij totaal niet begrijpt dat de Duitse regering de oorlog blijft escaleren met wapenleveranties aan Oekraïne en sancties tegen Rusland. Bücker eiste: “Wij als Duitsers mogen nooit meer betrokken zijn bij enige vorm van oorlog tegen Rusland. We moeten ons verenigen en ons samen tegen deze waanzin verzetten.” Hij zei dat men “open en eerlijk moet proberen de Russische redenen voor de speciale militaire operatie in Oekraïne te begrijpen en waarom de overgrote meerderheid van de mensen in Rusland de regering en haar president Vladimir Poetin daarin steunt.” En Bücker bekende: “Ik wil en kan persoonlijk heel goed begrip opbrengen voor het standpunt in Rusland en dat van de Russische president. Ik heb geen wantrouwen tegen Rusland, omdat het afzien van wraak op de Duitsers en Duitsland het Sovjet- en vervolgens het Russische beleid sinds 1945 heeft bepaald.”

De rechtbank in Berlijn beschuldigt Bücker ervan met zijn toespraak te hebben ingestemd “met de invasie van Rusland (sic!) in Oekraïne in strijd met het internationaal recht, waarvan u de onrechtmatigheid kende”, en daarmee de in artikel 138, lid 1, punt 5, genoemde “misdaad van agressie (artikel 13 van het Internationaal Strafwetboek)” te hebben goedgekeurd “op een wijze die de openbare orde kan verstoren”. In de strafbeschikking waarover jW beschikt staat verder letterlijk: “Uw toespraak heeft – zoals u in ieder geval goedkeurde – gezien de aanzienlijke gevolgen die de oorlog ook voor Duitsland zal hebben, de dreigementen van de Russische leiding specifiek tegen Duitsland als NAVO-lid in geval van steun aan Oekraïne, en niet in de laatste plaats gezien de aanwezigheid van honderdduizenden mensen uit Oekraïne die in Duitsland een toevluchtsoord hebben gevonden, het potentieel om het vertrouwen in de rechtsstaat te schokken en het psychologische klimaat onder de bevolking aan te wakkeren.”

De Vredescoöperatie Berlijn waarschuwt dat de vervolging van Bücker erop gericht is “het politieke debat steeds verder te versmallen en kritiek op de heersende politiek en de media via het strafrecht onmogelijk te maken”. Als de rechterlijke macht van de hoofdstad haar zin krijgt, betekent dit uiteindelijk voor de vredesbeweging “dat haar het zwijgen kan worden opgelegd als zij zich blijft uitspreken tegen de oorlogskoers van de Duitse politiek en voor de-escalatie en onderhandelingen”.

Bücker en zijn advocaat hebben beroep aangetekend tegen de strafbeschikking.

zie ook op Coop-TV de vele berichten en steunverklaringen over de juridische aanval op Heinrich Bücker, de coordinator- beheerder van Coop Anti-War Café Berlin – Korte link: https://wp.me/p1dtrb-prX

Topfoto: Onder de blik van de staatsmacht: Sovjetmonument in Treptow Park