Bron: Vanessa Beeley 
Off-Guardian 9 februari 2022 ~~~

Amerikaanse en Israëlische inlichtingendienst operatie valt samen met Syrische dreigementen tegen de Verenigde Staten en de Russische militaire coördinatie met SAA.

Op 20 januari 2022 lanceerden de militanten van de Islamitische Staat (ISIS) een gewelddadige aanval op de gevangenis van Ghweran in Al-Hasakah, in het noordoosten van Syrië.

Dit is het grootste concentratie van ISIS ter wereld en wordt gecontroleerd door Koerdische separatisten, van de aan de VS gelieerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). De gevangenis bevat ongeveer 3.500 strijders en leiders van ISIS van meer dan 50 nationaliteiten.

ISIS maakt bekend dat 12 PKK gedood en 3 pantservoertuigen beschadigd zijn door de aanval op Ghweran gevangenis

De aanvallers lieten een boobytrap-auto ontploffen bij de noordelijke poort van de gevangenis. Ze rukten langs drie assen op met meer dan 100 getrainde ISIS-strijders. Naar schatting 100 andere ISIS-geISIS maakt bekend dat 12 PKK gedood en 3 pantservoertuigen beschadigd zijn door de aanval op Ghweran gevangenisvangenen begonnen een opstand binnen de gevangenis, maar hun aantal nam snel toe nadat ze de controle over het wapendepot in de gevangenis hadden gekregen.

Het algemeen commando van de Asayish (Koerdische binnenlandse veiligheidstroepen) kondigde een uitgaansverbod van een week af in de stad Al-Hasaka. Alle toegangspunten werden geblokkeerd om de komst van ISIS-versterkingen te voorkomen. Ondanks de plaatsing van veiligheidscontroleposten in de hele stad, wisten meerdere ISIS-terroristen te ontsnappen.

Na zes dagen van de hevigste gevechten sinds de “nederlaag” van ISIS in 2019, kondigde SDF de overgave van de ontsnapte ISIS-strijders aan en beweerde het de gevangenis en de omliggende gebieden weer volledig onder controle te hebben.

Meer dan 200 van beide kanten werden gedood in de vuurgevechten, terwijl naar verluidt 800 gevangenen ontsnapten volgens Amaq, het mediabureau van ISIS.

De gewelddadige confrontaties hebben geleid tot de verdere ontheemding van duizenden burgers en tot enorme schade aan de infrastructuur, die wordt toegeschreven aan de VS-razzia’s die gericht waren op de wijken Al-Zohour en Ghweran.

Hoe is deze uitbraak tot stand gekomen en waarom?

Details over de ISIS-aanval en het uitbreken van de gevangenen zijn tot nu toe wazig. De aanval wijst op nauwe coördinatie tussen ISIS-groepen binnen en buiten de gevangenis. Ook mag niet worden vergeten dat er een geschiedenis van corruptie is onder de gevangenisbewakers van de SDF, wat de inbeslagname van het wapendepot wellicht heeft vergemakkelijkt.

Het binnendringen van ISIS-slapercellen in een gebied dat wordt beschouwd als een van de meest versterkte en door inlichtingen gecontroleerde gebieden door zowel de SDF als de door de VS geleide internationale coalitietroepen, wijst ook op betrokkenheid van de CIA.

In wat een poging lijkt te zijn om de corruptie van de SDF goed te praten en de Turken en Russen de schuld te geven van het incident, schreef Richard Spencer, een journalist van de London Times:

Groot-Brittannië en andere Europese landen hebben hun rug toegekeerd, en weigeren militanten of hun vrouwen en weduwen naar huis te laten terugkeren, zelfs om terecht te staan,” eraan toevoegend: “Niemand mag de bijdrage van de Turken vergeten om door de SDF gecontroleerde gebieden te blijven aanvallen, gebaseerd op hun eigen grieven tegen de Koerden, noch de Russen, voor het verarmen van Oost-Syrië door een veto uit te spreken over grensoverschrijdende VN-hulp.”

Spencer negeerde volledig een onderzoek van The Guardian waaruit de omvang van welig tierende corruptie bleek in de door de SDF gecontroleerde gevangenisadministratie.

ISIS-strijders zouden tot 8000 dollar betalen om vrij komen. Dit soort operaties zou niet mogelijk zijn zonder steun van de CIA of zonder de andere kant op te kijken.

Bovendien bevestigde een artikel van Sputnik, waarin personen binnen de SDF-militie worden geciteerd, dat de SDF zich op drie plaatsen in de buurt van de gevangenis had teruggetrokken, waardoor een aantal ISIS-leiders in feite een ontsnappingsroute hadden naar locaties die hun door de “Internationale Coalitie” onder leiding van de VS ter beschikking waren gesteld.

Dit viel samen met een vooraf geplande operatie om de zogenaamd “overgegeven” gevangenen vrij te laten en op twee specifieke plaatsen in de omgeving van de stad Al Hasakah bijeen te brengen. De chaos van de Amerikaanse aanvallen gebruikend als dekmantel, gingen de VS over tot het vervoer per bus en SUV van 750 ISIS-terroristen naar locaties in de Al Bukamal woestijn, ten westen van de Syrisch-Iraakse grens, en ten oosten van de Al Bishri berg op het zuidelijke platteland van Deir Ezzor.

Onder de ISIS-strijders bevonden zich een aantal hooggeplaatste ISIS-commandanten, onder wie velen met de Arabische, Belgische en Nederlandse nationaliteit. De kaders werden beschermd door de elitetroepen van de SDF en het luchtruim werd beschermd door verkenningsvliegtuigen van de VS-coalitie, die toezicht hielden op hun vorderingen en hun veiligheid verzekerden, door risicovolle wegen te omzeilen.

De volgende video is afkomstig van het kanaal AMAQ, dat video’s heeft uitgezonden waarop de ontsnapping uit de gevangenis te zien is:

Er zijn te veel onbeantwoorde vragen.

Hoe drong een boobytrap-auto door een strak SDF-veiligheidskordon om de gevangenispoort te bereiken op slechts een kilometer afstand van het grondgebied van de inrichting, het belangrijkste hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in het gebied?

Waarom werd het merendeel van de arabische gevangenen tijdens de ontsnapping door ISIS meegenomen? De SDF onderhandelde onmiddellijk over de vrijlating van vier Koerdische gevangenen en liet de 18 Arabische ontvoerden aan hun lot over. Arabieren waarvan oorspronkelijk werd aangenomen dat zij het slachtoffer waren van gedwongen inlijving door de SDF.

Dit alles staat in verband met een verspreid document dat aan het begin van de aanval uitlekte van de Iraakse inlichtingendienst, waaruit bleek dat het de bedoeling was 5.000 ISIS-terroristen Irak binnen te smokkelen, hetgeen de Iraakse legerleiding ertoe aanzette haar patrouilles aan de Iraaks-Syrische grens op te voeren.

Het document gaf aan dat het aantal ISIS-gevangenen hoger is dan aangekondigd door de SDF.

De aanval werd voorafgegaan door de voorbereiding van een Syrisch/Russische militaire campagne die zal starten vanuit het oosten van Homs richting de uithoeken van de Syrische Badia (woestijn) om ongeveer 2.000 ISIS-terroristen uit te schakelen die op verschillende punten in de regio gestationeerd zijn.

Naast Russische militaire versterkingen op de luchthaven T4 en het begin van gezamenlijke Syrisch-Russische luchtpatrouilles boven Syrisch grondgebied met Russische Su-34 en Su-35 gevechtsvliegtuigen, A-50 vliegtuigen voor vroegtijdige waarschuwing, en Syrische MiG-23 en MiG-29.

