Bron: Ilya Tsukanov 30 september 2022 ~~~.

Tussen 23 en 27 september hebben de Donbass-republieken en de gebieden Kherson en Zaporozhye, die tijdens de militaire operatie van Rusland in Oekraïne zijn bevrijd, referenda gehouden over de vraag of zij tot Rusland willen toetreden. Een overweldigende meerderheid van de inwoners van elk gebied stemde daarvoor.

Vladimir Poetin heeft zijn volledige steun uitgesproken voor de inlijving van de Donbass en de regio’s Kherson en Zaporozhye bij Rusland en heeft daartoe een decreet ondertekend.

“Beste inwoners van Rusland, inwoners van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk, de inwoners van de regio’s Zaporozhye en Kherson… zoals u weet hebben er referenda plaatsgevonden. De resultaten zijn berekend. De resultaten zijn bekend. Het volk heeft zijn keuze gemaakt, een ondubbelzinnige keuze,” zei Poetin vrijdag tijdens een ceremonie in het Kremlin.

“Ik weet zeker dat de Federale Vergadering de constitutionele wetten over de toelating en vorming in Rusland van vier nieuwe regio’s, van vier nieuwe onderdanen van de Russische Federatie zal steunen, omdat dit de wil is van miljoenen mensen”, zei Poetin. “Dit is natuurlijk hun recht, hun onvervreemdbare recht, vastgelegd in artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties, waarin het beginsel van gelijkheid en zelfbeschikking van de volkeren rechtstreeks wordt vermeld,” voegde hij eraan toe.

Dit recht is ook gebaseerd op de historische eenheid van generaties bewoners van de vier regio’s met Rusland, vanaf de periode van het oude Rusland tot de tijd van Catharina de Grote, tot aan de Tweede Wereldoorlog, zei Poetin.

“Wij zullen altijd de helden van de Russische lente herdenken, zij die stierven voor het recht om in hun moedertaal hun cultuur, tradities en geloof te behouden. Voor hun recht om te leven,” voegde de president eraan toe, verwijzend naar de pro-Russische onrust in Oost- en Zuid-Oekraïne in de maanden na de door het Westen gesteunde staatsgreep in Kiev in februari 2014.

“Dit omvat de strijders van de Donbass, de martelaren van de ‘Odessa Khatyn’, de slachtoffers van de onmenselijke terroristische aanvallen door het regime in Kiev. Het omvat vrijwilligers en militieleden, burgers, vrouwen en kinderen, ouderen. Russen, Oekraïners, mensen van verschillende nationaliteiten.” Poetin vroeg om een minuut stilte ter nagedachtenis aan de gevallenen, waaronder de Russische militairen die in de loop van de speciale militaire operatie zijn gesneuveld.

Crisis waarvan de wortels decennia teruggaan

De huidige veiligheidscrisis in Oekraïne gaat tientallen jaren terug, zei Poetin. “In 1991 besloten vertegenwoordigers van de toenmalige partijelites tijdens de Belovezhskaya Pushcha, zonder de wil van de gewone burgers te vragen, tot de ineenstorting van de USSR, en de mensen werden in één klap van hun vaderland afgesneden. Dit verscheurde onze gemeenschap van volkeren, werd een nationale catastrofe. Net zoals de grenzen van de bondsrepublieken na de revolutie [van 1917] achter de schermen werden opgeknipt, hebben de uiteindelijke leiders van de Sovjet-Unie, tegen de directe uitdrukking van de wil van de meerderheid van het volk in het referendum van 1991 in, ons grote land vernietigd en het volk eenvoudigweg voor dit feit geplaatst,” zei Poetin.

“De Sovjet-Unie is niet meer. Het verleden kan niet worden teruggebracht, en Rusland heeft daar vandaag geen behoefte aan. Wij streven dit niet na. Maar er is niets sterker dan de vastberadenheid van miljoenen mensen die door hun cultuur, geloof, tradities en taal zichzelf als deel van Rusland beschouwen, wier voorouders eeuwenlang als deel van één staat hebben geleefd. Niets is sterker dan de vastberadenheid van deze mensen om terug te keren naar hun ware historische vaderland”, aldus Poetin.

