Bron: Brian Berletic 
thecommunists.org  28 november 2022 ~~~

Wat zit er achter de angstaanjagende krantenkoppen over draconische sociale controle die in de Volksrepubliek China via een algoritme wordt opgelegd?

Op internet en sociale media wordt het vermeende bestaan van een draconisch ‘sociaal kredietscoresysteem’ aangevoerd als bewijs dat China een autoritaire staat is, vooral door degenen die het imago van China proberen te beschadigen.

Er worden verschillende verontrustende beweringen gedaan in de westerse media over het Chinese systeem, waaronder dat het de privacy schendt, een onnoemelijk aantal gebeurtenissen met betrekking tot het gedrag van burgers controleert en registreert, naar verluidt een score creëert via een ondoorzichtig algoritme dat beïnvloedt wat een burger mag doen en tot welke diensten ze toegang hebben, waardoor ze gedwongen worden om zich te conformeren aan willekeurige regels.

Samenvattend schilderen ze het Chinese systeem af als een dystopische scifi-nachtmerrie. De realiteit vertoont echter geen gelijkenis met dit verzinsel van de bedrijfsmedia. Dit is geen verrassing gezien de gewoonte van westerse media om te liegen over China in dienst van het VS-imperialisme.

In deze video onderzoekt Brian Berletic van de New Atlas deze routinematige laster tegen China. Hij legt uit dat hoewel westerse mediabronnen de bewering herhalen dat China een ‘Orwelliaans’ sociaal kredietscoresysteem heeft, geven ze, verborgen in de kleine lettertjes van hun inhoud, expliciet toe dat zo’n uniform systeem niet echt bestaat. In werkelijkheid is de essentie van de ten onrechte genoemde ‘sociale kredietscore’ een reeks afzonderlijke databases en systemen die specifieke overtredingen van sociale wetten registreren (bijvoorbeeld illegaal parkeren), of scores registreren op noodzakelijke tests (zoals ###netheidsclassificaties voor een levensmiddelenbedrijf). ), en een beleid van rechtshandhaving implementeren op basis van die informatie, ofwel positieve beloningen mogelijk maken of toegang tot bepaalde diensten en voordelen verhinderen. Voor individuen zijn de systemen overwegend gerelateerd aan het opleggen van straffen die verband houden met bepaalde antisociale of strafbare feiten, net zoals overal ter wereld het geval is. Als je sociale wetten overtreedt, krijg je gerelateerde en relevante straffen. Er is geen numerieke score voor elke persoon in de Chinese samenleving. Er is geen constante controle van grote aantallen alledaagse handelingen. Er is geen inbreuk op de privacy. Het is een normale vorm van juridische handhaving van specifieke wetten.
Westerse media vertellen je dit uiteindelijk – maar pas na het herhalen van de propagandaleugen in vetgedrukte koppen en aan het begin van de artikelen, heel goed wetende dat de meeste mensen niet verder dan de kop en misschien een of twee alinea’s lezen.