Bron: Maria Müller 
RT-duits 26 maart 2022 (geblokkeerd)
CoopTV 26 maart (DE) ~~~

Een analyse door Maria Müller

De wereld staat vandaag voor het grote gevaar van een provocatie die er uiteindelijk toe zou kunnen leiden dat NAVO-troepen toch deelnemen aan de oorlog in Oekraïne. In het Westen zijn er steeds meer orakels over vermeende Russische acties tegen de burgerbevolking, die onvermijdelijk een voorwendsel zullen vormen voor militair ingrijpen door de NAVO.

Valse aanslagen tegen burgers en verzonnen voorwendselen voor militair ingrijpen hebben de wereldgeschiedenis getekend. Niet te vergeten is de overval op het Duitse radiostation in Gliwice door SS-ers vermomd als Poolse nationalisten, die het voorwendsel creëerden om de Tweede Wereldoorlog in te luiden. Sindsdien is er een lange lijst van dergelijke in scène gezette “incidenten” of valse beweringen waarmee de VS en andere NAVO-landen in de 20e en 21e eeuw in een vreemd land hebben ingegrepen. Honderdduizenden onschuldige mensen zijn het slachtoffer geworden van de aanslagen en oorlogen, denk maar aan Vietnam, Afghanistan, Libanon, Irak, Libië, Syrië, Joegoslavië … en dan hebben we het nog niet eens over de militaire invallen van de VS in Latijns-Amerika.

Groot gevaar voor een nepaanval met massavernietigingswapens

Vandaag wordt de wereld opnieuw geconfronteerd met het grote gevaar van een provocatie die er uiteindelijk toe zou kunnen leiden dat NAVO-troepen deelnemen aan de oorlog in Oekraïne. Belangrijke leiders van het transatlantisch bondgenootschap verzetten zich nog steeds tegen een NAVO-inzet op Oekraïens grondgebied. Maar sommigen proberen steeds meer een “waarschijnlijke” of “geplande” Russische actie met bio- en chemische wapens op te roepen, die onvermijdelijk een voorwendsel zou scheppen voor militair ingrijpen door de NAVO.

Nadat het Russische leger documenten had vrijgegeven over de biolaboratoria die door het Amerikaanse ministerie van Defensie in Oekraïne worden geëxploiteerd, werd een nieuwe ontwikkeling in gang gezet. De documenten bevatten lijsten van zeer besmettelijke bacteriën en virussen, alsmede beschrijvingen van experimenten die daarmee zijn uitgevoerd, waarvan de volledige openbaarmaking nu ook wordt geëist door het Chinese Ministerie van Defensie, het laatst op 24.03.2022.

Suggestieve waarschuwingen creëren een klimaat van beschuldigingen

Sindsdien zijn er dagelijks nieuwe suggestieve waarschuwingen gekomen van Amerikaanse politici tot president van de VS Joe Biden en de Duitse kanselier Olaf Scholz. Zonder ook maar de minste concrete gegevens of bewijzen aan te dragen, roepen zij steeds luider: indien Rusland “zijn chemische wapens” in Oekraïne zou gebruiken, zou het de meest ernstige gevolgen moeten verwachten. Want dan zou de “rode lijn” overschreden zijn.

Bondskanselier Scholz ging nog een stap verder: op 23 maart waarschuwde hij niet alleen tegen chemische wapens, maar ook tegen de biologische wapens van Rusland.

Hoe onderbouwen de woordvoerders van de nieuwe lastercampagne hun beschuldiging dat Rusland misschien massavernietigingswapens wil gebruiken in Oekraïne? Er is niet eens een vervalste foto.

Een professionele kunst van vervorming beheerst het Oekraïense informatiebeleid
De Amerikaanse president Joe Biden betoogde op 21 maart in alle ernst dat “de valse beschuldigingen van Rusland dat Kiev biologische en chemische wapens heeft, aantonen dat de Russische president Vladimir Poetin overweegt ze zelf te gebruiken in zijn oorlog tegen Oekraïne”.

