Bron: Daniel Ortega 
chicago-alba solidarity 18 november 2022 ~~~

Daniel Ortega: Waar we mee te maken hebben is een bende moordenaars die de wereldeconomie controleren, die atoomwapens bezitten en die elke dag misdaden begaan.

Afsluitende toespraak van Commandant Daniel tijdens de sluiting van het Nationaal Congres van “de 19 juli Sandinistische Jeugd”

……….. Ik wil afsluiten met een verwijzing naar een vergadering die momenteel plaatsvindt in Egypte, ze noemen het de COP. Welk COP-nummer het is, weet ik niet precies, want het is sinds 1995 dat ze deze vergaderingen in Duitsland begonnen, omdat ze zich zorgen maakten over de opwarming van de aarde, over het vergiftigen van de leefomgeving en over de vernietiging van de planeet. Ze maken afspraken, maar ze komen geen enkele na, en dan komen ze weer bij elkaar en maken ze nog meer afspraken, en ook die komen ze niet na. Wie komen de afspraken niet na? De landen die de planeet het meest vervuilen, juist de landen die zich aan de afspraken zouden moeten houden.

Want de landen als het onze hier in Midden-Amerika en het Caribisch gebied, die geen hoge vervuilingsniveaus hebben zijn eerder het slachtoffer van de opwarming van de aarde. Vanwege de orkanen, de droogte, alles wat dit gebied altijd treft. Het wordt erkend door de internationale gemeenschap, door wetenschappers; onder andere in Azië, in Afrika, het wordt erkend hier in Amerika, dat Midden-Amerika en het Caribisch gebied een gebied is dat zeer kwetsbaar is voor de opwarming van de aarde.

Welnu, weer een vergadering. Natuurlijk hebben we een delegatie gestuurd, om te luisteren en ook om tenminste gehoord te worden, maar in deze vergaderingen gebeurt hetzelfde als bij de Verenigde Naties. Het is hetzelfde, dat wil zeggen, in het geval van de Verenigde Naties, wat wordt er gezegd? Dat ze de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties moeten verdedigen en respecteren. Maar het wordt niet nageleefd! Wie komt dat niet na? Degenen die de macht hebben om te zeggen: “ik hou mij er niet aan”. Wie heeft die macht? De imperialisten. Dezelfde als altijd.

Als we hier de schuldigen moeten aanwijzen van de vernietiging van de planeet, van de opwarming van de aarde, van de vernietiging en onderwerping van de mensheid, dan zijn het de landen, de naties die toen al ontwikkeld waren, rijke naties, die elkaar uitmoordden om te zien wie de wereld kon domineren. Ik bedoel Europa. Inderdaad, de Europeanen moordden elkaar uit. Dat was toen er overal in Europa koningen waren. Zij gingen allemaal naar de paus, zodat de paus hen zou kronen. Ja, zo was het.

Toen vielen ze Afrika en Azië binnen om te moorden, rijkdommen stelen, vernietigen, vervuilen, en ja, miljoenen mensen tot slaaf maken om ze als slaaf te gebruiken. Ja, het was een misdaad tegen de menselijkheid, mensen tot slaaf maken, vooral uit Afrika, hele tot slaaf gemaakte families werden gevangen genomen, vastgebonden en geketend; vaders, moeders, jongens en meisjes, jonge mensen, kinderen… Iedereen!

Hele families werden tot slaaf gemaakt en dan vervoerd door de grote Europese bedrijven die de slaventransporten regelden. De slaven werden aangevoerd vanuit vele gebieden in Afrika. De Westers bedrijven kochten die mensen als koopwaar. Totale brutaliteit! Dan verscheepte ze de slaven naar andere plaatsen, waaronder de Verenigde Staten waar de slavernij gebruikt werd.

Dus, elk jaar en elke dag horen we bij de Verenigde Naties de protesten en vragen over niet nagekomen overeenkomsten, waardoor de wereld ten onder zal gaan en de mensheid zal verdwijnen.

Gisteren, of eergisteren, sprak de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, op de bijeenkomst in Egypte. Kijk eens naar de verscheidenheid aan wijsheid van deze man. Wat zei hij? Dat met wat nu er gebeurt de planeet ten onder zal gaan. Omdat wat gedaan zou moeten worden niet echt gedaan wordt, zal dit alles ons naar zelfmoord leiden.

Nee, mijnheer Guterres, wij willen geen zelfmoord plegen, niemand van ons wil zelfmoord plegen, noch willen Afrikanen zelfmoord plegen, noch willen Aziaten zelfmoord plegen. Wat u moet zeggen, en de moed moet hebben om het te zeggen, is dat wat er gebeurt een misdaad is die sinds de koloniale tijd is begaan tegen volkeren in de ontwikkelingslanden, tegen de Afrikaanse, Aziatische, Latijns-Amerikaanse en Caribische volkeren. Ze werden vernietigd, ze werden vermoord, ze werden uitgebuit. Zij zijn het die de leefomgeving vernietigd hebben.

Zo hebben zij, met hun grote bedrijven en hun grote industrieën, het milieu stilletjes vergiftigd, en dat gif valt op ons, het gif dat zij uitstoten. Dus wie zijn de vernietigers van de leefomgeving? Het zijn de rijke landen, de kapitalistische landen die het milieu vernietigen. Dus zeg het, mijnheer de secretaris van de Verenigde Naties, heb de moed om het te zeggen en kom niet naar buiten met het verhaal dat we allemaal zelfmoord plegen.

Niemand hier wil zelfmoord plegen, hier hebben we te maken met een bende moordenaars die de wereldeconomie beheersen, die atoomwapens bezitten en die elke dag misdaden plegen. Ze plegen misdaden, zelfs in hun eigen land, ze vermoorden hun mensen, ze vermoorden kinderen, ze vermoorden studenten. Het gebeurt elke dag, er gaat nauwelijks een dag voorbij waarop zulk nieuws niet uit de Verenigde Staten komt. Aangezien er daar een vrije wapenmarkt is, kan een kind met een wapen naar buiten gaan en moorden. Een volwassene kan hetzelfde doen, iedereen; ze doden wie ze willen, er is daar geen veiligheid.

Aan de andere kant spreekt men zich uit tegen de drugshandel en de georganiseerde misdaad. Maar waarom is er drugshandel en georganiseerde misdaad? Dit is hetzelfde vraag als we over de opwarming van de aarde spreken, waarom? Omdat het blijkt dat de inwoners van die rijke landen dol zijn op marihuana, op cocaïne, op drugs, ze zijn er gek op, ze worden er gek van. Zij zijn de grootste consumenten en ze betalen heel goed, en degenen die drugs produceren in deze contreien zijn niet degenen die het consumeren.

Wat betreft het wit wassen van geld van de drughandelaren. De grootste hoeveelheden dit geld worden witgewassen in Amerikaanse banken. Wie heeft de sleutel om dit te beëindigen? De Verenigde Staten en Europese Unie!

Waarom oefenen ze geen controle uit? Omdat de “narcostaten” in Latijns-Amerika in feite de ontwikkelingslanden zijn. Dat is de reden waarom zij nooit een einde hebben gemaakt aan het drugsgebruik, noch echt hebben geprobeerd het te controleren. Integendeel, het is een enorme business geworden waarin politieambtenaren, ambtenaren van de inlichtingendiensten en van het Amerikaanse Congres zich bezighouden met dit soort criminele activiteiten.

De waarheid is dat we moeten blijven strijden tegen deze realiteit; dat wil zeggen dat we de strijd tegen Goliath, die doorgaat met vernietigingen en barbaarsheden zelfs tegen hun eigen mensen, niet mogen opgeven.

Wat de de Verenigde Naties betreft, vraagt men zich soms af wat we eigenlijk in de Verenigde Naties doen? Maar we moeten toch verder gaan met de Verenigde Naties, om tenminste gehoord te worden en om duidelijk te maken dat er geen democratie is in de Verenigde Naties. Er is één macht die zich opdringt, namelijk de macht van de machtige kapitalistische landen.

Juist de afgelopen dagen is er in de Verenigde Naties gestemd over de kwestie van de blokkade van Cuba. Het is de zoveelste stemming. Jaar na jaar stemmen de Verenigde Naties om na te gaan wie voor en wie tegen de blokkade van Cuba is. En er zijn al 188 landen die tegen zijn. Dat is de overgrote meerderheid; terwijl er slechts twee, drie of vier landen zijn die stemmen om de blokkade van Cuba te handhaven, de belangrijkste zijn natuurlijk de Verenigde Staten.

De rest van de landen van de wereld, zelfs diegene die pro-Amerikaans zijn en door de Yankees worden druk gezet, stemmen tegen de blokkade. Omdat ze beseffen dat ze medeplichtig worden aan een misdaad tegen de menselijkheid die al 60 jaar lang elke dag opnieuw, wordt begaan tegen het volk van Cuba, het volk van Fidel, Martí, Raúl, Miguel Díaz-Canel, dat Heldenvolk dat zich verzet, en al meer dan 60 jaar een blokkade doorstaan.

Het is het volk dat lijdt onder deze blokkades, en wat zegt de secretaris-generaal bij een dergelijke stemming? Mijnheer Guterres, u zou moeten uitspreken in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar de vertegenwoordigers van alle landen van de wereld zijn, stemmen voor de opheffing van de blokkade van Cuba, (dat zijn 180 stemmen tegen 4 stemmen), wat heeft u dan nog meer nodig om de moed te hebben om er op te staan, dat wat de volkeren willen verwezenlijkt moet worden?

Laat de stem van de naties, van de volkeren, gerespecteerd worden indien we enig respect willen hebben voor de Verenigde Naties. Anders, zeg ik u, geliefde broeders en zusters, we moeten geen hoop meer koesteren in de Verenigde Naties, het is een rampzalige organisatie, die voor niets anders heeft gediend dan om het plegen van gruwelijke misdaden toe te staan in de ontwikkelingslanden.

We zijn ook vandaag solidair met het volk van Cuba, met de mensen in Cuba en met de jeugd van Cuba die altijd een moedige, heldhaftige, strijdlustige jeugd is geweest.

Jullie, geliefde jonge vrouwen en jonge mannen hebben dit congres gehouden. Het is jullie congres. Een congres dat niet alleen maar praat in het luchtledige, maar een congres van daden, van actie samen met het volk. Dat is de Sandinistische Jeugd!

Lang leve de Sandinistische Jeugd!

Lang leve het gezegende Nicaragua, voor altijd vrij!

Sandino leeft, de strijd gaat door!

Een vrije natie of de dood!

De tekst van de complete toespraak en een 3 uur lange video van de afsluiting van het congres, kunt u bekijken op tortilla con sal: https://www.tortillaconsal.com/bitacora/node/813


Topfoto: afsluitende toespraak van Commandant Daniel tijdens de sluiting van het Nationaal Congres van “de 19 juli Sandinistische Jeugd” als eerbetoon aan commandant Carlos Fonseca Amador, oprichter van het FSLN en leider van de Sandinistische volksrevolutie op de 46e verjaardag van zijn overgang naar de onsterfelijkheid.