Bron: David X. Noack
amerika21  3 juli 2020 (DE)~~~

Protesten tegen de verdeling van de economische lasten na Corona. Nederland vraagt om sociale bezuinigingen. Jongeren, vuilnismannen en grootste vakbond actief

Willemstad. Volgens verschillende unanieme rapporten heeft de Nederlandse regering militairen gemobiliseerd op het Antilliaanse eiland Curaçao. Als gevolg van de Corona-pandemie zijn er op het eiland enorme sociale onrust ontstaan. Vorige week vonden er gedurende twee dagen sociale protesten plaats, die uitgroeiden tot een opstand. Vooral jongeren en vuilnismannen keerden zich tegen de aangekondigde sociale bezuinigingen. De demonstranten hadden barricades opgeworpen, brand gesticht en het regeringspaleis bestormd.

Curaçao, gelegen op 75 kilometer voor de Venezolaanse kust en behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden met bijzondere autonomie, heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de corona-pandemie en de economische last van de economische en institutionele crisis in het naburige Venezuela. Het Caribische eiland is zwaar getroffen door de ineenstorting van de olie-exportopbrengsten. Bovendien is het toerisme, de belangrijkste tak van de economie, zwaar getroffen. Daarnaast zijn er enkele duizenden vluchtelingen uit Venezuela. Op dit moment zijn 80.000 mensen op Curaçao, ongeveer de helft van de bevolking, afhankelijk van voedselbonnen.

Om meer geld te krijgen van de federale overheid in Den Haag werden er drastische bezuinigingen gepland op de staatsuitgaven van Curaçao. Politici, ambtenaren en werknemers van staatsbedrijven zouden lagere salarissen moeten accepteren. In het geval van vuilnismannen zouden de bezuinigingen oplopen tot 12,5 procent op extra voordelen zoals weekendbonussen. Honderden mensen waren tegen deze plannen. De grootste vakbond van het eiland, de Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO), riep op tot overleg tijdens werktijd over federale maatregelen.

Het protest is ook gericht tegen Nederland, dat strenge voorwaarden stelt aan leningen om de snel krimpende economie van het eiland te ondersteunen en de snel stijgende werkloosheid te bestrijden.

Vorige week woensdag kwamen groepen ontevreden jongeren bijeen op Post 5 (1), waar al in 1969 een historische opstand van delen van het personeel van de Shell-oliemaatschappij was begonnen. De jongeren werden vergezeld door honderden vuilnismannen. De demonstranten eisten het aftreden van Eugene Rhuggenaath, de minister-president van Curaçao van de Partido Alternativa Real (PAR). Medewerkers van de lokale olieraffinaderij en elektriciteitsbedrijven sloten zich aan bij de demonstranten. De protesten werden gewelddadig, waarbij winkels werden geplunderd en sommige in brand werden gestoken. Een geparkeerde politieauto stond in brand.

De autoriteiten legden een nachtelijke avondklok op en de politie gebruikte traangas om de menigte te verspreiden. Tientallen demonstranten werden gearresteerd. Het leger werd gemobiliseerd om overheidsgebouwen te bewaken. De gevolmachtigde voor Curaçao in Den Haag stemde in met de inzet van Nederlandse militairen om de orde te herstellen, maar drong er bij de Nederlandse regering, die sociale bezuinigingen eist, op aan om meer inlevingsvermogen te tonen. Er waren vakbonden, arbeidscontracten en raamarbeidsovereenkomsten die niet zomaar konden worden verbroken. Vandaag, vrijdag, beslist Den Haag over verdere hulp voor Curaçao.

De voormalige kolonie Curaçao staat sinds 1951 niet meer op de lijst van niet-onafhankelijke gebieden van de Verenigde Naties. Sindsdien heeft het eiland van de Kleine Antillen uitgebreide bevoegdheden op het gebied van zelfbestuur. Maar militaire en defensiezaken zijn tot op de dag van vandaag bij Nederland gebleven. Van 1954 tot 2010 behoorde Curaçao, samen met Aruba, Bonaire en andere Kleine Antilliaanse eilanden tot de Nederlandse Antillen, dat op dat moment een lidstaat van het Koninkrijk der Nederlanden vormde. Na de onderhandelingen in de jaren 2000 werd de deelstaat Nederlandse Antillen ontbonden en kreeg Curaçao in 2010 een eigen uitgebreid autonomiestatuut binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het eiland is een buitengebied van de EU en ontvangt subsidies van de Europese Unie.


Topfoto: De protesten gingen naar naar de regeringszetel in Willemstad.
Bron: El Pitazo | Screenshot

Noot Redaktie: Post 5 is bij de voormalige Shell Olie Raffinaderij, waarvan de productie tot voor kort werd uitgevoerd door de PDVSA, het Venezulaanse staatsbedrijf. In het kader van de economische oorlogsvoering van de VS, Canada, de EU en ook Nederland tegen Venezuela, is het contract met de PDVSA verbroken en de Olieraffinaderij gesloten. Volgens officiële berichtgeving zou een Duits bedrijf de Productie overgenomen hebben, maar daar is tot op heden nog niets van gerealiseerd. De helft van de c.a. 900 werknemers is of wordt ontslagen. Voor de andere helft wordt gevreesd.

De economische problemen van Curaçao zijn voornamelijk direct of indirect gecreëerd door deze economische oorlogsvoering, die ook de handel en het personenverkeer met Venezuela compleet heeft stilgelegd. De corona-gerelateerde lockdown heeft uitsluitend de toerisme- en horeca-exploitanten getroffen, die echter bij deze protesten afwezig waren.