De route van de missie loopt langs de Golanhoogte, de zuidelijke regio, de rivier de Eufraat, en boven Noord-Syrië. De Syrische piloten controleerden het luchtruim en gaven dekking aan jagers, terwijl de Russische bemanningen aanvallen op gronddoelen uitvoerden. Dit soort gezamenlijke missies zal nu op regelmatige basis plaatsvinden, aldus het Russische Ministerie van Defensie:

Alexey Zaitsev, adjunct-directeur van de afdeling Voorlichting en Pers van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, zei donderdag tijdens een briefing dat de VS en de SDF er niet in zijn geslaagd ISIS uit te schakelen en veiligheid te bieden in het noordoosten van Syrië:

Het is duidelijk dat noch de VS noch de lokale Koerdische autoriteiten erin geslaagd zijn om de veiligheid te garanderen in de noordoostelijke Syrische gebieden die zij controleren […] Het succes van de ISIS-aanval op de Sina’a-gevangenis, waar de gevaarlijkste terroristen werden vastgehouden, bewees eens te meer dat het Amerikaanse leger faalde in zijn missie,”

MiG-29 straaljagers ingezet op militaire vliegbasis T4 Airport

Op 27 januari 2021 gaf het Militair Openbaar Onderzoek (MPP) in Syrië een verklaring uit, waarin het benadrukte dat er geen wettelijke rechtvaardiging is voor de aanwezigheid van de VS in Syrië en dat het geen andere naam heeft dan “bezetting”, en dat de recente gebeurtenissen in Hasaka tot het plan van de VS behoren om de regio voor een langere periode onder haar bezetting te houden door het separatistische plan te sponsoren onder de dekmantel van de illegale “Internationale Coalitie” en de uitrusting, wapens en politieke dekmantel van het SDF te steunen.

De MPP heeft feiten en documenten gepresenteerd die de relatie tussen de Verenigde Staten en ISIS aantonen en blootleggen, met de steun van de Amerikaanse strijdkrachten op de basis Al-Tanf voor de aanvallen van ISIS-terroristen in de Syrische Badia tegen de Syrische strijdkrachten en hun bondgenoten.

Het Militair Openbaar Onderzoek is een onafhankelijke rechterlijke instantie die tot taak heeft namens de burgerij strafprocessen te bevorderen en naar de waarheid te zoeken zonder ernaar te streven de beschuldigden te veroordelen.

Noch rechtbanken, noch onderzoeksrechters kunnen de MPP leiden of bevelen, maar vragen haar de procedures uit te voeren zonder dat zij daar enige zeggenschap over heeft. De MPP brengt administratief verslag uit aan de Minister van Defensie. Elk lid van de MPP wordt evenzeer beschouwd als een vertegenwoordiger van de gemeenschap als een vertegenwoordiger van de militaire aanklager.

Conclusies

Het Israëlische Kan-kanaal heeft gemeld:

Een Israëlische bron onthult dat speciale eenheden van het Israëlische leger sinds het begin van 2022 3 gevoelige operaties diep in Syrië hebben uitgevoerd,”

Ook werd benadrukt dat de operaties binnen Syrië niet zijn gestopt, samen met de herhaalde Israëlische luchtaanvallen op Syrische locaties waarvan de aanwezigheid van Iraanse of gelieerde facties beweerd werd. Daaraan werd de expliciete Israëlische rol toegevoegd die werd aangekondigd door Aviv Kohavi, stafchef van het Israëlische leger: “We hebben een maand geleden een inval gedaan niet ver van hier, en ik zal niet in details treden.”

We kunnen duidelijk zien dat de grootste georganiseerde smokkel en massale overdracht van ISIS militanten naar de Syrische Badia verbonden met de Iraakse grens ten noorden van Al-Tanf regio, die samenviel met de Oekraïne crisis en de onderhandelingen over de Iraanse nucleaire deal, tot doel heeft om chaos te veroorzaken door de CIA en de Israëlische inlichtingendienst door ISIS nieuw leven in te blazen als voorwendsel voor de Amerikaanse bezetting van Syrisch land.

