Bro: PressTV 14 februari 2024 ~~~

Iran zegt dat een ontploffing die belangrijke gastransportleidingen in het zuiden van het land trof, een “terroristische sabotageaanval” was.

De Iraanse minister van Olie Javad Owji zegt dat een “terroristische sabotageaanval” gericht was op twee belangrijke gastransportleidingen in de zuidwestelijke provincies Chaharmahal en Bakhtiari en de zuidelijke provincie Fars, met een enorme explosie en een daaropvolgende brand tot gevolg.

Owji zei woensdag in de marge van een kabinetszitting in de hoofdstad Teheran dat groepen saboteurs de transmissielijnen op verschillende locaties opbliezen rond 1 uur lokale tijd op woensdag (2130 GMT dinsdag).

Hij merkte verder op dat de National Iranian Gas Company (NIGC) er in is geslaagd om de situatie onder controle te krijgen sinds de vroege uren van de dag.

“Het personeel bij de olie- en gasinstallaties was al in hoogste staat van paraatheid gebracht. We wisten dat vijanden zouden proberen problemen te creëren voor de [Iraanse] natie in het kielzog van de recente regionale ontwikkelingen en de massale opkomst van mensen bij betogingen ter gelegenheid van de 45e verjaardag van de Islamitische Revolutie,” zei Owji.

De Iraanse olieminister benadrukte dat reparatiewerkzaamheden aan de getroffen pijpleidingen aan de gang zijn, en dat de doorstroming van het gas hopelijk binnen 12-14 uur zal worden hervat.

De terroristische aanval op de belangrijkste gastransportleidingen van Iran komt op een moment dat anti-Iraanse media hebben gesuggereerd dat er de afgelopen maanden aanvallen gepland waren op de Iraanse energiesector en sommige Amerikaanse senatoren hadden opgeroepen tot het bombarderen van de Iraanse olie- en gasinfrastructuur.

Iran zegt dat de explosie in een pijpleiding in het westen van het land, in de provincie Chaharmahal en Bakhtiari, een terroristische daad was.

De explosie heeft geen slachtoffers geëist. pic.twitter.com/vTtiYPLunu

Press TV (@PressTV) 14 februari 2024

Vorig jaar suggereerde de Amerikaanse senator Lindsey Graham, Republikein van South Carolina, dat de VS de Iraanse olie-infrastructuur zou moeten bedreigen als het conflict tussen Israël en de Palestijnse verzetsgroep Hamas blijft escaleren.

“Als er een escalatie is in dit conflict, als er gijzelaars gedood beginnen te worden, als Hezbollah in het noorden Israël met kracht aanvalt, dan moeten we Iran vertellen dat we jullie olieraffinaderijen en jullie olie-infrastructuur zullen vernietigen,” zei Graham in een interview op NewsNation’s “The Hill.”

“We zullen jullie failliet maken. Zonder geld uit Iran en wapens van de Iraniërs zal Hamas niets zijn. Hezbollah zal niets zijn,” beweerde Graham.

Saeed Aqli, het hoofd van de dispatching bij het NIGC, zei dat de daad van terreur de transmissielijnen in Borujen County in de provincie Chaharmahal en Bakhtiari had getroffen.

Hij voegde eraan toe dat er kort daarna een crisismanagementsessie werd belegd, waarbij de Iraanse olieminister, plaatsvervangende olieministers en hoge veiligheidsfunctionarissen aanwezig waren.


Gerelateerd (berichten in dit archief):