Boodschap aan Kiev en zijn westerse sponsors

De president zei dat de bevolking van de Donbass acht jaar lang te maken heeft gehad met “genocide, beschietingen en blokkades”, terwijl de autoriteiten in Kherson en Zaporozhye hebben geprobeerd haat te zaaien tegen Rusland en alles wat Russisch is. Terwijl er referenda werden gehouden, zei hij, dreigde Kiev vrouwelijke schoolmeesters die in verkiezingscommissies werkten als doelwit te nemen, en beloofde repressie tegen miljoenen mensen die aan de volksraadplegingen deelnamen.

“Ik wil dat iedereen, ook de autoriteiten in Kiev en hun echte meesters in het Westen, naar me luistert en zich herinnert dat de mensen van [de vier gebieden] onze burgers worden. Voor altijd,” zei Poetin. “Wij roepen het regime in Kiev op het vuur onmiddellijk te staken, alle vijandelijkheden te staken – de oorlog die het in 2014 heeft ontketend en terug te keren naar de onderhandelingstafel. Wij zijn daar klaar voor,” zei Poetin.

De president riep de Oekraïense autoriteiten op de keuze van de inwoners van de Donbass, Kherson en Zaporozhye te respecteren, en waarschuwde dat Rusland zijn gebieden met alle beschikbare middelen zou beschermen.

Poetin beloofde ook dat de steden en nederzettingen, het huizenbestand, scholen, ziekenhuizen, theaters en musea die tijdens de gevechten zijn beschadigd, zullen worden hersteld, evenals de industrie en de infrastructuur.

Oekraïne is een voorproefje van wat het Westen voor de mensheid in petto heeft: Poetin

Poetin deed een beroep op de militairen van de Russische strijdkrachten, de Donbassoldaten en hun familieleden en schetste waarvoor zij vechten.

“Onze landgenoten, onze broeders en zusters in Oekraïne – het oorspronkelijke deel van ons verenigde volk – hebben met eigen ogen gezien wat de heersende kringen van het zogenaamde Westen voorbereiden voor de hele mensheid. In Oekraïne hebben zij in wezen hun maskers afgeworpen, hun ware aard getoond. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie besloot het Westen dat de planeet – wij allen, voor altijd – zijn dictaat zou moeten aanvaarden. In 1991 rekende het Westen erop dat Rusland zich niet zou herstellen van de schokken waarmee het werd geconfronteerd en uit zichzelf uiteen zou vallen. Dit was bijna gebeurd, we herinneren ons de jaren 90, de verschrikkelijke jaren 90, vol honger, kou en hopeloosheid. Maar Rusland hield stand, herleefde, versterkte en nam opnieuw zijn rechtmatige plaats in de wereld in,” zei Poetin.

De westerse elites blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om Rusland aan te vallen, te verzwakken en uit elkaar te halen en spanningen tussen de bevolking te veroorzaken, iets “waar zij altijd al van gedroomd hebben”, voegde hij eraan toe. Zij zijn bereid tot alles in het werk te stellen “om het neokoloniale systeem in stand te houden dat hen in staat stelt parasitair te leven – en in feite de wereld te plunderen dankzij de macht van de dollar en het technologisch dictaat. Om op die manier schulden van de mensheid te innen,” zei Poetin.

Dit is de reden voor hun streven naar “totale desoevereiniteit” van naties, agressie tegen onafhankelijke staten, traditionele waarden en unieke culturen, suggereerde Poetin. Sommige landen stemmen vrijwillig in met deze “vazal”-status, terwijl andere worden afgekocht, bedreigd of vernietigd, waardoor hele naties in puin liggen, aldus de president.

“Het is precies deze hebzucht, dit streven naar behoud van zijn onbeperkte macht, die dient als de werkelijke reden voor de hybride oorlog die door het collectieve Westen tegen Rusland wordt gevoerd,” zei Poetin. “Zij hebben Rusland in principe niet nodig. Wij wel.”
De VS en hun bondgenoten rekenen erop dat zij ongestraft kunnen blijven handelen, aldus Poetin.

