Bron: Andrew Korybko 
korybko.substack.com 20 januari 2023 ~~~~

Gezien alles wat chef van de generale staf van de Poolse strijdkrachten generaal Rajmund Andrzejczak deelde in zijn interview met door de overheid gefinancierde Poolse media, waarvan moet worden aangenomen dat het nauwkeurig door hen is gerapporteerd, aangezien het onredelijk is te vermoeden dat zij zijn woorden zouden verdraaien, is het inzicht van deze militaire topambtenaar ontnuchterend voor de gemiddelde westerling.

De afgelopen week was een cruciale week voor de westerse perceptie van het Oekraïense conflict, omdat Polen het voortouw nam om het “officiële verhaal” over deze proxy-oorlog volledig te veranderen. Zowel de premier als de president van Polen waarschuwden enkele dagen na elkaar voor de potentiële nederlaag van Kiev, waarna de chef van de generale staf van de Poolse strijdkrachten, generaal Rajmund Andrzejczak, bevestigde hoe formidabel Rusland nog steeds is. Die laatste gebeurtenis was zeer verrassend gezien de Pools-Russische rivaliteit.

Andrzejczak deelde deze beoordeling onverwacht in een interview dat hij woensdag gaf aan het publiek gefinancierde Poolse Persagentschap en Polskie Radio, dat hier in het originele Pools kan worden gelezen of in welke taal men ook verkiest als men gewoon Google Translate gebruikt. Terwijl de waarschuwingen van premier Mateusz Moraweicki en president Andrzej Duda belangrijk waren, zijn zij weliswaar politici, maar Andrzejczak is Polen’s hoogste militaire functionaris en spreekt dus met meer gezag en ernst.

Relevant voor de nieuwe trend om het “officiële verhaal” volledig te veranderen, opende hij door te erkennen dat Rusland nog steeds zijn speciale operatie kan blijven financieren, ondanks de ongekende sancties van het door de VS geleide Westen in het afgelopen jaar. Vervolgens beschreef hij de historische rivaal van zijn land als machtig, voordat hij overging tot de voorspelling dat het gemakkelijk 300.000 mensen of meer kan mobiliseren. Bovendien voegde Andrzejczak eraan toe dat van degenen die worden opgeroepen om te dienen wordt verwacht dat zij zich daaraan houden zonder sociale onrust te stoken.

Wat de militaire voorraden betreft, ontzenuwde de chef van de generale staf van de Poolse strijdkrachten eerdere geruchten dat Rusland al zijn voorraden zou hebben opgebruikt of daar in ieder geval dichtbij zou zijn. Volgens hem heeft Rusland nog steeds enorme voorraden munitie en wapens. Bovendien zijn ook de huidige uitputtingspercentages zeer gunstig voor Rusland, want volgens Andrzejczak verliest Rusland jaarlijks slechts 5% van zijn BBP, terwijl Oekraïne 30-40% verliest.

Volgens hem is er niet veel tijd meer voor het Westen om Kiev te helpen zijn militaire capaciteit op te bouwen om een mogelijke Russische overwinning af te wenden, vandaar dat hij zei dat de situatie er over het geheel genomen niet goed uitziet. Vervolgens waarschuwde hij dat een nederlaag van Oekraïne in dit conflict de Russische invloed in Wit-Rusland zou versterken, wat volgens Andrzejczak in militair-strategisch opzicht uiterst nadelig zou zijn voor Polen, de zogenaamde oostflank, en ook voor de hele NAVO.

Want hoezeer Polen ook het voortouw heeft genomen in deze proxy-oorlog door naast de VS de tweede te zijn in termen van alles wat het tot nu toe aan Oekraïne heeft bijgedragen, hij zei ook dat hij wenst dat de kosten gelijkmatiger worden verdeeld. Dit kan worden geïnterpreteerd als een duidelijke toespeling op Warschau’s ongenoegen over de onwil van Duitsland en andere grotere Europese landen om de weg te volgen die Polen is ingeslagen door hun rol in dit conflict te vergroten, aangezien hij beweert dat het wordt uitgevochten “voor onze gemeenschappelijke veiligheid.”

Afgaande op alles wat Andrzejczak deelde in zijn interview met door de overheid gefinancierde Poolse media, waarvan moet worden aangenomen dat het door hen nauwkeurig is gerapporteerd aangezien het onredelijk is te vermoeden dat zij zijn woorden zouden verdraaien, is het inzicht van deze militaire topambtenaar ontnuchterend voor de gemiddelde westerling. Zij zijn tot nu toe misleid om te geloven dat de overwinning van Kiev op Rusland “onvermijdelijk” was en dat de tegenstander van hun de facto Nieuwe Koude Oorlogsblok zelfs op de rand van “Balkanisering” stond na zijn “onvermijdelijke” verlies.

Het tegendeel is in feite de hele tijd waar geweest, maar werd pas op dit moment openhartig onthuld omdat de bevrijding van Soledar eerder deze maand door de Poolse politieke en militaire leiding werd beoordeeld als een potentiële game-changer in de Slag om Donbass. Dat is waarom de premier van deze aspirant regionale hegemoon, alsook de president en de chef van de generale staf van de Poolse strijdkrachten allemaal hun inspanningen coördineerden om het “officiële verhaal” over deze proxy-oorlog in de afgelopen week te veranderen.

De feitelijke confederatie die Polen afgelopen mei met Oekraïne is aangegaan, betekent dat Warschau meer directe en grotere belangen heeft bij de uitkomst van dit conflict dan wie dan ook, afgezien van Rusland. Het verlies van Kiev zou dus ook het verlies van Warschau zijn, en het eerste zou er waarschijnlijk toe leiden dat de NAVO de regerende nepconservatieven van dat land tot zondebok maakt om de kiezers te manipuleren zich tegen hen te keren in de aanloop naar de algemene verkiezingen in de herfst als straf voor het feit dat ze niet nog meer doen om Kiev te helpen winnen.

De voormalige ambassadeur van de Volksrepubliek Lugansk in Moskou, Rodion Miroshnik, sloeg daarom de spijker op de kop toen hij TASS op donderdag vertelde dat “de binnenlandse en buitenlandse beleidsagenda van Polen vastzit in de Oekraïense ontwikkelingen en er steeds dieper bij betrokken raakt.” Dat is inderdaad het geval en is precies de reden waarom Andrzejczak zojuist zijn gezag heeft laten gelden om zoveel mogelijk duidelijk te maken hoe ernstig de militair-strategische situatie voor Kiev is op dit cruciale moment in de proxy-oorlog van de NAVO tegen Rusland.

Hij en de politieke leiders van zijn land vertellen de waarheid, maar ze maken ook bang voor de gevolgen van de steeds waarschijnlijker wordende nederlaag van Kiev in de hoop de door de VS geleide Gouden Biljoen van het Westen af te schrikken zodat ze hun militaire inzet voor dit conflict onmiddellijk verdubbelen om dat scenario te voorkomen. Als zij niet in het aas bijten of niet meteen ver genoeg gaan, zou dat ook leiden tot de nederlaag van Polen in deze proxy-oorlog, wat een regimewisseling zou kunnen katalyseren en zo de regeringspartij naar de vuilnisbak van de geschiedenis zou kunnen verdoemen.