Bron: SANA, 9 mei 2022 (AR) 
orinocotribune 13 mei 2022 (EN) ~~~

Damascus, SANA- Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlanders zei dat Syrië in haar standpunt over de zogenaamde “Brusselse Conferentie ter ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio”, die zal worden gehouden op 9 en 10 mei, opnieuw bevestigt wordt, temeer omdat dergelijke conferenties, in hun huidige vorm, niet overeenstemmen met de beginselen van de VN die humanitaire actie regelen en worden gehouden zonder deelname van het meest betrokken land, namelijk de Syrische Arabische Republiek.

Het ministerie zei in een verklaring op maandag dat deze conferenties geen blijk geven van enige echte inzet om het Syrische volk te helpen hun rechten terug te krijgen, vooral als “we rekening houden met het feit dat landen die deze conferenties organiseren of eraan deelnemen een deel van het Syrische land bezetten of de bezetting ervan ondersteunen en de hulpbronnen van het Syrische volk plunderen in samenwerking met hun instrumenten van de separatistische milities.”

Het ministerie voegde eraan toe dat diezelfde landen ook economische blokkades en eenzijdige dwangmaatregelen opleggen aan het Syrische volk op een onmenselijke manier, die zelfs het vermogen hebben aangetast om hun basisbehoeften zoals brandstof, voedsel en medicijnen veilig te stellen, wat duidelijk in strijd is met het verklaarde doel van deze conferenties.

Het gaf aan dat het voor niemand meer een geheim is in hoeverre de organiserende landen van de conferentie de kwestie van het verlenen van humanitaire hulp politiseren en koppelen aan politieke voorwaarden die niets te maken hebben met de eisen en doelstellingen van de humanitaire handeling , waaronder het belemmeren van het wederopbouwproces, het uitvoeren van projecten voor bestendigheid en vroegtijdig herstel, het belemmeren van de terugkeer van vluchtelingen en het volharden in het niet ondersteunen van hen binnen Syrië na hun terugkeer daarheen.

Het ministerie verduidelijkte dat de mate van politisering van deze kwestie eens te meer zou worden benadrukt door het niet uitnodigen van de Russische Federatie of andere landen met een evenwichtige houding om deel te nemen aan de zesde Conferentie van Brussel om zuiver politieke redenen die niets te maken hebben met de situatie in Syrië.

Syrië was, voordat het werd geteisterd door met name het door het Westen gesteunde terrorisme, een zelfvoorzienend land met een hoge economische groei, zonder buitenlandse schulden en zonder behoefte aan hulp.

Daarentegen stond Syrië vooraan bij de landen die vluchtelingen uit landen in de regio en daarbuiten opnamen, en bood het hun alles wat het kon zonder enige discriminatie of politisering, zo luidde de conclusie van de verklaring.