“Overeenkomsten op het gebied van strategische veiligheid gaan de prullenbak in. Afspraken die op het hoogste niveau zijn gemaakt, worden tot fictie verklaard. Harde beloften om de NAVO niet uit te breiden naar het oosten werden veranderd in een smerig bedrog vanaf het moment dat onze voormalige leiders erin trapten. Verdragen over raketafweer en intermediaire raketten werden eenzijdig verscheurd onder vergezochte voorwendsels. We horen van alle kanten dat het Westen een “op regels gebaseerde orde” verdedigt. Waar komen deze regels vandaan? Wie heeft deze regels eigenlijk gezien? Wie heeft ze afgesproken? Luister, dit is gewoon een soort onzin, puur bedrog, dubbele of zelfs driedubbele moraal. Deze ‘regels’ zijn eenvoudigweg ontworpen voor dwazen,” zei Poetin.

Rusland zal niet leven onder deze “gemanipuleerde, valse” regels, voegde hij eraan toe.

Het Westen heeft niet het recht om “zelfs maar te stotteren over vrijheid en democratie” bij de beoordeling van de stemmingen over de wil van de bevolking van de Krim, de Donbass, Kherson en Zaporozhye, aldus de president.

Moskou zal de “koloniale” benadering van de internationale politiek door het Westen en de pogingen om mensen te discrimineren en op te delen in categorieën op basis van politiek nationalisme en racisme, waaronder Russofobie, nooit accepteren, zei Poetin. Hij herinnerde eraan dat het Westen zich zijn historische rol in de wereldwijde slavenhandel, de genocide op de inheemse volkeren van Noord-Amerika, de plundering van India en Afrika en de opiumoorlogen van Frankrijk en Groot-Brittannië tegen China in de 19e eeuw moet herinneren.

“Wat zij deden kwam neer op het verslaafd maken van hele volkeren aan drugs, het doelbewust uitroeien van hele etnische groepen omwille van land en grondstoffen, het organiseren van de jacht op mensen als dieren. Dit is in strijd met de menselijke natuur, met de idealen van waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Wij zijn er trots op dat ons land in de 20e eeuw de antikoloniale beweging heeft geleid, die voor veel volkeren in de wereld kansen op ontwikkeling heeft geopend – vermindering van armoede en ongelijkheid, bestrijding van honger en ziekte”, aldus Poetin. Dit, en het falen van het Westen om Rusland te koloniseren, om ongehinderd toegang te krijgen tot zijn rijkdommen, zijn bijkomende redenen achter de russofobie van het Westen, suggereerde hij.

“Het Westen slaagde erin de rijkdommen van Rusland in handen te krijgen aan het eind van de 20e eeuw, toen de staat werd vernietigd. In die tijd werden we vrienden en partners genoemd, maar in feite werden we behandeld als een kolonie. Miljarden dollars werden uit het land gepompt via de meest uiteenlopende constructies. We herinneren ons dit allemaal, en zijn niets vergeten. En de afgelopen dagen hebben de inwoners van Donetsk en Lugansk, Kherson en Zaporozhye zich uitgesproken voor het herstel van onze historische eenheid”, aldus Poetin.

Masochisme van de Vazallen

Poetin beschuldigde de Verenigde Staten ervan zelfs hun bondgenoten als “vazallen” te behandelen, terwijl hij hen cynisch “bondgenoten met gelijke rechten” noemde. Hij herinnerde aan de vele schandalen over onthullingen dat de VS openlijk de leiders van geallieerde landen bespioneren, en wees erop dat deze functionarissen “beschamend,” “stilletjes en gelaten dit hufterige gedrag slikken”.

Europa heeft geleden onder een kolossale migratiegolf, veroorzaakt door het “destructieve beleid, de oorlogen en de roof van het Westen”, aldus Poetin. “De Amerikaanse elite gebruikt in wezen de tragedie van deze mensen om hun concurrenten te verzwakken, om nationale regeringen te vernietigen,” voegde hij eraan toe, waarbij hij opmerkte dat deze problemen gelden voor landen als Frankrijk, Italië, Spanje en andere waarvan de nationale identiteit nu wordt bedreigd.