Echt logische conclusies voor simpele geesten! Het persbureau Reuters merkt immers op dat Biden geen bewijs aanhaalt. De sluitingsdatum voor de campagne was blijkbaar 19 maart 2022.

De ontginning van een chemische fabriek nabij de stad Sumy

Op die dag werden in Oekraïne verscheidene incidenten gemeld waarbij leden van het Azov-bataljon explosieven plaatsten bij chemische fabrieken of chemische containers plaatsten in de nabijheid van nederzettingen, scholen of openbare gebouwen.

De woordvoerder van het Russische Ministerie van Defensie, kolonel-generaal Mikhail Mizintsev, waarschuwde dat in de Oekraïense stad Sumy “nationalisten” de opslagfaciliteiten voor ammoniak en chloor van de chemische fabriek Sumychimprom hadden ondermijnd. Als Russische troepen binnenvielen, zouden de pakhuizen worden vernietigd en de inwoners massaal vergiftigd.

Twee dagen later gebeurde het: de Oekraïense autoriteiten beweerden dat Rusland een chemische fabriek in het noordoosten van Oekraïne had beschoten, waardoor giftige ammoniak in de lucht werd geslingerd. Blijkbaar waren de gascontainers geperforeerd. Gelukkig dreef de wind de giftige pluimen weg van de stad Sumy, zodat niemand gewond raakte.

Opzettelijk verkeerde informatie door de Oekraïense regering

De Russische vertegenwoordiger Dmitry Polyansky heeft hierover in de VN-Veiligheidsraad van 22 maart het volgende gezegd: “De beweringen van het regime in Kiev dat de bovengenoemde (chemische) fabriek door Russische troepen is beschoten, zijn ontmaskerd als opzettelijke misinformatie. We hebben het over concrete feiten. De Oekraïense nationalisten gebruiken ammoniak als wapen. De mensen van Sumy weten nu dat het gevaar al werkelijkheid is geworden.”

Een ander bericht van het Russische leger van 19.03. luidde: “In het dorp Kotlyarovo in de regio Nikolajev zijn in het gebouw van de plaatselijke lagere school tanks met giftige chemicaliën geplaatst, die tot ontploffing moeten worden gebracht wanneer Russische troepen naderen.”

In gevechtsdocumenten van het Oekraïense leger staan chemische productiefaciliteiten
Op 22/03 spreekt de Russische vertegenwoordiger bij de VN-Veiligheidsraad, Dmitry Polyansky, over het feit dat de Russische strijdkrachten de gevechtsdocumentatie van de 4e Brigade van de Oekraïense Nationale Garde in handen hebben gekregen. Het bevat een kaart met de coördinaten van alle faciliteiten op het grondgebied van Oekraïne waar giftige stoffen worden opgeslagen of geproduceerd, alsmede de technische gegevens van bepaalde stoffen.

Politieke flankbescherming tegen terroristische chemische acties
Natuurlijk berichten de westerse media hier niet over. Want deze kaart is al het bewijs dat het Oekraïense leger valse vlag acties met chemicaliën in zijn arsenaal heeft. Is het dan niet gevaarlijk voor westerse politici zoals kanselier Scholz om Rusland preventief te beschuldigen? Wanneer hij zo letterlijk propagandadekking geeft aan het Oekraïense leger en zijn extreem-rechtse speciale bataljons? Politieke flankbescherming maakt de weg vrij voor dergelijke chemische aanvallen. Zonder dat zouden zij politieke twijfels kunnen oproepen tegen President Selensky en zijn leger en waarschijnlijk nog kunnen worden tegengehouden. Scholz, Biden en de andere staatshoofden van de NAVO zijn uiterlijk sinds de VN-bijeenkomst van 22 maart op de hoogte gebracht. Hoe reageert de OVSE, die ook belast is met het toezicht op chemische wapens van welke aard ook?

“Wij hebben de internationale gemeenschap bij talrijke gelegenheden, zowel in de OPCW als in de VN-Veiligheidsraad, gewaarschuwd tegen dergelijke provocaties. Bovendien hebben wij op 10 maart aan de Raad een document voorgelegd over verschillende scenario’s van valse chemische provocaties door Oekraïense radicalen,” verklaarde Polyansky voor de Veiligheidsraad.

Een gerichte mediacampagne voor een nieuw verhaal

Maar op 20.03.2022, komt de campagne pas echt op gang. Nu benadrukt de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties dat er een agressieve reactie zal volgen als Rusland chemische wapens tegen Oekraïners gebruikt.

Eveneens op 20 maart belooft Lloyd Austin, minister van Defensie van de VS, dat Rusland niet alleen van de Verenigde Staten maar ook van de wereldgemeenschap een krachtige reactie zal krijgen indien het chemische of biologische wapens in Oekraïne gebruikt.
Op dezelfde dag verklaart het Republikeinse Congreslid Liz Cheney dat het gebruik van chemische wapens door Rusland in Oekraïne door de VS en de NAVO als een “rode lijn” moet worden beschouwd.

De Oekraïense president Selensky voorspelt een “Derde Wereldoorlog” als de onderhandelingen met Poetin mislukken. (20.03.)
En de Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft de Russische president Vladimir Poetin op 23 maart in een telefoongesprek persoonlijk gewaarschuwd tegen het gebruik van chemische en biologische wapens in Oekraïne.
Deze stemmen zijn slechts een selectie. Men kan zien hoe een dergelijke kwestie geleidelijk over verschillende dagen wordt “opgebouwd” en hoe de acteurs elkaar de ballen toewerpen.

Rusland heeft in 2017 onder toezicht van de OVSE zijn chemische wapens volledig geëlimineerd

Op 22/03/2022 verklaarde de ambassade van Rusland in de VS opnieuw via Twitter:
“In 2017 heeft Rusland zijn voorraad chemische wapens ontmanteld. Dit feit is gedocumenteerd door de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens. De VS vertragen op hun beurt opzettelijk de vernietiging van de resterende drie procent van hun chemische wapens, die nog steeds een ernstige bedreiging voor de planeet vormen. Wij roepen de VS op al hun chemische wapens te elimineren.”

Een aanval met chemische wapens of een uitgelokt chemisch ongeluk zou voor Rusland een absoluut politiek averechts effect hebben

Wat het steeds groter wordende koor van suggestieve verdraaiers weglaat, is de politiek-militaire strategie van Rusland in Oekraïne. De Federatie heeft de toekomstige instemming en medewerking nodig van de Oekraïense burgers in een neutraal, ontwapend, pacifistisch en bovenal gedenazificeerd land. Rusland heeft deze doelen vanaf het begin duidelijk gesteld. Dit is een zeer moeilijke onderneming. Chemische aanvallen tegen de burgerbevolking zouden lijnrecht ingaan tegen deze verklaarde doelstellingen. Waarom zou Rusland zichzelf schade berokkenen?
Dergelijke aanvallen zouden de oorlogsdoelen van Rusland teniet doen – in zoverre zijn zij inderdaad – objectief – in het belang van het Westen.

Een last-minute addendum:

President Joe Biden zei aan het eind van de NAVO-top in Brussel dat als Rusland chemische wapens zou gebruiken in Oekraïne, dit “een reactie” van de NAVO teweeg zou brengen.
Op de vraag of de VS specifieke inlichtingen had ingewonnen over het gebruik of de voorbereiding van het gebruik van chemische wapens door Rusland, zei Biden dat hij geen commentaar kon geven op inlichtingengegevens, maar hij zei: “We zullen reageren.”
Het Witte Huis in Washington, D.C., had eerder gewaarschuwd dat Moskou voorbereidingen zou kunnen treffen om chemische of biologische wapens te gebruiken of daarmee een “valse vlag”-operatie zou kunnen uitvoeren.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *