Bon: Persbericht van Andrei Hunko, 
DieLinke, 30 juni 2020 ~~~

“Het is fataal dat de EU midden in de Corona-crisis de sancties tegen Venezuela aanscherpt. De nieuwe sanctieronde is volstrekt contraproductief en de uitwijzing van de EU-ambassadeur is betreurenswaardig. Sancties en uitzetting moeten worden ingetrokken”, legt Andrej Hunko, vice-voorzitter en Europees beleidswoordvoerder van de DIE LINKE-groep, uit. Hunko gaat verder:

“Het beleid van de EU ten aanzien van Venezuela is een tragedie. Ze dient zichzelf op als rechter en strafrechtbank in plaats van te bemiddelen. In deze rol kan zij veel bereiken en helpen om de tragische crisis van het land te boven te komen. In plaats daarvan blijven de EU en de Duitse regering het criminele beleid van de VS flankeren, dat het land door een uitgebreide economische blokkade probeert leeg te bloeden en zo de regering ten val brengt.

De secretaris-generaal van de VN en de VN-commissaris voor de mensenrechten hebben ook terecht opgeroepen tot het opheffen van de economische sancties, omdat ze de strijd tegen de Covid 19-pandemie bemoeilijken.

De EU steunt de hardliners aan beide zijden en belemmert de enige uitweg uit de crisis: een politieke oplossing op basis van onderhandelingen tussen de conflictpartijen. Deze uitweg is bijzonder urgent vanwege de humanitaire en mensenrechtensituatie in Venezuela.