Diezelfde landen zijn ronde na ronde van nieuwe anti-Russische sancties blijven steunen, zei Poetin, terwijl de Amerikaanse druk “praktisch leidt tot de de-industrialisatie van Europa, tot de totale overname van de Europese markt”. Deze Europese elites begrijpen dit allemaal, maar geven er de voorkeur aan de belangen van anderen te steunen. Dit is niet langer slechts dienstbaarheid, maar direct verraad aan hun volkeren. Moge God hen bijstaan, dit is hun zaak.”

“Maar sancties zijn niet genoeg voor de Angelsaksen, en ze zijn overgegaan op sabotage. Het is ongelooflijk, maar waar. Door explosies te organiseren op de Nord Stream gaspijpleidingen die langs de bodem van de Oostzee lopen, zijn ze feitelijk begonnen met het vernietigen van de pan-Europese energie-infrastructuur. Het is voor iedereen duidelijk wie hiervan profiteert,” stelde Poetin.

“Het dictaat van de VS is gebaseerd op naakte kracht,” zei Poetin. “Soms is dit verpakt in een mooie verpakking, soms zonder, maar de essentie is hetzelfde – de ‘wet van de vuisten’.” Dit blijkt uit de honderden Amerikaanse bases verspreid over de wereld, de vorming van nieuwe exclusieve militaire blokken, waarbij alle naties die echte strategische soevereiniteit genieten of nastreven “automatisch als vijanden worden gecategoriseerd.” Zelfs Amerikaanse bondgenoten die het wagen tegen de wil van Washington in te gaan, krijgen sancties opgelegd, zo betoogde hij.

Gelukkig voor Moskou, zei Poetin, “is het Westen kennelijk lange tijd bezig geweest met wishful thinking” bij het meten van hun mondiale kracht. “Toen zij met hun sanctieblitzkrieg tegen Rusland begonnen, dachten zij dat zij opnieuw de hele wereld tot hun beschikking konden krijgen. Maar het bleek dat niet iedereen enthousiast was over dergelijke rooskleurige vooruitzichten – misschien afgezien van complete politieke masochisten en fans van andere niet-traditionele vormen van internationale betrekkingen.”

De meerderheid van de naties heeft zich in plaats daarvan uitgesproken voor een rationele samenwerking met Moskou, iets wat het Westen niet had voorzien en niet accepteert, aldus de Russische president.

Dollars Can’t Be Eaten

“Gedrukte dollars en euro’s kunnen mensen niet voeden. Ze kunnen niet gevoed worden met deze stukjes papier. En de virtuele, opgeblazen marktkapitalisatie van westerse sociale media [-bedrijven] kan niet worden gebruikt om huizen te verwarmen,” zei Poetin. “Daarom moeten politici in Europa hun medeburgers ervan overtuigen minder te eten, zich minder vaak te wassen en zich thuis warmer te kleden. Degenen die eerlijke vragen beginnen te stellen over waarom dit gebeurt, worden onmiddellijk tot vijanden, extremisten en radicalen verklaard, en er wordt met de vinger naar Rusland gewezen, dat de bron van al jullie problemen zou zijn. Ze liegen nog maar eens,” zei Poetin.

Poetin zei dat hij niet verwacht dat de westerse elites constructieve manieren zullen vinden om hun landen uit de energie- en voedselcrisis te halen die zij hebben veroorzaakt – lang voordat Rusland ooit met zijn militaire operatie in Oekraïne begon. In plaats daarvan suggereerde hij dat, net zoals het Westen de dreigende economische crises van de jaren tachtig ontvluchtte door de bezittingen van het Oostblok na de ineenstorting ervan te plunderen, zij vandaag zullen proberen dit proces te herhalen door “Rusland te breken” en andere landen die een soeverein beleid voeren. “Als dit niet gebeurt, kan ik niet uitsluiten dat zij zullen proberen het [mondiale economische] systeem tot een volledige ineenstorting te brengen, waaraan dan alles kan worden toegeschreven, of, God verhoede, besluiten de bekende formule van ‘oorlog heft alles op’ te gebruiken”, waarschuwde Poetin.

