Bron: albaciudad 16februari 2022 (SP) 
orinocotribune 17 februari 2022 (EN) ~~~

Op woensdag 16 februari bevestigden Venezuela en Rusland hun verbintenis tot een krachtig militair partnerschap om veiligheid te bieden en de landsgrenzen te verdedigen. De president van Venezuela, Nicolás Maduro, had een ontmoeting met de vice-premier van de Russische Federatie, Joeri Borisov, tijdens een officieel bezoek van de Russische diplomaat aan Caracas, in het kader van de Venezuela-Rusland Intergouvernementele Commissie op hoog niveau (CIAN) .

“We hebben de weg van een krachtige militaire samenwerking tussen Rusland en Venezuela bekrachtigd, voor de verdediging van vrede, soevereiniteit en territoriale integriteit,” zei het Venezolaanse staatshoofd.

President Maduro preciseerde dat

“de opperbevelhebber, Vladimir Padrino, minister van Defensie, en de generale staf hierover precieze instructies hebben”. Venezuela zal “alle voorbereidingsplannen, training, [en] samenwerking met een militaire grootmacht in de wereld, wat Rusland is en waarmee we historische en diepe banden hebben, verhogen”

De Venezolaanse president benadrukte dat tijdens de ontmoeting met Borisov ook de samenwerking op energiegebied werd besproken. President Maduro omschreef de ontmoeting als positief. “We hadden een goed, lang, gedetailleerd gesprek,” zei president Maduro. “We hebben de kaart van de geopolitiek in de wereld bekeken, de kaart van de geopolitiek in het halfrond, [en] we hebben de stand van zaken van de Russisch-Venezolaanse bilaterale samenwerking bekeken.”

Ook werden details besproken over verschillende aspecten op het gebied van handel, gezondheidszorg, wetenschap, innovatie, cultuur en militaire defensie.

President Maduro merkte op dat de betrekkingen tussen Rusland en Venezuela zich ontwikkelen tot een hoger niveau van strategische efficiëntie, gekenmerkt door een grotere kwaliteit en diepgang van hun overeenkomsten, wat leidt tot een sterkere historische band.

“We gaan 20 jaar Intergouvernementele Commissie vieren,” zei president Maduro, “maar is was enige tijd overheen gegaan sinds die twee jonge leiders, Hugo Chávez en Vladimir Poetin, die de geschiedenis van onze landen maakten, elkaar ontmoetten . Zij begonnen hun toenadering, hun vriendschap, en zij bouwden dit pad uit dat wij samen hebben bewandeld. We hebben de 21e eeuw samen bewandeld, het volk, de regering van Rusland en Venezuela, en voor wat nog rest van de 21e eeuw hebben we een map voor samenwerking gebouwd om samen, verenigd, verder te gaan.”

Topfoto: President Nicolás Maduro tijdens de ontmoeting met de Russische vicepremier Joeri Borisov. Foto: Zurimar Campos (Presidentiële pers).