Bron: Gezamelijke verklaring,
couragefound.org 11 maart 2021 ~~~

Wij willen onze grote bezorgdheid uitspreken over de aanhoudende controverse en politieke fall-out rond de OPCW en haar onderzoek naar de vermeende aanvallen met chemische wapens in Douma, Syrië, op 7 april 2018.

Sinds de publicatie door de OPCW van haar eindrapport in maart 2019 heeft een reeks verontrustende ontwikkelingen geleid tot ernstige en substantiële zorgen met betrekking tot het verloop van dat onderzoek. Deze ontwikkelingen omvatten gevallen waarin OPCW-inspecteurs die bij het onderzoek betrokken waren, belangrijke procedurele en wetenschappelijke onregelmatigheden hebben vastgesteld, het uitlekken van een aanzienlijke hoeveelheid bevestigende documenten, en vernietigende verklaringen die tijdens vergaderingen van de VN-Veiligheidsraad zijn afgelegd. Het staat nu vast dat sommige hoge inspecteurs die bij het onderzoek betrokken waren, en van wie er één een centrale rol speelde, verwerpen hoe het onderzoek tot zijn conclusies is gekomen, en de leiding van de OPCW wordt er nu van beschuldigd ongefundeerde of mogelijk gemanipuleerde bevindingen met de ernstigste geopolitieke en veiligheidsimplicaties te hebben aanvaard. Oproepen van sommige leden van de Uitvoerende Raad van de OPCW om alle inspecteurs te laten horen, werden geblokkeerd.

De bezorgdheid van de inspecteurs wordt gedeeld door de eerste directeur-generaal van de OPCW, José Bustani, en een aanzienlijk aantal eminente personen heeft opgeroepen tot transparantie en verantwoordingsplicht bij de OPCW. Bustani zelf werd onlangs door belangrijke leden van de Veiligheidsraad verhinderd deel te nemen aan een hoorzitting over het Syrische dossier. Zoals ambassadeur Bustani in een persoonlijke oproep aan de directeur-generaal verklaarde, zou de organisatie, als zij vertrouwen heeft in de uitvoering van haar Douma-onderzoek, er geen moeite mee moeten hebben de bezorgdheid van de inspecteurs weg te nemen.

Tot dusver heeft de hoogste leiding van de OPCW helaas niet adequaat gereageerd op de aantijgingen tegen haar en, ondanks verklaringen van het tegendeel, naar wij begrijpen nooit naar behoren de standpunten of zorgen van de leden van het onderzoeksteam laten horen of zelfs maar met de meesten van hen gesproken. In plaats daarvan heeft zij de kwestie omzeild door een onderzoek in te stellen naar een uitgelekt document in verband met de zaak-Douma en door haar meest ervaren inspecteurs publiekelijk te veroordelen omdat zij hun mening hadden gegeven.

In een zorgwekkende recente ontwikkeling is een briefontwerp die de directeur-generaal ten onrechte aan een van de andersdenkende inspecteurs zou hebben gestuurd, uitgelekt naar een “open bron”-onderzoekswebsite in een kennelijke poging om de voormalige hoge OPCW-wetenschapper zwart te maken. De “open bron”-website publiceerde vervolgens de ontwerpbrief samen met de identiteit van de inspecteur in kwestie. Nog verontrustender is dat in een onlangs uitgezonden BBC4-radioserie een anonieme bron, die naar verluidt banden heeft met het Douma-onderzoek van de OPCW, een interview heeft gegeven aan de BBC waarin hij bijdraagt aan een poging om niet alleen de twee andersdenkende inspecteurs, maar zelfs ambassadeur Bustani zelf in diskrediet te brengen. Belangrijk is dat uit recente lekken in december 2020 is gebleken dat een aantal hoge OPCW-functionarissen een OPCW-inspecteur steunden die zich had uitgesproken over wanpraktijken.

