Bron: Alejandra Garcia resumen-english 21 januari 2024 ~~~ De geschiedenis herhaalt zich. Eeuwenlang hebben de Verenigde Staten gezocht naar manieren om in te grijpen in Latijns-Amerika om hun militaire aanwezigheid en dominantie in de regio te versterken wanneer een land in crisis verkeert. En dat gebeurt nu weer.

Bron: cubaminrex 11 ja nuari 2024 ~~~ Verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba in verband met Palestina Het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalt haar diepe bezorgdheid over de voortdurende escalatie van geweld door Israël in de illegaal bezette Palestijnse gebieden, in flagrante schending van het Handvest van de Verenigde Naties en het…

Bron: Cubanismo.be 4 januari 2024 ~~~ Op 1 januari 1959 was de Revolutie op Cuba een feit. 65 jaar al zorgt ze voor een eiland met gratis gezondheidszorg voor alle inwoners en een uitstekend onderwijsniveau.

Bron: fightbacknews.org 21 december 2023 ~~~~ Miami, FL – Alex Saab, een Venezolaanse diplomaat, is nu vrij na lange onderhandelingen tussen de regering van Venezuela en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Saab vloog op woensdag 20 december terug naar Venezuela in de wachtende armen van zijn vrouw, Camilla Fabri Saab. Hij zal zijn kinderen…