Bron:World Anti-Imperialist Platform
wap21.org 4 oktober 2022 ~~~

Het opkomende tij van de wereldwijde oorlog en de taken van anti-imperialisten (wap21.org)

We bevinden ons op een moment van groot gevaar voor arbeiders en onderdrukte volkeren overal ter wereld, nu de imperialistische drang naar oorlog ons naar een derde wereldoorlog en een nucleaire vuurzee drijft.

Terwijl de NAVO-agressie in Oekraïne zowel militair als economisch faalt, kunnen de VS, in hun wanhoop om hun hegemoniale positie in de wereld te redden, niet terugkrabbelen maar zoeken zij naar manieren om de oorlog uit te breiden en te verlengen. Het lijkt erop dat de imperialisten, ondanks alle ervaring, nog steeds hopen een manier te vinden om elk verzet tegen hun heerschappij te verslijten en als overwinnaar uit de bus te komen.

Als gevolg daarvan moeten we verwachten dat de oorlog in Oekraïne zich zal uitbreiden naar buurlanden in Europa en Centraal-Azië – en dat de vijandelijkheden in verschillende andere oorlogsgebieden verder naar het oosten zullen uitbreken. De recente provocaties van de VS in Taiwan en de onophoudelijke escalatie van de spanningen met de DVK en China op alle fronten maken dit maar al te duidelijk.

Op dit historisch belangrijke moment zijn wij, de ondergetekende partijen, het erover eens dat de volgende essentiële punten duidelijk moeten worden gemaakt aan de massa’s van de wereld en de leidraad moeten vormen voor ons anti-oorlogs- en anti-imperialistische werk:

 1. dat de conflicten die reeds zijn uitgebroken of dreigen uit te breken geen geïsoleerde en lokale kwesties zijn, maar een integrerend deel uitmaken van het streven van de VS om hun mondiale hegemonie te handhaven.
 2. dat de huidige oorlog in Oekraïne niet het gevolg is van “Russische agressie”, maar van deze westerse imperialistische oorlogsdrift – in het bijzonder de oorlogsdrift van de VS.
 3. dat de oorlog eigenlijk begon toen de VS en hun bondgenoten in 2014 een fascistische staatsgreep in Kiev financierden, bewapenden en organiseerden, en dat de Russische zijde, in haar bondgenootschap met de volkeren van de Donbass, een oorlog van zelfverdediging en nationale bevrijding voert tegen een imperialistische aanval.
 4. dat de oorlogsvoering tegen China en de DVK ook een gevolg is van imperialistische agressie, en dat, ongeacht wie het eerste schot lost wanneer de dreigende conflicten in Korea of Taiwan uitbreken, deze oorlogen ook oorlogen van anti-imperialistische zelfverdediging en nationale bevrijding zullen zijn, gevoerd door het Koreaanse en/of Chinese volk.
 5. dat Rusland en China in staat zijn zichzelf en anderen te verdedigen, wijst niet op expansionistische ambities of imperialistische economie, maar is gebaseerd op tientallen jaren van zelfverdedigingsplanning, geïnitieerd door de socialistische regeringen van de USSR en de Volksrepubliek China.
 6. Dat er geen economische gegevens zijn die rechtvaardigen dat China of Rusland imperialistisch worden genoemd. Deze landen leven niet van super-exploitatie of plundering van de wereld. Ze dwingen andere landen niet tot militaire, technologische of schuldslavernij. Integendeel, de gunstige handelsvoorwaarden en de technologische en militaire steun die zij bieden, geven kleinere ontwikkelingslanden de kans om zich aan de imperialistische slavernij te ontworstelen.
 1. dat Rusland en China doelen van imperialistische agressie zijn omdat zij een ernstige bedreiging vormen voor de wereldhegemonie van de imperialisten, zowel door hun eigen onafhankelijkheid te bewaren als door andere naties te helpen deze te verwerven.
 2. dat de groeiende alliantie tussen Rusland en China de volkeren van de wereld hoop geeft: Hoop op een alternatief voor de Amerikaanse overheersing en imperialistische superuitbuiting. Een sterk anti-imperialistisch kamp is de beste verdediging van onze volkeren tegen de agressieve plannen van de bloeddorstige NAVO-alliantie – onze beste verdediging tegen de dreiging van een kernoorlog.
 3. Dat anti-oorlogsactivisten de massa’s in hun landen moeten mobiliseren voor een campagne van actieve niet-medewerking aan de imperialistische oorlogsinspanning, gericht op het op alle mogelijke manieren saboteren van de NAVO-oorlogsmachine. Wij moeten weigeren mee te vechten in of steun te verlenen (direct of bij volmacht) aan de legers van de NAVO. We moeten weigeren Nato mannen en materiaal te vervoeren. We moeten weigeren dat NAVO-bases ongehinderd op ons grondgebied kunnen opereren. We moeten weigeren NAVO-wapens en ander belangrijk materiaal te produceren of te leveren. We moeten weigeren imperialistische propagandaleugens uit te zenden, te drukken of te verspreiden en We moeten weigeren mee te werken aan imperialistische handels- en sanctieoorlogen.
 4. dat de steeds toenemende oorlogszucht, de economische crisis, de hongercrisis, de milieucrisis en nog veel meer duidelijk maken dat de noodzaak om het imperialistische economische systeem uit te schakelen dringender is dan ooit.
 5. dat de leuzen van de ware anti-imperialisten in deze tijd moeten zijn: Nederlaag voor de Nato-geleide imperialistische alliantie! Overwinning voor het verzet! Geen medewerking aan de imperialistische oorlog!

Lijst van ondertekenaars in chronologische volgorde

Communist Party of Great Britain (Marxist-Leninist), UK

People’s Democracy Party, South Corea

Korea is One, Belgium

Baltic Platform

Communist Party of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan

Hungarian Workers’ Party, Hungary

Communist Party, Italy

Italian Communist Party, Italy

Communist Party, Switzerland

Spanish Avantgarde, Spain

Eastern Initiative

New Communist Party of Yugoslavia, Serbia

National Association of Communists, France

Pole of Communist Revival in France, France