Deze kwestie dreigt de reputatie en de geloofwaardigheid van de OPCW ernstig te schaden en haar vitale rol bij het nastreven van internationale vrede en veiligheid te ondermijnen. Het is voor een wetenschappelijke organisatie als de OPCW gewoonweg niet houdbaar om te weigeren openlijk te reageren op de kritiek en de bezorgdheid van haar eigen wetenschappers en zich tegelijkertijd te associëren met pogingen om die wetenschappers in diskrediet te brengen en te belasteren. Bovendien doet de aanhoudende controverse over het Douma-rapport ook twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van eerdere FFM-rapporten, waaronder het onderzoek naar de vermeende aanval in Khan Shaykhun in 2017.

Wij zijn van mening dat de belangen van de OPCW het best gediend zijn als de directeur-generaal een transparant en neutraal forum biedt waarin de bezorgdheid van alle onderzoekers kan worden gehoord, en ervoor zorgt dat een volledig objectief en wetenschappelijk onderzoek wordt voltooid.

Daartoe roepen wij de directeur-generaal van de OPCW op de moed te vinden om de problemen binnen zijn organisatie in verband met dit onderzoek aan te pakken en ervoor te zorgen dat de staten die partij zijn en de Verenigde Naties dienovereenkomstig worden geïnformeerd. Op die manier hopen en geloven wij dat de geloofwaardigheid en de integriteit van de OPCW kunnen worden hersteld.

Ondertekenaars ter ondersteuning van de verklaring van bezorgdheid

José Bustani, Ambassador of Brazil, first Director General of the OPCW and former Ambassador to the United Kingdom and France.

Professor Noam Chomsky, Laureate Professor U. of Arizona and Institute Professor (em), MIT.

Andrew Cockburn, Washington editor, Harper’s Magazine.

Daniel Ellsberg, PERI Distinguished Research Fellow, UMass Amherst. Former Defense and State Department official. Former official of Defense Department (GS-18) and State Department (FSR-1).

Professor Richard Falk, Professor of International Law Emeritus, Princeton University.

Tulsi Gabbard, former Presidential candidate and Member of the US House of Representatives (2013-2021).

Professor Dr. Ulrich Gottstein, on behalf of International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW-Germany).

Katharine Gun, former GCHQ (UKGOV), whistleblower.

Denis J. Halliday, UN Assistant Secretary-General (1994-98).

Professor Pervez Houdbhoy, Quaid-e-Azam University and ex Pugwash.

Kristinn Hrafnnson, Editor in Chief, Wikileaks.

Dr. Sabine Krüger, Analytical Chemist, Former OPCW Inspector 1997-2009.

Ray McGovern, ex-CIA Presidential Briefer; co-founder, Veteran Intelligence Professionals for Sanity.

Elizabeth Murray, former Deputy National Intelligence Officer for the Near East, National Intelligence Council (rtd); member, Veteran Intelligence Professionals for Sanity and Sam Adams Associates for Integrity in Intelligence.

Professor Götz Neuneck, Pugwash Council and German Pugwash Chair.

Dirk van Niekerk, former OPCW Inspection Team Leader, Head of OPCW Special Mission to Iraq

John Pilger, Emmy and Bafta winning journalist and film maker.

Professor Theodore A. Postol, Professor Emeritus of Science, Technology, and National Security Policy, Massachusetts Institute of Technology.

Dr. Antonius Roof, former OPCW Inspection Team Leader and Head Industry Inspections.

Professor John Avery Scales, Professor, Pugwash Council and Danish Pugwash Chair.

Hans von Sponeck, former UN Assistant Secretary General and UN Humanitarian Co-ordinator (Iraq).

Alan Steadman, Chemical Weapons Munitions Specialist, Former OPCW Inspection Team Leader and UNSCOM Inspector.

Jonathan Steele, journalist and author.

Roger Waters, Musician and Activist.

Lord West of Spithead, First Sea Lord and Chief of Naval Staff 2002-06.

Oliver Stone, Film Director, Producer and Writer.

Colonel (ret.) Lawrence B. Wilkerson, U.S. Army, Visiting Professor at William and Mary College and former chief of staff to United States Secretary of State Colin Powell.


eerdere berichten in dit archief: