Bron: Andrew Korybko 
substack 25 sep 2023 ~~~

In één klap bracht Trudeau zichzelf in diskrediet als een zogenaamde “kampioen van de mensenrechten”, terwijl Zelensky onomstotelijk bewees dat een etnische en praktiserende Jood wel degelijk de genocidale bondgenoten van de nazi’s kan verheerlijken, ondanks het feit dat hij familie heeft die werd vermoord in de Holocaust.

Joden, Polen en Russen hebben vaak aan verschillende kanten gestaan in historische geschillen, daarom is het zo belangrijk om erop te wijzen hoe ze zich allemaal hebben verenigd in het afgelopen weekend. Wat deze afzonderlijke groepen samenbracht is hun gedeelde afkeer van Canada’s verheerlijking van een letterlijke Nazi. Parlementsvoorzitter Anthony Rota moedigde premier Justin Trudeau, zijn gast Zelensky en alle anderen aan om te applaudisseren voor Yaroslav Hunta, wat ze enthousiast deden, vooral Zelensky die zelfs zijn vuist balde.

Het blijkt echter dat Hunta geen onschuldige “Oekraïens-Canadese veteraan uit de Tweede Wereldoorlog was die vocht voor Oekraïense onafhankelijkheid tegen de Russen” zoals Rota hem beschreef, maar een lid van de SS 1e Galicische Divisie die onder de nazi’s diende en genocide pleegde op Polen. Tot hun eer wees Politico hierop en rapporteerde over het aantal Joodse organisaties die deze fascistische ceremonie veroordeelden, waarvan Rota zei dat hij het betreurt, maar Trudeau heeft zich nog niet verontschuldigd omdat hij beweert dat hij het niet gepland heeft.

De Russische ambassadeur in Canada Oleg Stepanov eiste een verklaring, maar voegde eraan toe dat hij die niet verwacht omdat “het huidige kabinet Trudeau in wezen de belichaming is van neoliberaal fascisme waar je geen zaken mee kunt doen.” Ondertussen tweette zijn Poolse tegenhanger Witold Dzielski zijn veroordeling van zowel de Canadese als Oekraïense leiders voor het “toejuichen van een lid van de Waffen-SS Galizien… verantwoordelijk voor het vermoorden van duizenden Polen & Joden” en zei eveneens dat hij “een verontschuldiging verwacht.”

Het is zeldzaam dat Joden, Polen en Russen zich verenigen, vooral de ambassadeurs van de laatste twee in het veroordelen van Zelensky met wie het Poolse leiderschap tegenwoordig hevige vete heeft, maar dat geeft maar weer eens aan hoe afschuwelijk dit incident was. In één klap bracht Trudeau zichzelf in diskrediet als een zogenaamde “voorvechter van mensenrechten”, terwijl Zelensky onomstotelijk bewees dat een etnische en praktiserende Jood wel degelijk de genocidale bondgenoten van de nazi’s kan verheerlijken, ondanks het feit dat hij familie heeft die tijdens de Holocaust werd vermoord.

Deze twee punten zijn net zo belangrijk als het eerder benadrukte punt over hoe Joden, Polen en Russen zich verenigden tegenover deze fascistische provocatie. Trudeau heeft zich gebaseerd op een extreem liberale interpretatie van “mensenrechten” in de nasleep van het Indiaas-Canadese geschil dat hij vorige week heeft aangewakkerd om de opvang te rechtvaardigen van Indiase Sikhs die Delhi als terroristen heeft bestempeld en tevergeefs om hun uitlevering heeft gevraagd. Hij staat nu te kijk als een radicale ideoloog die nazi-oorlogsmisdadigers toejuicht.

Wat Zelensky betreft, hij en zijn aanhangers hebben geprobeerd de wereld te laten denken dat het zogenaamd onmogelijk is voor een etnische en praktiserende Jood zoals hijzelf om een fascist te zijn nadat Rusland feiten aanvoerde om hem hiervan te beschuldigen. Net als Trudeau staat hij nu ook bloot omdat er geen twijfel meer over bestaat dat hij de Oekraïners verheerlijkt die Hitler hielpen de Holocaust uit te voeren en de volkerenmoord op Polen uit te voeren. Dit ontslaat president Poetin, die zich eerder afvroeg waarom Zelensky dit doet, van beschuldigingen van “antisemitisme”.

De wereldwijde perceptie van deze twee leiders zal dus blijven verslechteren, wat in het voordeel van India werkt als het gaat om Trudeau en in het voordeel van Polen als het gaat om Zelensky. Elk van hen is de afgelopen dagen door de westerse media aangevallen vanwege hun meningsverschillen met deze leiders, maar nu valt niet meer te ontkennen dat ze Hitlers handlangers enthousiast verheerlijken. Als gevolg hiervan kan geen enkel fatsoenlijk mens Canada en Oekraïne steunen tegen respectievelijk India en Polen, waardoor de soft power voor die eerste twee wordt omgekeerd


Gerelateerd (berichten in dit archief):