Dit dekt haar plundering van Syrische hulpbronnen, naast het bevorderen van een demografische verandering in Noord-Syrië door Arabieren uit de regio te verbannen, terwijl Turkije haar huurlingen daar versterkt.

Terwijl Turkije SDF-locaties bombardeerde in plaats van ISIS, vernietigde de SDF Arabische huizen in het gebied tijdens de gevechten.

Arabische huizen in de wijk “Ghweran” werden met de grond gelijk gemaakt door de SDF op beschuldiging van lidmaatschap van ISIS

Het gevaar van de ISIS-kaart ligt in de grote aantallen (isis-strijders) verdeeld over 9 gevangenissen in de door de VS gesteunde SDF-gecontroleerde gebieden, die potentiële doelwitten zijn voor soortgelijke aanvallen, met name de “Kamba Al-Bulgar” gevangenis, ten oosten van de stad Al-Shaddadi op het zuidelijke platteland van Hasaka, waar 5.000 ISIS-militanten zijn ondergebracht.

Naast de gevangenissen van Al-Sina’a, Al-Shaddadiyah, Derek/Al-Malikiyah, Al-Kasra, de centrale gevangenis van Al-Raqqa, Rmelan en Nafker in de stad Qamishli, van waaruit in september jongstleden 60 ISIS-militanten naar een gevangenis in Al-Hasakah zijn overgebracht.

Het belangrijkste doel blijft het behoud van de daar gevestigdeAl-Tanf basis om te voorkomen dat de landen van de As van Verzet van Iran naar Libanon worden verbonden en om druk uit te oefenen op het Syrische Arabische Leger, Rusland en Iran door hen bezig te houden met nevengevechten om de onderhandelings-mogelijkheden te verbeteren. Dit is op zich in het belang van Israël, dat bang is voor de toename van de Russisch-Syrische samenwerking.

Naast het feit dat Israël Rusland ervan beschuldigt de Israëlische navigatiesystemen te verstoren via zijn luchtverdedigingssystemen op de Hmemiem-basis, wijzen het uitvoeren van Russische patrouilles in de haven van Latakia en gezamenlijke Russisch-Syrische luchtpatrouilles zonder Israël daarvan op de hoogte te stellen, op de afname van de Russisch-Israëlische coördinatie, die zal bijdragen tot de vermindering van Israëls vermogen om Syrië aan te vallen, aangezien het ook ontkent wat de Israëlische kranten publiceerden over het geven van een Russisch groen licht aan Israël om Syrië aan te vallen, hoe en wanneer het wil.

Russische patrouilles in de haven van Latakia op 18 januari 2021
Russische patrouilles in de haven van Latakia op 18 januari 2021

De recente escalatie van operaties die gericht zijn op de sites van de Amerikaanse strijdkrachten geeft aan dat Syrië en zijn bondgenoten vasthouden aan de aanpak van het volksverzet om de Amerikaanse bezetting te verdrijven, wat de VS meer dan wat ook zorgen baart.

Het is onmogelijk om dergelijke operaties te beteugelen die eerder succesvol zijn gebleken, vooral in Zuid-Libanon met Israël, en het is zeer waarschijnlijk dat de Al-Tanf basis zwaar onder vuur zal worden genomen door intensieve aanvallen met raketten en drones.

Kaart toont de bestemming van ISIS-gevangenen & de VS-basis in Al-Tanf.

Vanessa Beeley is een onafhankelijke journaliste en fotografe die uitgebreid in het Midden-Oosten heeft gewerkt – ter plaatse in Syrië, Egypte, Irak en Palestina, terwijl ze sinds 2015 ook het conflict in Jemen verslaat. Volg haar op Twitter @VanessaBeeley, of lees haar blog op The Wall Will Fall.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *