Bron:  Anna Ernst 
amerika21 27 augustus 2022 ~~~

Caldono e.a. In Caldono, in het Colombiaanse departement Cauca, is het noodmechanisme voor de bescherming van activisten (Puesto de Mando Unificado por la vida) opgezet. Onder de aanwezigen bij de plaatselijke presentatie waren de Minister van Binnenlandse Zaken Alfonso Prada, de voorzitter van de Vredescommissie van de Senaat, Iván Cepeda, en de Hoge Commissaris voor de Vrede, Iván Danilo Rueda.

Caldono is de eerste van in totaal 64 gemeenten waar het door de nieuwe linkse regering in het leven geroepen beschermingsmechanisme zal worden ingesteld. Sociale en mensenrechtenactivisten, vakbondsvertegenwoordigers, inheemse gemeenschappen en oud-strijders uit regio’s die worden beschouwd als de belangrijkste doelwitten van aanvallen door gewapende groepen, zelfs na de sluiting van het vredesakkoord in 2016, zullen naar verwachting in het bijzonder hiervan profiteren.

President Gustavo Petro heeft beloofd dat in zijn eerste 100 dagen in functie alle conflictgemeenschappen zullen worden bezocht door de Commissie voor Vrede en Post-Conflict. Tien gemeenschappen, waarvan vijf alleen al in het departement Cauca, zullen eveneens speciale steun ontvangen, aangezien het geweld daar dreigt te ontploffen en activisten voortdurend worden bedreigd en vermoord.

In dit verband belooft minister van Binnenlandse Zaken Prada een systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor de gemeenten Caldono, Buenos Aires en Santander de Quilichao (alle in Cauca). Deze preventieve maatregelen zijn bedoeld om onmiddellijk op te treden tegen geweld ter plekke. De nieuwe regering streeft dus naar een radicale verandering ter bescherming van de lokale burgerbevolking, die ertoe moet bijdragen dat in het land een algehele vrede tot stand komt en dat er een einde komt aan het geweld in alle regio’s.

Carmen Eugenia Genguelqui, woordvoerster van de inheemse regionale raad, heeft bevestigd dat de inheemse verenigingen er vooral belang bij hebben dat de staat eindelijk helpt om het massale geweld tegen te gaan waarmee de bevolking in het zuidwesten van het land al jaren te kampen heeft. Daarnaast moet humanitaire hulp worden verleend in conflictgebieden. Harmonie en evenwicht in de gebieden kunnen alleen worden hersteld als er een einde komt aan het geweld, aldus Genguelqui.

Minister van Milieu Susana Muhamad benadrukte de noodzaak om degenen te verdedigen die strijden voor de bescherming en het behoud van het milieu, de natuur en het grondgebied.

Volgens een recente verklaring van het Bureau van de Ombudsman voor Mensenrechten werden 122 sociale en mensenrechtenactivisten vermoord tussen 1 januari en 31 juli van dit jaar. De hoogste moordcijfers worden genoteerd in de landelijke departementen Cauca en Nariño.

Volgens Genguelqui houdt de verschuiving van het gewapende conflict naar afzonderlijke gebieden verband met de herbewapening van sommige guerrilla- en paramilitaire groeperingen, de onteigening van autonome gebieden voor de teelt van illegale gewassen en de verplaatsing van inheemse bevolkingsgroepen.

Topfoto: Minister van Binnenlandse Zaken Prada (rechts) met inheemse volkeren en mensenrechtenactivisten in Caldono, Cauca. | Bron: Ministerio del Interior