Hij benadrukte dat Rusland zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid tegenover de internationale gemeenschap, en “alles in het werk zal stellen om dergelijke heethoofden tot rede te brengen. Het is duidelijk dat hun neokoloniale model uiteindelijk gedoemd is.”

“De planeet is een periode van revolutionaire transformaties ingegaan. Ze zijn van fundamentele aard; er ontstaan nieuwe ontwikkelingscentra die de meerderheid van de wereldgemeenschap vertegenwoordigen en bereid zijn hun belangen niet alleen te verkondigen, maar ook te verdedigen. En zij zien de multipolariteit als een kans om hun eigen soevereiniteit te versterken,” zei Poetin. “Het is deze kracht die de toekomstige geopolitieke realiteit zal bepalen,” voegde hij eraan toe.

Twee dramatische weken

De territoriale veranderingen zijn het gevolg van 12 hectische dagen, die begonnen op 19 september toen de burgerlijke kamers van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk formele oproepen deden aan de republikeinse autoriteiten om referenda te houden om deel uit te maken van Rusland. Het initiatief werd snel gevolgd door die gebieden van de regio’s Kherson en Zaporozhye die onder controle stonden van pro-Russische civiel-militaire besturen, en in elk gebied werden gedurende vijf dagen een aantal referenda op basis van papieren stembiljetten gehouden.

Rusland erkende de DPR en LPR op 22 februari, aan de vooravond van het begin van zijn speciale militaire operatie om Oekraïne te “demilitariseren” en “de-Nazificeren”.

De vraag aan de kiezers in de referenda in de twee staten luidde: “Steunt u de toetreding van [uw republiek] tot de Russische Federatie met de rechten van een onderdaan van een Russische Federatie?”. In Zaporozhye en Kherson luidde de vraag: “Bent u er voorstander van dat [uw regio] Oekraïne verlaat, een onafhankelijke staat vormt en toetreedt tot de Russische Federatie met de rechten van een onderdaan van de Russische Federatie?”.

De resultaten van de referenda toonden een overweldigende meerderheid voor aansluiting bij Rusland, waaronder 99,23 procent steun in de DPR, 98,42 procent in de LPR, 87,05 procent in Kherson en 93,11 procent in Zaporozhye. De opkomst bedroeg 97,5% in de DPR, 92,6% in de LPR, 76,9% in Kherson en 85,4% in Zaporozhye.

De territoriale veranderingen komen in de nasleep van een acht jaar durende politieke en veiligheidscrisis die begon in februari 2014, toen de democratisch verkozen regering van Oekraïne werd omvergeworpen in een door de VS gesponsorde staatsgreep en vervangen door een pro-westerse cliëntstaat die vervolgens probeerde het land bij de Europese Unie en de NAVO te betrekken. De crisis leidde ertoe dat de Krim zich in maart 2014 afsplitste van Oekraïne en zich weer bij Rusland aansloot, en leidde in het voorjaar van dat jaar tot een gewapend conflict in de Donbass.

In februari 2015 kwamen de leiders van Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk bijeen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk om de zogenaamde vredesakkoorden van Minsk te ondertekenen – die voorzagen in een terugkeer van de toenmalige zelfbenoemde Volksrepublieken Donetsk en Lugansk naar Oekraïne in ruil voor ruime autonomie. Opeenvolgende Oekraïense regeringen aarzelden over het idee, terwijl het parlement van de Verkhovna Rada weigerde op dit gebied enige vooruitgang te boeken, wat leidde tot bijna zeven jaar van een ongemakkelijk staakt-het-vuren, onderbroken door regelmatige beschietingen, sabotage, moordaanslagen en sluipschuttersaanvallen op de afgescheiden gebieden. Begin 2022 bereikte de veiligheidscrisis een hoogtepunt, toen Moskou met zijn speciale militaire operatie vooruitliep op een gevreesde Oekraïense invasie in de Donbass.

Topfoto: Poetin spreekt op ceremonie over toetreding nieuwe gebieden tot Russische Federatie © Sputnik Grigory Sysoyev