Bron: Paul Dobson, 
venezuelanalysis 23 maart 2020 ~~~ 

De economische maatregelen komen wanneer het land zijn zevende dag van nationale lockdown ingaat.

Mérida – De Venezolaanse regering heeft zondag een reeks maatregelen aangekondigd om de bevolking te beschermen tegen de economische gevolgen van de coronaviruscrisis.

In een live televisietoespraak instrueerde president Nicolas Maduro dat alle commerciële en residentiële huur, evenals alle kapitaal- en leenrentebetalingen voor zes maanden moeten worden opgeschort.

De werknemers in de openbare en particuliere sector zullen een speciale overheidsbonus ontvangen en de lonen van kleine en middelgrote bedrijven zullen tot september door de staat worden betaald. Een reeds bestaand besluit inzake de stabiliteit op de werkplek is eveneens verlengd tot het einde van het jaar en verbiedt het ontslag van werknemers als gevolg van de quarantaine.

Vezoeken voor leningen aan kleine en middelgrote bedrijven moeten snel worden verstrekt en een speciaal investeringsplan voor de landbouw zal de inhoud van de gesubsidieerde lokale voedselproductie- en bevoorradingscomités (CLAP) [Video] voor zeven miljoen gezinnen moeten garanderen. Ook wordt het telecommunicatiebedrijven gedurende zes maanden verboden om klanten af te sluiten.

Bij de onthulling van de maatregelen beloofde Maduro om “al zijn macht en kennis te gebruiken om banen en de meest kwetsbaren in de samenleving tijdens de quarantaine lockdown te beschermen”.

Terwijl basisorganisaties zoals de Huurdersbeweging de maatregelen toejuichten, beweerden bedrijfsleiders zoals Alan Celis, voorzitter van de Venezolaanse Industriebond, dat ze “te kort schieten“. Celis benadrukte ook de noodzaak om een einde te maken aan de acute brandstoftekorten in het land om de economie weer op gang te brengen.

De Federatie van Kamers van Koophandel (FEDECAMARAS) bekritiseerde ook de reactie van de regering, maar zei ook dat het tijd is dat de Amerikaanse regering haar sanctieregime tegen Caracas “versoepelt of afstoot”.

Ook als reactie op de overheidsmaatregelen legde economisch analist Francisco Rodriguez maandag uit dat de door de VS geleide sancties de mogelijkheden van de regering van Maduro om overheidsgeld in de economie te injecteren, beperken. Volgens Rodriguez, zou de reactie op het virus kunnen worden verbeterd als het land toegang kon krijgen tot US $7 miljard die hij volgens hem momenteel zijn geblokkeerd in internationale rekeningen.

“Wanneer internationale financiering wordt geblokkeerd, weigeren [landen die sancties toepassen] niet alleen geld aan de regering. De samenleving betaalt ook een hoge prijs, en het bedrag dat alle Venezolanen moeten betalen om het hoofd te bieden aan de pandemie neemt toe”, legde hij uit.

Vorige week had Venezuela een verzoek voor een lening van 5 miljard dollar om het coronavirus te helpen bestrijden, dat door het Internationaal Monetair Fonds is afgewezen. De in Washington gevestigde organisatie rechtvaardigde haar besluit door te verklaren dat zij geen “duidelijkheid over de erkenning” van de Maduro-regering heeft.

4200 meer bedden en “alle noodzakelijke” medische benodigdheden

De recentste maatregelen kwamen maandagmiddag, op het moment dat het land zeven meer gevallen COVID-19 registreerde, hetgeen het totaal op 77 brengt, zonder gemelde sterfgevallen.

Venezuela heeft aanzienlijk minder gevallen vastgesteld dan de regionale buurlanden, waaronder Colombia (277 gevallen, 3 doden), Brazilië (1629, 25) en Ecuador (981,18).

Volgens regeringswoordvoerders zijn alle geïdentificeerde gevallen in Venezuela “geïmporteerd” naar het land, zonder dat er een lokale overdracht is geregistreerd. De 40 mannelijke en 37 vrouwelijke patiënten zijn naar verluidt allemaal geïsoleerd en bevinden zich meestal in het hoofdstedelijk district van Caracas en Miranda State. Slechts twee patiënten zijn in kritieke toestand en 15 zijn hersteld van het virus, zo beweerde de regering zondag.

Naast de economische maatregelen heeft Maduro het land ook verteld dat er 4200 meer tijdelijke ziekenhuisbedden in de openbare gezondheidszorg opgenomen zullen worden, voornamelijk via een overeenkomst met grote hotelketens. Hij verzekerde de bevolking ook dat het gezondheidssysteem “alle noodzakelijke” medische benodigdheden heeft om het virus in te dammen, waarbij hij de nadruk legde op de recente internationale hulp uit China, Cuba en Rusland.

Venezuela legde afgelopen dinsdag een nationale lockdown op die de bewegingsvrijheid beperkte en de detailhandel verlamde, met uitzondering van de voedsel- en geneesmiddelenwinkels. Bijna alle vluchten en massavervoernetwerken zijn opgeschort en de landgrenzen zijn gesloten. Facemaskers zijn verplicht buitenshuis en de lokale autoriteiten hebben in het weekend een aantal stadscentra gedesinfecteerd.

Meer dan 13.000 artsen voeren momenteel huis-aan-huis medische bezoeken uit en volgende week worden er twee miljoen diagnosetests uitgevoerd. Aan de Venezolanen is gevraagd om de elektronische Homeland Card te gebruiken om de symptomen te melden.

Volgens overheidsbronnen heeft 85 procent van de bevolking zich aan de lockdown gehouden en zijn meer dan 3000 gevallen door de maatregel afgewend.

Ten slotte heeft de regering geëist dat de Amerikaanse autoriteiten de eenzijdige sancties tegen Venezuela opheffen “zij het gedurende 48 uur” om de terugkeer van 200 Venezolanen die momenteel in de Verenigde Staten zijn gestrand, mogelijk te maken.

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza is de staatsluchtvaartmaatschappij CONVIASA bereid de passagiers terug te halen, maar wordt zij beperkt door de sancties die het Amerikaanse ministerie van Financiën in februari heeft opgelegd.

Topfoto: President Nicolas Maduro heeft het gebruik van het gezichtsmasker verplicht gesteld in alle openbare ruimten en heeft een nationale lockdown op het land toegepast om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. (@PrensaPresidencial / Twitter)