Bron: ultimas noticias 19 november 2021 
orinocotribune 20 november 2021 ~~~

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Félix Plasencia heeft de Spaanse zaakgelastigde in Venezuela, Ramón Santos, informatie verstrekt over de terroristische bende uit Spanje die het hoofdkwartier van de Nationale Kiesraad (CNE) van Venezuela heeft aangevallen. Minister Plasencia liet dit weten via een bericht op zijn Twitter-account.

“Op het hoofdkwartier van het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken,” schreef Plascencia, “hebben we een formele nota overhandigd aan de zaakgelastigde van Spanje, Ramón Santos, met documentatie die het bestaan bevestigt van terroristische bendes in dat land die proberen de Venezolaanse openbare instellingen en de integriteit van onze ambtenaren aan te vallen.”

Bovendien deelde president Nicolás Maduro tijdens een telefonisch interview met VTV mee dat de Venezolaanse regering Spanje informatie heeft verstrekt over een terroristische bende en haar leider, gevestigd in de Spaanse stad Valencia, die hebben geprobeerd een brandstichting uit te voeren op verkiezingsmachines, materialen en faciliteiten van de CNE, om de verkiezingen van 21 november te hinderen. President Maduro eiste dat de regering van Spanje een onderzoek instelt en juridische stappen onderneemt tegen de criminelen.

“Minister van Buitenlandse Zaken Félix Plasencia heeft officieel informatie verstrekt over de terroristen die in de stad Valencia, Spanje, wonen,” deelde de president mee.

President Maduro voegde eraan toe dat “hij [de brandstichter] volledig is geïdentificeerd, en hij heeft bekend in video’s, en we hopen dat de Spaanse regering zal handelen om deze terrorist preventief te vangen, en een onderzoek zou vaststellen dat deze in Spanje gevestigde bende heeft geprobeerd om de instellingen van Venezuela aan te vallen.”

De president waarschuwde dat de daders van de misdaad die in Venezuela waren, zijn aangehouden, en dat zij hun plannen en bedoelingen hebben bekend. Ze hebben geprobeerd een slag toe te brengen die schadelijk en verwoestend zou zijn voor het democratische verkiezingsproces dat in volle gang is, merkte de president op.

Maduro legde een verband tussen deze criminele pogingen en de groepen van de electorale oppositie die hun toevlucht nemen tot terroristische praktijken. Hij erkende dat niet alle onthouders dergelijke gevaarlijke misdaden plegen, maar zonder twijfel “is de bende van die rat Guaidó, en van de moordenaar en terrorist Leopoldo López, erbij betrokken.”

President Maduro meldde dat hij het antwoord en de reactie van de “internationale gemeenschap” zal afwachten en zal zien wat er na de verkiezingen gebeurt.