Bron: Cuaderno Sandinista 7 januari 2024 ~~~

Sinds de regering van “Verzoening en Nationale Eenheid”, bij monde van commandant Daniel Ortega en Compañera Rosario Murillo, de leiding van Nicaragua heeft overgenomen, is het land op alle gebieden ten gunste van de bevolking getransformeerd, en een daarvan is de buitengewone vooruitgang van het wegennet.

De gepensioneerde generaal Óscar Mojica, thans hoofd van het ministerie van “Transport en Infrastructuur” (MTI), vertelde dat Nicaragua is geclassificeerd als het land met de beste wegen in Centraal-Amerika.

“Het zal het land met de beste wegen in Centraal-Amerika blijven, omdat we fantastische prognoses hebben voor de periode 2024-2026,” zei minister Mojica.

Hij zei ook dat Nicaragua op de vijfde plaats staat, met de beste wegen in Latijns-Amerika, “wat heel wat betekent voor een klein land met een relatief bescheiden budget, maar met een grote capaciteit voor uitvoering. Alle leningen die we hebben ontvangen, alle financiële middelen die we hebben ontvangen, om te investeren in deze wegen, zijn gebruikt. Iedereen kan ze zien, iedereen kan ze controleren, geen werk is half gedaan, we laten geen enkel project in de steek”.

Mojica zei dat op het gebied van wegeninfrastructuur de Sandinistische regering een geweldig jaar 2023 heeft gekend.

“Grote prestaties, grote verwezenlijkingen, die een bekroning zijn van een proces dat begon in 2007, en dat 16 jaar in de maak is geweest en een enorme impact heeft gehad op de connectiviteit van ons land, connectiviteit voor alle doeleinden,” zei hij.

In dit verband herinnerde generaal Mojica eraan dat tot 2007, voordat commandant Daniel Ortega het presidentschap overnam, slechts 44% van de gemeenten waren aangesloten op het hoofdwegennet, ofwel slechts 68 van de 153 gemeenten van Nicaragua.

“Er waren departementale en regionale hoofdsteden die niet waren aangesloten op het hoofdwegennet; het was een ware odyssee om (de bestemmingen) te bereiken, meer dan 50% van het land was niet aangesloten; enorme tragedies om in San Carlos te komen, hoofd van het departement Río San Juan; naar Bluefields was er geen landverbinding; naar Puerto Cabezas waren er helse wegen; in die tijd duurde het 4, 5, 6, 8 dagen om in Managua te komen”

Het hoofd van het MTI wees erop dat van de 2.044 kilometer aan verharde wegen die in 70 jaar door de neoliberale regeringen zijn aangelegd, “slechts 613 kilometer in goede staat was in 2007, nauwelijks 30%”.

Met de Sandinistische regering is de situatie er een van aanhoudende vooruitgang en welvaart voor gezinnen. Minister Mojica kon deze vooruitgang met statistieken bevestigen.

“Vandaag de dag hebben we 5.337 kilometer in goede staat, dat wil zeggen dat we het wegennet met 768% hebben uitgebreid.”

Mojica benadrukte dat het wegennet onder de Sandinistische regering een exponentiële, enorme groei heeft doorgemaakt en dat dit een buitengewone invloed heeft op de voorwaarden waaronder het land zijn productieve activiteit kan uitbreiden, efficiënter kan maken en betere veiligheidsomstandigheden kan bereiken, de doelen die zijn gesteld.

“De economische groei van het land gaat hand in hand met de groei en consolidatie van een zeer degelijke en solide wegeninfrastructuur, waarmee een goede verbinding gemaakt is met de productieve regio’s die volledig geïsoleerd waren, om hun koffieproductie, hun veeteeltproductie, hun basisgraanproductie te vervoeren.
Dat was echt moeilijk, heel moeilijk, met uitzondering van enkele departementen aan de Stille Oceaan. De rest van het land was feitelijk afgesloten”

Maar aan al deze moeilijkheden kwam een einde in 2007, met de komst van de Sandinistische regering onder leiding van president Daniel Ortega en vicepresident Rosario Murillo, die met grote vastberadenheid hebben gereageerd met een strategische, goed uitgewerkte visie op het land.

