Bron: Radio 'La Gente', 17 augustus 2020 ~~~

Managua: 700.000 Nicaraguanen hebben in de afgelopen tien jaar geleerd te lezen en te schrijven, als onderdeel van de voortzetting van de Nationale Alfabetiseringscampagne (CNA) van de jaren tachtig, aldus Omar Cortedano, directeur alfabetisering bij het Ministerie van Onderwijs.

De ambtenaar vermeldde dat de Nationale Alfabetiseringscampagne “Van Martí tot Fidel” tussen 2007 en 2009 het percentage mensen die niet konden lezen of schrijven tot minder dan 5% verminderde, en vervolgens het werk voortzette tot 2019, ten dienste van bijna 700 duizend Nicaraguanen, de meeste van hen werkers in landelijke sectoren.

“57% is afkomstig uit plattelandsgebieden en een fundamentele onderdeel is continuïteit, want het is niet genoeg om alleen maar te leren lezen of schrijven”, aldus Cortedano.

De directeur Alfabetisering van Mined voegde eraan toe dat van de 700.000 geletterde burgers er 538.000 doorgingen naar de basisschool en 600.000 naar de middelbare school.

Cortedano herinnerde eraan dat het Nationale Alfabetiseringsprogramma zijn oorsprong vindt in de verbintenissen van Generaal Sandino en later in de fundamenten van het FSLN.

“In de statuten van de FSLN staat onderwijs centraal. Al voor de triomf van 19 juli 1979 begon de planning van deze kruistocht, en toen de FSLN aan de macht kwam, werd alles in het werk gezet. Ze bevrijdden ons niet alleen van Somoza, maar ook van maar ook van het slaafse machtsmiddel, waaronder verplichte onwetendheid.

Hij herinnerde eraan dat mensen in maart 1980 opriepen en mobiliseerden om deel te nemen aan de Nationale Alfabetiseringskruistocht. “Dat wil zeggen, de mensen die het volk leerden lezen en schrijven”, zei hij.

Hij gaf aan dat 60.000 jongeren werden gemobiliseerd, die vijf maanden lang op het platteland woonden om les te geven in lezen en schrijven aan meer dan de helft van de arme en ongeletterde bevolking van Nicaragua.

Met die grootschalige inspanning is het analfabetisme in vijf maanden tijd gedaald van 50 procent naar 12 procent.

De Nationale Alfabetiseringskruistocht, die op 23 augustus 1980 zijn hoogtepunt bereikte, is het grootste educatieve en culturele wapenfeit in de geschiedenis van Nicaragua. Het was een vitale ervaring voor de jeugd van de steden die, terwijl ze de mensen er leerden lezen, deze andere helft van het land ontdekten, en de gevolgen van de armoede en verwaarlozing die vijftig jaar dictatuur had achtergelaten.

Programma’s om verder te studeren

Cortedano zei dat de regering en ons volk geen genoegen namen met alleen de basiskennis van het lezen en schrijven. Er werden programma’s gemaakt voor continuïteit die vandaag de dag in hun grootste pracht en praal schitteren.

Het zijn projecten die vooral gericht zijn op volwassenen en jongeren op het platteland. Tot 2020 hebben we een volledige alfabetiseringscyclus, primair en secundair, en we vullen deze aan met een oriëntatie op werk en productiviteit om jongeren in staat te stellen te ondernemen en een vak te leren.

Tot nu toe zijn meer dan 78.000 mensen geslaagd voor de basisschool voor jongeren en volwassenen. Dit versterkt hun werkvaardigheden en maakt het gebruik van technologie mogelijk.

Hij zei dat om deze datum te herdenken, in alle gemeenten bijeenkomsten zijn georganiseerd met de leraren in solidariteit om hun werk te erkennen en een virtuele uitwisseling met de leraren die deelnamen aan de kruistocht en velen van hen vullen vandaag de dag de klaslokalen met kennis.

Daarnaast wordt een virtueel forum georganiseerd met internationale sprekers over de alfabetiseringservaring van jongeren en volwassenen. Er zijn ook activiteiten in de gemeenschappen zelf om prijzen uit te reiken en rondleidingen te geven door de tentoonstellingen van het materiaal van de Nationale Alfabetiseringscampagne.