“Op zo’n manier dat alle projecten zijn bekroond en volledig in dienst staan van de overgrote meerderheid van de Nicaraguaanse bevolking,” zei het hoofd van het MTI.
De werken die de Sandinistische regering, via het MTI, vanaf 2007 heeft gebouwd, zijn jaar na jaar aangelegd en onderhouden door middel van onderhouds-, reparatie- en herstelmaatregelen.

“We hebben 5.800 kilometer degelijke wegen. We hebben snelwegen en andere wegen onderhouden en hersteld in 2023, 108% van ons doel; het is echt een geweldig jaar geweest dat ons in staat stelt om met succes te bekronen, we hebben verharde wegen van eerste kwaliteit met 137 nieuwe kilometers uitgebreid”

Het belang van de Catarina snelweg

Generaal Mojica herinnerde eraan dat de Caratina Highway onvoldoende was om de groeiende vraag naar verkeer, een product van de economische dynamiek die Nicaragua doormaakt, op te vangen.

“Daarom moest hij worden verbreed, gemoderniseerd en geschikt gemaakt om 20 of 30 jaar in goede staat te blijven, met grote infrastructurele werken, met grote waterbouwkundige werken, en ook met buitengewone verkeersveiligheidswerken, zodat alle Nicaraguaanse families hierheen kunnen komen om te genieten van de toeristische centra, hun handwerk te verkopen, om hun allerlei soorten planten te in kopen, wat een van de meest succesvolle ondernemingen in dit gebied is,”

Deze Catarina-weg biedt ook geweldige mogelijkheden voor de veeteelt, en door de toegang tot de belangrijkste slachthuizen in het land, geweldige omstandigheden voor de landbouwproductie.

“Er is een zeer groot aantal pluimveebedrijven, zowel kippen- als eierfokkerijen, die zich langs deze belangrijke communicatieader bewegen, geweldige mogelijkheden ook voor de productie van handgemaakte meubels, lederen ambachten, schoeisel en kleding waar veel vraag naar is, zowel op de nationale als de internationale markt”

Het biedt ook mogelijkheden voor nationaal en internationaal toerisme, want aan deze weg ligt de Mombacho vulkaan, een formidabele toeristische bestemming, heel dichtbij ligt Granada, met groot gemak te bereiken; naar Masaya; naar de Mirador de Catarina, die is gemoderniseerd en de omstandigheden zijn verbeterd en blijft vol met nationale en internationale toeristen.

Een wegennet dat het hele Nicaraguaanse grondgebied verbindt

Het hoofd van het MTI bevestigde dat nu gezegd en verzekerd kan worden dat het hele land verbonden is via het wegennetwerk.

“We hebben verbindingen gemaakt met de verste regio’s van het land en we hebben ook verbindingen tussen productieve regio’s gemaakt, wat iets heel belangrijks is, omdat het zorgt voor de complementariteit (wederzijdse aanvulling) van inspanningen, het zorgt ervoor dat wat je doet in een regio of in een departement, in een gemeente, kan worden aangevuld door de inspanningen van een andere regio, een ander departement, een andere gemeente; We hebben dit bereikt dankzij de strategische visie van president Daniel en Compañera Rosario, om deze werken van vooruitgang te realiseren, niet alleen naar een Pan-Amerikaanse corridor die eerder bestond, maar om het naar alle productieve regio’s van het land te brengen, naar de meest afgelegen plaatsen,”

Mojica vertelde ook dat ze onlangs de aanleg van de Rosita-Bonanza snelweg hebben voltooid, in een gebied diep in de bergen waar 240 miljoen dollar per jaar aan goud en zilver wordt geproduceerd.

“Met andere woorden, dit zijn echt levendige, productieve gemeenten, met een grote capaciteit om hun economische activiteit te integreren in de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van ons land”.

Minister Mojica benadrukte dat vroeger, tijdens de neoliberale regeringen, de weg Rosita-Bonanza een hel was om te gebruiken, “nu rijden we op verharde wegen, hydraulisch beton, gloednieuw, van hoge kwaliteit, met grote bruggen, dit is mogelijk geweest dankzij deze gecoördineerde inspanning van de hele regering van Verzoening en Nationale Eenheid, en gecoördineerd op het gebied van wegeninfrastructuur door het ministerie van Transport en Infrastructuur”.

In 2023 heeft Nicaragua 137 kilometer aan nieuwe wegen, de enige in zijn soort in Midden-Amerika; er zijn 70 bruggen en brugkasten gebouwd, die van topkwaliteit zijn.

“We hebben met grote ijver te hebben gewerkt en dat hebben we gedaan, om ervoor te zorgen dat de middelen die ons land geeft om de bouw van deze werken te verwezenlijken voor de nodige voordelen zorgen bij alle bevolkingsgroepen, in alle Nicaraguaanse families”.

De kustweg, een buitengewoon project

Generaal Mojica noemde enkele projecten die in 2023 begonnen en in 2024 en 2025 voltooid zullen zijn.

“We hebben het over 119 kilometer van de Kustweg, het is een prachtig project, het doorkruist meer dan 80 stranden in de Stille Zuidzee sector van ons land; en het is een weg die loopt vanaf de grens met Costa Rica, in de Naranjo sector naar Masachapa. We voeren vier secties tegelijk uit, zodat deze weg binnenkort al goede resultaten zal leveren,”

“Nicaragua heeft al twee inter-oceanische corridors: één die helemaal klaar is, die van Corinto naar Bluefields gaat, we hebben al de weg die op 30 april 2019 door onze president Daniel is ingehuldigd, die weg die de verbinding met het Nicaraguaanse Caribische gebied voor het eerst in de geschiedenis heeft voltooid, en onderdeel is van deze inter-oceanische corridor,”

Mojica gaf aan dat de aanleg van de haven van Corinto in de pijplijn zit en dat ze al ver gevorderd zijn met het beheer van het project. “We hebben de studies, we hebben de ontwerpen, we hebben vergevorderd financieel beheer”.

Het jaar 2024 zal ook een sleuteljaar zijn voor de start van de bouw van de haven van Bluefields, in de Nicaraguaanse Caraïben.

“Dus de haven van Bluefields, in het Nicaraguaanse Caribische gebied, opent een enorm scala aan mogelijkheden voor de uitbreiding van de internationale handel, het opent ons naar de rest van de wereld in de Caribische en Atlantische sector, het grote Caribische gebied”

Minister Mojica benadrukte dat ze met de Volksrepubliek China grote vooruitgang hebben geboekt.

“We zijn zeer dankbaar voor de manier waarop de Volksrepubliek China, haar autoriteiten, president Xi (Jinping), de Chinese leiders, de directeuren van de bedrijven, zeer machtige bedrijven, ons hebben bijgestaan op een directe, eerlijke en open manier, en ze openen voor ons de mogelijkheid om financiering te verkrijgen voor onze projecten; we hebben al een financieringsovereenkomst, een financieringscontract getekend voor de Punta Huete International Airport, die een belangrijke luchthaven in ons land zal worden,”

Uit te voeren projecten in 2024-2026

De gepensioneerde generaal Óscar Mojica kondigde aan dat ze tussen 2024 en 2026 een zeer belangrijke vooruitgang zullen boeken in het wegennetwerk, 413 kilometer aan nieuwe wegen.

“413 kilometer aan nieuwe wegen, in een land als het onze, is heel wat om te zeggen; we gaan het garanderen, en we herhalen het nog eens, 413 nieuwe kilometers tussen 2024 en 2026, we hebben de capaciteit, we hebben de middelen, we hebben het strategisch leiderschap van Commandant Daniel en Compañera Rosario, we hebben alle noodzakelijke factoren om dit werkelijkheid te laten worden,”

Bovendien zullen er in die periode 126 bruggen en brugkasten worden voltooid, wat een formidabel doel is.

“Dit toont de buitengewone kracht en capaciteit van ons land voor ontwikkeling; 17.588 kilometer wegen zullen worden onderhouden, gerepareerd en hersteld om de vitaliteit van deze wegen, snelwegen en productieve wegen te behouden,”

Tot slot wees minister Mojica erop dat de uitvoering van deze werken in deze drie jaar 42.658 directe banen zal opleveren.

Dit is een fantastische injectie om handel, diensten en alles in de nationale economie in beweging te brengen.

“We gaan vooruit, hand in hand met president Daniel en Compañera Rosario. We gaan voor meer overwinningen”, concludeerde het hoofd van het MTI, gepensioneerd generaal Óscar Mojica, met woorden van aanmoediging en hoop.